Perlit

Generell information

Perlit.jpg

Perlit är ett vulkaniskt glasmineral med relativt hög vattenhalt. När mineralet hettas upp till runt 1000°C expanderar det och blir vitt och poröst, det ser ut ungefär som söndersmulad frigolit. Används ofta inom växtodling för att göra jord luftigare och till hydrokultur. Används även som isoleringsmaterial. [1]

Perlit har hög andel fina porer och kan binda stora mängder vatten. Därför används det ibland i system för att odla exempelvis Psilocybe cubensis där hög luftfuktighet är önskvärt.

Se även artikeln om vermikulit.

Externa länkar

  1. Perlit - Wikipedia

Sidan ändrades senast 26 september 2012 klockan 17.53.
Den här sidan har visats 7 459 gånger.

Translate this page: