Passiflora incarnata

Namn: Passionsblomma (sv.), Läkepassionsblomma (sv.), Kristi korsblomma (sv.), Passionflower (eng.)

Innehåller: 0,05-0,1% Harmala

Generell information

Art i släktet Passiflora med mycket vackra blommor[1].

Läkepassionsblomma växer över hela den tropiska regionen. Förkommer även som receptfritt naturläkemedel och marknadsförs som medel mot rastlöshet/nervositet, ångest, stress, irritation, muskelspänningar, spänningar i de inre organen, nervsmärtor. Verkar avslappnande, kramplösande, främjar naturlig sömn. Hela växtens ovanjordiska delar används.

Effekter

Passionsblomman är en mycket svag MAO-hämmare. Då alkaloidinnehållet är litet (upp till 0,01%) är det inte värt att använda den som MAO-hämmare i Ayahuasca:

It should be mentioned that Gracie & Zarkov reported persistent and pronounced unpleasant side-effects when using Passiflora incarnata extract as an oral activator, which they did not experience from Banisteriopsis or Peganum. Whether this is due to the aforementioned ß-carbolines in Passiflora or to other extracted components was never determined. As a general statement, Harman is usually by far the major alkaloid in the Passiflora species. Harmine and harmaline, when present, are most often present only in relatively small amounts.
— Keeper of the Trout[2]

Den huvudsakliga effekten, som inte kan tillskrivas harmelalkaloiderna, är sederande, ångestdämpande[3] och sömngivande. Flera flavonoider från växten (bla chrysin och vitexin) har visat sig kunna bindas till benzodiazepin-receptorer (GABA) och har anxiolytisk och sedativ effekt. Chrysin har visat sig kunna minska morfinabstinens hos marsvin[4].

The active ingredients have not been conclusively defined (Carlini 2003). Most available data suggests flavonoids as possible active ingredients (Speroni and Minghetti 1988; Dhawan et al. 2001b; Dhawan et al. 2003).

Studies in animal models show efficacy of Passiflora extracts and flavonoid fractions against pentylenetetrazol (PTZ) induced seizures (Speroni and Minghetti 1988; Speroni and Billi 1996; Nassiri-Asl et al. 2007; Nassiri-Asl et al. 2008). This effect of Passiflora can be inhibited by the benzodiazepine site antagonist Ro 15-1788, suggesting the involvement of GABA-A receptors (Medina et al. 1990). Flavonoids bind with high affinity to the benzodiazepine site of the GABA-A receptor (Medina et al. 1997; Marder and Paladini 2002), but appear to modulate GABA-A and also GABA-C receptor currents by a different mechanism than benzodiazepines (Goutman et al. 2003; Kavvadias et al. 2004).
— Elsas et al. (2010)[5]

Dosering och användning

För insomnia: Medicinsk dos för vuxna människor är 0,5-2g som kokas i vatten i 10 minuter och dricks 3 gånger dagligen.

Varning: Passionsblomma kan möjligen öka effekten av MAO-hämmare, andra sövande medel, benzo, alkohol m.m.

Om innehållet

Alkaloider (av indol-/β-karbolintyp): harman, harmalin, harmalol, harmin, harmol.

Flavonoider: vitexin, isovitexin och C-glyckosider av dessa, samt apigenin, luteolin och O-glykosider av dessa.

Övriga ämnen: maltol, etylmaltol, passicol, sitoserol, stigmasterol samt diverse fettsyror.

Externa länkar

  1. se det här fotot
  2. Ayahuasca: alkaloids, plants & analogs
  3. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam (Akhondzadeh, 2001)
  4. Flavonoids reduce morphine withdrawal in-vitro. (Capasso, 1998)
  5. Passiflora incarnata L. (Passionflower) extracts elicit GABA currents in hippocampal neurons in vitro, and show anxiogenic and anticonvulsant effects in vivo, varying with extraction method (Elsas, 2010)

Hälsoblad: Passionsblomma

Floridata: Passiflora incarnata

Passiflora incarnata - Google Bildsökning

Sidan ändrades senast 15 januari 2018 klockan 13.15.
Den här sidan har visats 12 882 gånger.

Translate this page: