Södra Asien

I södra Asien finns det en mycket lång tradition av att röka Cannabis.

Det är även här vi finner myten om Soma, en drog som nämns i Vedorna och skall ha haft hallucinogena egenskaper.

"Inhemska" droger som bara nyttjas i denna delen av världen är exempelvis Betelnöt (Piper betle) som tuggas och har centralstimulerande egenskaper samt Kratom (Mitragyna speciosa) som har smärtstillande egenskaper.

Eftersom regionen har ett tropiskt klimat så finns det många psilocybinsvampar represenerade. Tittar man spridningskartor över förekomsten av olika arter så ser man att Thailand sticker ut. Det beror på att John Allen reste dit/bodde där och spenderade mycket tid med att leta efter Psilocybearter. Det innebär att andra länder fortfarande kan ha okända/odokumenterade arter. Kina är ett exempel på ett land som utforkats mycket lite på området.

Panaeolus cyanescens är också vanligt förekommande och kan återfinnas även på små öar, så länge det finns betesmarker för kor eller bufflar.

Släkten och arter

* = Ej aktiv i denna delen av världen.

Växter och suckulenter

Svampar

Externa länkar

The plant kingdom and hallucinogens (part II)

A Worldwide Geographical Distribution of the Neurotropic Fungi

Shamanism and Tantra in the Himalayas

Sidan ändrades senast 20 mars 2016 klockan 12.53.
Den här sidan har visats 7 311 gånger.

Translate this page: