Snedtripp

Generell information

En snedtripp är när man efter intag av hallucinogena droger får oönskade psykiska effekter som förstör hela trippen. Istället för att ha skoj och må bra så blev det tvärtom, det gick snett. Känslan och upplevelserna under en snedtripp är individuella, men djupa negativa känslor och tankar är vanligast.

Orsaker

  • Yttre faktorer påverkar trippen. Någon i sällskapet man trippar med säger eller gör något väldigt olämpligt. Det kan också vara en händelse som inträffar. Något går sönder, någon utomstående kommer in/fram och stör. Det kan även vara någon i sällskapet som mår dåligt och resterande dras med.
  • Inre faktorer i form av återupplevelser/tankar/ältande kring sorgliga eller hemska upplevelser i livet. Förhållanden som brustit, närståendes död, våld/övergrepp etc. Det är inte tankarna som blir snedtrippen, utan snareare att de inte hanteras på rätt sätt av den som trippar. Fokus hamnar på att psykiskt kämpa emot istället för att acceptera och släppa efter vilket är den "rätta" metoden för att komma vidare. När man kämpar emot stegras de negativa effekterna lätt, personen kan hyperventilera, få panikångest och av detta må ännu sämre. Posttraumatisk stress (PTSD) kan uppstå till följd av kraftiga snedtrippar. Det kan även vara paranoia eller andra redan existerande psykiska symtom som förstärks under trippen.
  • Dålig set eller setting är förmodligen den vanligaste anledningen. Det innebär att man inte förberett sig på att trippa. Snedtrippar kan även uppkomma om man mått dåligt innan man intagit den/de psykoaktiva substanserna. Se set och setting.
  • För hög dos (för starka effekter) är en grundläggande faktor för att snedtrippen skall inträffa. Effekten av dosen blev starkare än vad som var tänkt, kanske rentav så stark att egoupplösningen kommer nära eller gås igenom. Snedtrippen kan som sagt utlösas av att man kämpar emot istället för att följa med dit trippen tar en. Det kan vara dramatiskt om det är i form av en upplevd kamp för att inte dö, eller i en mildare form där man kämpar för att veta vem man är, hur man hamnade här och kanske tror att man blivit hjärnskadad för all framtid. Det är inte alltid man förstår att man ens har intagit en drog.

Hantering

Snedtrippen avtar ofta tillsammans med effekterna av drogen, men kan i vissa fall utlösa PTSD och andra otrevliga långdragna psykiska bieffekter.

Om en ändå snedtripp uppkommer så finns det metoder för att avbryta innan panikångest eller spirituella kriser uppstår, se artikeln Hur man hanterar en snedtripp.

För att undvika snedtrippar bör personer som skall ta drogen först och främst vara psykiskt och fysiskt välmående. Man skall noga överväga var och när man ska trippa för att minska stress från omgivningen, se Set och setting för mer information. Beaktar man inte dessa generella råd ökar riskerna för snedtrippar betydligt.

En s.k sitter (nykter guide, övervakare) är bra att använda för nybörjare som inte vant sig vid det psykedeliska tillståndet, eller om höga doser eller obeprövade preparat skall intagas.

Är snedtrippen alltid dålig?

Rädslan för en snedtripp kan i vissa fall räcka för att framkalla den. Likt en Man triggas och misstänker likt en hypokondriker varje liten effekt vara tecken på att allt går åt helvete. Det är en obefogad rädsla.

2016 publicerades en studie där forskarna hade låtit personer som använt psilocybinsvampar svara på formulär om snedtrippar. 1993 personers svar blev underlaget till studien som bl.a visar att majoriteten som haft jobbiga snedtrippar ändå upplever att dessa varit positiva i efterhand, i många fall t.o.m bland de mest värdefulla händelserna i livet. En låg andel mådde sämre efter snedtrippen.

Of these respondents, 39% rated the experience as among the top five (including single most) most challenging experiences of their lifetime, 11% reported putting themselves or others at risk of physical harm, 2.6% reported behaving in a physically aggressive or violent manner, and 2.7% reported getting medical help during the occasion. Of those whose session occurred at least 1 year earlier, 7.6% reported that they sought treatment for one or more psychological symptom they attributed to the challenging psilocybin experience. Three cases appeared associated with onset of enduring and impairing psychotic symptoms and three cases with attempted suicide.

...

...the majority of participants (62%) considered the experience to be among the top 10 most psychologically difficult or challenging experiences of their lives (Figure 1, sum of among top 10, among top five and single most), with 39% rating it as among the top five including single most and 11% rating to be the single most. Despite this psychological challenge, 34% and 31% rated this same session to be among the top five including single most personally meaningful and spiritually significant, respectively (Figure 1), experiences of their lives, with 6.2% and 8.6%, respectively, rating it to be the single most personally meaningful and spiritually significant of their lives. Although most of the participants (76%) reported that experiences during the psilocybin session led to increases in current well-being and life satisfaction, 8% reported that the chosen challenging experience resulted in a decrease in their sense of well-being or life satisfaction (slightly or greater) (Figure 1). A substantial majority of participants (84%) rated that they benefited from the challenging portions of their sessions. Almost half (46%) endorsed that they would want to repeat their chosen session and all that had happened in it, including the difficult or challenging portions of the session.
— Carbonaro et al. (2016)[1]

Videoklipp

Föredrag om snedtrippar från konferensen Psychedelic Science 2017:

Darrick May: Examining “Bad Trips” on Psilocybin - Positive & Negative Consequences

Externa länkar

  1. Survey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive and negative consequences (Carbonaro et al., 2016)

Sidan ändrades senast 9 augusti 2017 klockan 09.06.
Den här sidan har visats 7 898 gånger.

Translate this page: