Mellanöstern

Religionernas dokumentation ger oss en del referenser till det tidigare bruket av droger i Mellanöstern.

Inom islam har man förbud mot alkohol, men det finns ett utbrett användande av cannabis, eftersom drogen inte specifikt omnämns med förbud. Hasch användes även av Hassan-i Sabbah (Den gamle på berget) för att droga Assasinerna och övertyga dessa om paradiset som väntade om de blev hans hängivna och lydiga yrkesmördare[1].

Det finns även teorier om att cannabis användes flitigt av judar och kristna. Jesus kan t.o.m ha varit en stoner, eller smörjdes åtminstone med helig cannabisolja i ung ålder.

Här är det officiella receptet på oljan som Gud påstås ge till Moses:

Herren talade till Mose:

Tag de finaste kryddor, 500 siklar flytande myrra, hälften så mycket eller 250 siklar doftande kanel, 250 siklar kalmus, 500 siklar kassia, allt efter tempelvikt, och en hin olivolja. 25Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, konstfärdigt blandad; det skall vara en helig smörjelseolja. Med den skall du smörja uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet, bordet med alla dess tillbehör, lampstället med dess tillbehör, rökelsealtaret, brännofferaltaret med alla dess tillbehör och karet med dess ställ. Du skall inviga dem så att de blir högheliga; allt som kommer i beröring med dem får del av deras helighet. Aron och hans söner skall du smörja och viga till präster åt mig. Och till israeliterna skall du säga: Detta skall vara min heliga smörjelseolja genom alla släktled. Ingen får smörja in kroppen med den, och ni får inte göra någon annan olja med denna sammansättning. Helig är den, och helig skall den vara för er. Den som gör en sådan blandning och den som använder den på någon obehörig skall utstötas ur sitt folk.
— Biblen, 2 Mos 30[2]

Översättningar av bibeln anger att det skulle vara kalmus, den tolkningen uppkom faktiskt redan i den grekiska översättningen på 300-talet e.Kr. Men i originaltexten på hebreiska anges att växten heter "kaneh-bosm". Kan i "kaneh" kan härledas till hampa och "bosm" översätts till aromatisk. Författaren Chris Bennet har skrivit flera böcker i ämnet[3][4]


I bibeln, och i många andra traditioner från från regionen används även rökelse från andra växter som förutom god doft har psykoaktiva effekter och var mycket dyrbara.


En möjlig Ayahuasca-analog kan framställas av Peganum harmala och Acacia-arter som växer i regionen[5].

Växter

Peganum harmala

Svampar

P.g.a det torra klimatet finns det inte någon större tillgång på psilocybinsvampar, men det växer bl.a Amanita muscaria i bergstrakterna. Det finns även påståenden från bl.a John Allegro (en av personerna som översatte döda-havsrullarna på 1950-talet) att den förbjudna frukten som omnämns i Bibeln kan vara flugsvamp, samt kopplingar till jesus i form av en flugsvamp[6].

Externa länkar

  1. Wikipedia: Assassins
  2. Biblen, 2 Mos 30
  3. Kaneh Bosm: Cannabis in the Old Testament By Chris Bennett on May 1, 1996
  4. Chris Bennet: Sex, Drugs, Violence and the Bible (2001), Green Gold the Tree of Life: Marijuana in Magic & Religion (1995), Cannabis and the Soma Solution (2010)
  5. Biblical Entheogens: a Speculative Hypothesis (Shanon, 2008)
  6. The Sacred Mushroom And The Cross (John M. Allegro, 1970)

Sidan ändrades senast 10 december 2018 klockan 15.47.
Den här sidan har visats 6 769 gånger.

Translate this page: