Rökelse

Generell information

I denna artikeln skall vi titta närmare på psykoaktiva rökelser. Det finns stor användning av olika rökelser i flera religioner, såväl österländska som abrahamitiska. Men är det bara för sin goda doft de används och ses som heliga, eller kan det finnas bakomliggande psykoaktiva effekter?

Här är ett citat från Bibeln. Gud befaller Moses att bygga ett tempel i form av ett tabernakel (tälthydda). Där uppenbarar sig gud i ett moln av rök...

När Mose hade gått in sänkte molnpelaren sig och blev stående framför ingången, och Herren talade med Mose
— 2 Moseboken 33:9[1]

Vad är det för rökmoln?

Herren sade: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock.

...

skall han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret inför Herren och två fulla händer med finstött, välluktande rökelse och bära in detta bakom förhänget. Där skall han lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet, annars kommer han att dö."
— 3:e Moseboken 16:2 och 16:11-13[2]

Det bränns ett par nävar rökelse och sedan kan han prata med Gud.


Inom judendomen har rökelsen ktoret (eller ketoret) använts i religiösa ceremonier, och översteprästen kunde tydligen bli mycket påverkad:

The next case is that of the incense employed in the Temple of Jerusalem (the ktoret, also known as ktoret ha-samim, the incense of drugs). This incense contained a series of ingredients, the identity of most not known to us today. Its recipe was held secret, known only to one priestly family, and with the destruction of the Temple it was lost. The ktoret was used daily in regular temple services, but only once a year was it offered inside the Holy of Holies, the inner sanctum of the Temple. This was done alone, by the High Priest, on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar. The Talmud narrates that there was a danger the High Priest might not return sound and well, and that therefore a chain of fine gold was attached to his robe trailing outside for others to monitor his well-being. Drawing on a phonological similarity of the word “ktoret” and the Hebrew word for “connectivity,” the Zohar, the great kabbalistic text, explains that the ktoret established a connection between God and Man.
— Benny Shanon (2008)[3]

Bibelns recept på rökelsen (staktekåda, sjönagel, galbanum och frankincense) är vagt. Men i Torah kan man få lite fler detaljer mer fler ingredienser och förhållanden[4]. Här hittar man ett flertal psykoaktiva ingredienser:

Eleven kinds of spices were in it, as follows: (1) stacte, (2) onycha, (3) galbanum, (4) frankincense - each weighing seventy mina and each comprising 19.02% of the total weight; (5) myrrh, (6) cassia, (7) spikenard, (8) saffron, each weighing sixteen mina and each comprising 4.35% of the total weight; (9) costus - twelve mina comprising 3.26% of the total weight; (10) aromatic bark - three comprising 0.82% of the total weight; and (11) cinnamon - nine comprising 2.45% of the total weight; Additionally Carshina lye, nine kab; Cyprus wine, three se'ah and three kab - if he has no Cyprus wine, he brings old white wine; Sodom salt, a quarter-kab; and a minute amount of maaleh ashan.
— Wikipedia, Incense offering[5]

Myrra och frankincense skall vi gå igenom längre ner. Men låt oss snabbt gå igenom de övriga:

Namn Kommentar
Stacte Kan vara ett extrakt av myrra, men svårbestämt[6]
Onycha har spekulerats vara djuret sjönagel, men det är inte kosher så det kan vara labdanum[7] från släktet Cistus (klippros) som bl.a innehåller 1,8-cineol[8] som är en aktiv modulator av benzodiazepin-siten på GABA-A-receptorer[9].
Galbanum innehåller α-pinen och β-pinen som modulerar GABA-A.
Cassia och Cinnamon Kanel. Har antidepressiv effekt[10]
Spikenard Nardostachys jatamansi. Se längre ner om Nardusört.
Saffron Saffran. Bl.a antidepressiva och smärtstillande effekter. Påverkan på GABA, NMDA, opioidreceptorer[11]

Cannabis har också en möjlig roll som rökelse i den bibliska tiden. Israeliska forskare publicerade en studie 2020[12] som analysade två rökelsealtare som hittades vid en arkeologisk utgrävning på 1960-talet av ett heligt judiskt tempel i Tel Arad. Rökelsealtaren bedöms vara ca 2700 år gamla. Man analyserade resterna av tjära i de skålformade groparna på det ena altaret och identifierade CBN, CBD och THC från cannabis. Det andra altaret hade spår av frankincense.


Här följer en genomgång av olika rökelser i världen som har psykoaktiva effekter.

Myrra

Myrra är namnet på kådan från arter i släktet Commiphora i familjen Burseraceae (främst Commiphora myrrha). Den är populär i Mellanöstern och används främst både medicinskt där den bl.a har sårläkande egenskaper och för sin smak och doft i rökelse, kosmetika och tandkräm[13].

Växten kommer ursprungligen från norra Afrika i trakterna runt Somalia och Etiopien. Framställningen liknar den för opium. Stammarna skärs på flera ställen varpå gul kåda rinner fram,skrapas av och får en röd-brun färg när den stelnar. Ljusare färg indikerar bättre kvalitet.

Myrra omnämns flera gånger i bibeln, bland annat är det en av gåvorna de vise männen har med sig vid Jesus födelse[14]. Förutom som gåvor (den den var värd sin vikt i guld vid denna tiden) så användes den även som helig smörjelse och för balsamering. Myrra blandades även med vin som erbjöds till Jesus innan korsfästelsen[15].

Om innehållet

1996 visade sig myrra ha smärtstillande effekter på möss[16].

Den medicinska effekten härleds till furanodiener. Primärt är det Furanoeudesma-1,3-dien och curzeren som är verksamma. Furanoeudesma-1,3-dien var aktiv i orala doser runt 50mg/kg. Den agerar via opioidreceptorerna eftersom effekterna motverkas av naloxon.

Furanoeudesma-1,3-diene isolated from myrrh showed significant analgesic properties in mice when administered by intracerebroventricular injection at 1.25 mg/kg body weight or orally at 50 mg/kg in the hot plate test, and also at 50 mg/kg in the writhing test. The analgesic effects were reversed by naloxone at 1 mg/kg
— The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products[17]

2017 publicerades en placebokontrollerad studie på patienter med smärtbesvär (89 män, 95 kvinnor) som fick motsvarande 8-16 mg furanodiener oralt[18]. Man kunde se att extraktet av myrra var aktivt för att lindra smärtor i huvud, rygg, leder och muskler samt mensvärk och febersmärtor.

Myrra innehåller även en steroid (cholest-5-en-3β-ol) som kan antas ha medicinska egenskaper.

Frankincense / Olibanum

Frankincense eller Olibanum kallas den gulbruna stelnade kådan från arter i släktet Boswellia, ett annat släkte i familjen Burseraceae. Rökelse i form av frankincense var precis som myrra och guld en av gåvorna som Jesus fick från de vise männen.

Bruket och traditionen att använda frankincense kommer från Mellan östern och Afrikas horn och har en 6000-årig historia. Den var bl.a mycket populär i Romerska riket och exporterades ända till Kina[19][20]. Den bästa kvaliteten anses precis som i fallet med myrra vara ljus. Det främsta användningsområdet är som parfym och rökelse då den har en angenäm doft.

Om innehållet

Kådan innehåller mycket pinen och andra voltiler.

Den verksamma drogen är incensolacetat vars farmakologiska verkan är ångestdämpande[21] och möjligen även antidepressiv[22]. Källor beskriver även muskelavslappning och generell sedering.

"In spite of information stemming from ancient texts, constituents of Bosweilla had not been investigated for psychoactivity," said Raphael Mechoulam, one of the research study's co-authors. "We found that incensole acetate, a Boswellia resin constituent, when tested in mice lowers anxiety and causes antidepressive-like behavior. Apparently, most present day worshipers assume that incense burning has only a symbolic meaning."
— Science Daily 2008-05-20[23]

Frankincense innehåller även den eteriska oljan limonen som verkar sömngivande genom att binda till adenosinreceptorerna.[24]

Nardusört

Nardusört (Nardostachys jatamansi) tillhör familjen Caprifoliaceae och kommer ursprungligen från Himalaya[25]. Nardus är latin (av grekiska nardos) och betyder välluktande ämne.

I rötterna finns den essentiella oljan som extraheras används till bl.a rökelse, medicin[26] och parfym[27]. Oljan var mycket populär under antiken kring Medelhavet och användes av egyptier och romare. Bibeln innehåller flera referenser till nardusbalsam eller nardusolja[28]. En kort tid innan Jesus sista måltid så häller en kvinna nardusolja till ett värde motsvarande en arbetares årslön över Jesus och smörjer in det i håret[29]. Det är även en ingrediens i den heliga rökelsen.

Påve Franciskus har spikenard (engelska namnet på växten) på sin vapensköld[30]

Om innehållet

En studie från 2015 har konstaterat att aristolen-1(10)-en-9-ol har sederande egenskaper och verkar på GABA-receptorerna.

We previously demonstrated that spikenard vapor showed a sedative effect when administered by inhalation, and we identified hydrocarbon sesquiterpenoids as active components. Here we investigated the other components that contribute to the effects of spikenard.

...

We identified aristolen-1(10)-en-9-ol and patchouli alcohol as highly effective sedative components. These compounds inhibited locomotion in mice by approximately 60% at a dose of 300 µg/cage. In addition, aristolen-1(10)-en-9-ol prolonged pentobarbital-induced sleep to the same extent as 1 mg/kg diazepam.
— Takemoto (2015)[31]

Det verkar även finnas en MAO-hämmande effekt[32] som innebär ökade halter av flera viktiga signalsubstanser i hjärnan, från dopamin till serotonin och GABA.[33]

Copal

Kåda från b.la släktet Bursera används i Centralamerika och Sydamerika för att tillverka rökelsen som kallas Copal. Namnet kommer från "copalli" som på Aztekernas språk Nahuatl anknyter till kåda eller gummi och har många användningsområden såsom lim, skydd, hantverk etc.

Som rökelse används copal cermoniellt och bränns även i svetthyddor (liknande bastu).

Om innehållet

Bland de volatila oljorna förekommer tepenoider och fenoler. Här kan nämnas β-pinen, β-phellandren, α- och β-amyrin och limonen[34].

En studie från 2018 visar ångestdämpande effekt på möss[35].

De pentacycliska triterpenerna verkar väldigt intressanta. En annan studie som publicerades 2018[36] visar att råttor som fått inhalera rökelsen från Protium copal (en annan art familjen Burseraceae vars rökelse också kallas copal) fick en ångestdämpande effekt och att den orsakas av substanser som agerar på GABA- och cannabinoidreceptorer. Man kan notera att α,β-amyrin tidigare har visat sig aktivera CB1 och CB2-cannabinoidreceptorer[37]

Som man kan läsa här ovan i stycket om frankincense är limonen sömngivande. Och bland de medicinska effekterna kan även nämnas att den är anti-inflammatorisk och håller borta malariamyggor. Traditionellt används den bl.a även som smärtdämpande och för att läka sår.

Patchouli

Patchouli (Pogostemon cablin) tillhör familjen Lamiaceae och återfinns i Sydostasien. Den eteriska oljan används i tillverkningen av bl.a rökelse, parfym etc.[38]

Om innehållet

Innehåller Patchoulol[39] som har smärtstillande egenskaper och modulerar opioidreceptorerna[40]

Videoklipp

Entheogens in the Bible - Danny Nemu at Beyond Psychedelics Prague

Se även The Mysterious Incense : Parshah Curiosities: Ki-Tisa

Externa länkar

 1. Bibeln: 2 Moseboken 33:9
 2. 3:e Moseboken 16:2 och 16:11-13
 3. Biblical Entheogens: a Speculative Hypothesis (Shanon, 2008)pdf-version
 4. Ketoret By Hillel ben David (Greg Killian)
 5. Wikipedia: Incense offering
 6. Wikipedia: Stacte
 7. Wikipedia: Onycha
 8. Identification of Flavonoid Content and Chemical Composition of the Essential Oils of Moroccan Herbs: Myrtle (Myrtus communis L.), Rockrose (Cistus ladanifer L.) and Montpellier cistus (Cistus monspeliensis L.) (Viuda-Martos, 2010)
 9. Investigation of the anxiolytic and antidepressant effects of eucalyptol (1,8-cineole), a compound from eucalyptus, in the adult male Sprague-Dawley rat (Ceremuga, 2017)
 10. Magiska Molekyler: Därför blir man snäll av pepparkakor, Om kryddknarket i folkhemmen.
 11. The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A review (Khazdair, 2015)
 12. Cannabis and Frankincense at the Judahite Shrine of Arad (Arie, 2020)
 13. Shenet: Myrraharts
 14. Bibeln: Matteus 2:11
 15. Bibeln: Markus 15:23
 16. Furanoeudesma-1,3-diene Analgesic effects of myrrh (Dolara, 1996) pdf-version
 17. ESCOP Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products By Escop, European Scientific Cooperative on Phytotherapy
 18. A Pilot Study on Bioactive Constituents and Analgesic Effects of MyrLiq®, a Commiphora myrrha Extract with a High Furanodiene Content (Germano, 2017)
 19. Wikipedia: Frankincense
 20. Shenet: Frankincense, olibanum, virak
 21. Anxiolytic and anti-depressant effects of Boswelliaextract on CD1 Mus musculus (Strebel, 2014)
 22. Incensole acetate, an incense component, elicits psychoactivity by activating TRPV3 channels in the brain (Moussaieff, 2008)
 23. Science Daily 2008-05-20: Burning Incense Is Psychoactive: New Class Of Antidepressants Might Be Right Under Our Noses
 24. Limonene, a natural cyclic terpene, is an agonistic ligand for adenosine A(2A) receptors. (Park, 2011)
 25. Wikipedia: Nardostachys jatamansi
 26. Examine.com: Nardostachys jatamansi
 27. Shenet: Nardessens
 28. Dagen: Himmel och jord för en liten balsamflaska
 29. Bibeln: Markusevangeliet kapitel 14
 30. Wikipeida: Coat of Arms of Pope Francis.
 31. Inhalation administration of the sesquiterpenoid aristolen-1(10)-en-9-ol from Nardostachys chinensis has a sedative effect via the GABAergic system. (Takemoto, 2015)
 32. Inhibition of MAO and GABA: probable mechanisms for antidepressant-like activity of Nardostachys jatamansi DC. in mice. (Dhingra, 2008)
 33. Effects of Nardostachys jatamansi on biogenic amines and inhibitory amino acids in the rat brain. (Prabhu, 2994)
 34. An Ethnopharmacological, Phytochemical and Pharmacological Review on Lignans from Mexican Bursera spp. (Marcotullio, 2018)
 35. Chemical profile and pharmacological effects of the resin and essential oil from Bursera slechtendalii: A medicinal "copal tree" of southern Mexico. (Villa-Ruano, 2018)
 36. Sacred Maya incense, copal (Protium copal - Burseraceae), has antianxiety effects in animal models. (Merali, 2018)
 37. Activation of cannabinoid receptors by the pentacyclic triterpene α,β-amyrin inhibits inflammatory and neuropathic persistent pain in mice. (da Silva, 2011)
 38. Wikipedia: Patchouli
 39. Wikipedia: Patchoulol
 40. Anti-nociceptive effect of patchouli alcohol: Involving attenuation of cyclooxygenase 2 and modulation of mu-opioid receptor (Yu, 2017)

Magiska Molekyler: Helig rökelse, mer än bara väldoftade rök?

Sidan ändrades senast 29 maj 2020 klockan 14.17.
Den här sidan har visats 3 821 gånger.

Translate this page: