Scopolia carniolica

Dårört i blom

Namn: Dårört (sv), European Scopolia, Russian Belladonna (en) [1] [2]

Innehåller: Hyoscyamin, Skopolamin, Tropin, Atropin, 3--tigloyloxytropane (eng), L-skopalamin, Atroscine (eng), 3α-tigloyloxytropane (eng)

Generell information

Dårört är en 20-60 cm hög flerårig ört och blommor i april-juni med små klockformade blommor. Den har sitt ursprung i centrala och östra Europa och förekommer förvildad på ett fåtal platser i Sverige. I övrigt förekommer den som prydnadsväxt i trädgårdar.

Dårörten tillhör släktet Scopolia (Dårörter), som ingår i familjen Solanaceae (potatisväxter).

Om innehållet

Innehåller alkaloiderna hyoscyamin och skopolamin.[3]

Genom andra källor kan man därtill komplettera med några andra tropaner:

Källa 1

Chromatographic analyses indicated that only the plantlets roots and the rhizogen calluses were able to biosynthesized just tropine and atropine. The total amount of tropanic alkaloids that accumulated in the plantlets roots was 0.11 - 0.13% of the dry weight, while in the calluses that grew large roots (over 2 cm length), it was 0.08% of the dry weight. [4]

Källa 2

The alkaloid composition of the rhizomes of Scopolia carniolica Jacq. has been investigated and the identification of six alkaloids is reported. Three of these alkaloids have been reported previously and are confirmed in this report. Moreover, the authors report here for the first time the presence of 3--tigloyloxytropane in the genus Scopolia; in addition, pseudotropine and cuscohygrine are reported in this plant for the first time. One other alkaloid could not be identified at this time. [5]

Källa 3

The dry rhizomes of scopolia contain 0.3 - 0.8% tropane alkaloids. L-hyoscyamine is the main compound, together with small amounts of L-scopolamine and atropine (racemic mixture of hyoscyamine) and atroscine (racemic mixture of scopolamine). Leaves contain hyoscyamine, scopolamine, cuscohygrine and 3α-tigloyloxytropane (up to 0.5% (total alkaloids). [6]

Hälsorisker

Varning! Innehåller starka nervgifter. Bör inte användas av personer som inte är extremt insatta i ämnenas effekter. Läs mera under potatisväxter.

Odling

Dårört är en utpräglad lundväxt och trivs i fuktig jord i halvskuggiga till skuggiga lägen. Den kan förökas genom delning av jordstammarna.

Externa länkar

  1. Den virtuella floran: Scopolia carniolica Jacq. - Dårört. Hämtad 2011-03-11.
  2. PlantFiles: Detailed information on European Scopolia, Russian Belladonna Scopolia carniolica. Hämtad 2011-03-11.
  3. Dårört - Wikipedia. Hämtad 2011-11-03.
  4. TROPANE ALKALOID BIOSYNTHESIS IN TISSUE CULTURES OF Scopolia carniolica Jacq.. Hämtad 2011-11-03.
  5. Alkaloids of Scopolia Carniolica
  6. Scopolia

Scopolia carniolica - Google Bildsökning

PlantFiles: Detailed information on (...) Scopolia carniolica 'Zwanenburg'

Sidan ändrades senast 26 april 2016 klockan 16.47.
Den här sidan har visats 9 762 gånger.

Translate this page: