Scirpus

Namn: Skogssävar

Innehåller: betakarboliner, ergotalkaloider

Generell information

Släkte i familjen Cyperaceae.

Vissa arter förmodas vara bärare av hallucinogena parasitsvampar. Antagandet bygger på att flera närbesläktade växter används rituellt på liknande sätt och bär på olika parasitsvampar. Betakarboliner har också hittats i vissa scirpusarter, vilket kan tyda på möjliga egenskaper som MAO-hämmare.

I Sverige har vi skogssäv (S. sylvaticus) och bågsäv (S. radicans). Det är okänt om är aktiva. Källa: [1]

Rötterna av Scirpus atrovirens används av Tarahumaraindianerna i norra Mexiko. Bland effekterna nämns förmågan att tala med förfäder, få visioner, lindra smärta, bota mentala sjukdomar. Källa: [2]

Enligt ett obekräftat citat skall den vara en viktig hallucinogen och påstås vara starkare än peyote. Zingg säger "if you put the two in the same bag, they (the Tarahumara) say they will fight and the grass will always win."

Rötterna odlas och säljs till andra indianer som inte vågar odla plantorna själva för att dom tros orsaka mentala sjukdomar. Plantorna får inte bli illa skötta eller förolämpade, om dom blir det så leder det till olycka och döden för den som förolämpar. Därför sjunger man och ger ibland offer till plantorna innan dom skall användas.

Men trots att Scirpusen är så fruktad så anses den vara en effektiv medicin för att minska smärta och bota fysiska sjukdomar. Om plantan används på kroppen eller äts så måste det göras med försiktighet för att man riskerar att bli galen och hoppa in i eldar. Det sägs att äter man rötterna så ger dom en djup sömn där man kan resa över stora avstånd, tala med döda anhöriga och se brillianta färger.

Flera arter anses vara mediciner av indianer i Nordamerika där dom kan stoppa blödningar, lindra när man har ont i halsen, har fått sår, blivit ormbiten. Scirpus används också för att sedera gråtande barn. Det har även använts i solcermonier av Cheyenneindianer.

Källa: [3]

Externa länkar

  1. Den virtuella floran: Scirpus L. - Skogssävar
  2. Entheology.org - Scirpus atrovirens - Bakana
  3. Edot: Scirpus psychoactivity

Google bildsökning

Sidan ändrades senast 21 mars 2009 klockan 14.39.
Den här sidan har visats 2 749 gånger.

Translate this page: