Phalaris brachystachys

Innehåller: DMT

Generell information

Art i släktet Phalaris som sägs innehålla mycket DMT och vara mycket ren i sitt alkaloidinnehåll till skillnad från exempelvis Phalaris arundinacea.

Odling

Skall stressas likt andra Phalaris för att maximera alkaloidkoncentrationen. Groddar och skott är potenta, gamla exemplar är verkningslösa.

Odling ska ske med frön från en respekterad källa för att få den potenta strainen.

Om innehållet

The aerial parts contain up to 3% alkaloids of which n,n-dmt is the major constituent, with minor amounts of hordenine, gramine and bufotenine. Källa: (1)

Siffran tre sägs av flera respektabla källor på olika forum vara överdriven och påstås vara en felskrivning av originalkällan där det står 0,3%.

Externa länkar

GrassWeedDatabase - Phalaris Brachystachys

Thoughts on growing your own DMT Edot forums.

Cosmic Juice Edot forums.

Phalaris Brachystachys! Edot forums.

(1) Phalaris brachystachys, 3% ? o.O Shaman australis forums

Sidan ändrades senast 7 mars 2008 klockan 05.50.
Den här sidan har visats 3 203 gånger.

Translate this page: