Psykos

Generell information

Wikipedia sammanfattar begreppet på ett lättbegripligt sätt:

Psykos är ett mentalt ohälsotillstånd som innebär att individen tappar kontakten med omgivningens verklighet. Omgivningen uppfattar den drabbade som allvarligt personlighetsförändrad när detta inträffar, och man känner inte igen människan som drabbats av psykos. Den drabbade själv har en förändrad verklighetsuppfattning och hallucinerar, vilket innebär att han/hon ser saker ingen annan ser, hör röster ingen annan hör och känner andra saker än vad andra närvarande upplever. Ofta är dessa hallucinationer förenade med stor rädsla och ångest.
— Wikipedia[1]

Hallucinationerna kan uppstå som både syner och röster.

Orsaker

Psykosernas orsak är situationer av chock och trauma som kan uppstå av exempelvis naturkatastrofer, krig, trafikolyckor, eller vara droginducerade. Hallucinogener som exempelvis Cannabis, LSD, Psilocybinsvampar har fått ett "rykte" om att kunna orsaka psykoser. Läs mer om forskningen kring cannabispsykoser i legaliseringsguidens kapitel om Cannabis och schizofreni/psykoser.

Det finns många tillstånd som felklassificeras som psykoser. Det som kallas psykoser i drogundervisningen eller av anhöriga till droganvändare och i vissa fall av droganvändarna själva är oftast inte psykoser utan panikångest, snedtrippar eller liknande tillstånd som orsakas av dålig Set och setting och som går över när drogens effekter avtar. En psykos är ett tillstånd som sitter kvar en längre tid efter att den akuta effekten av drogen försvunnit och en person som fått en psykos uppfattar sällan själv att han/hon har drabbats av detta.

Andra psykiska besvär med koppling till hallucinogener

Externa länkar

  1. Wikipedia

Depersonalisering, artikel från Wikipedia (eng)

Sidan ändrades senast 5 april 2014 klockan 18.17.
Den här sidan har visats 6 110 gånger.

Translate this page: