LSD

Namn: Acid, lucy (en. slang), syra (sv. slang)

Generell information

LSD är en psykedelisk drog som syntetiserades första gången 1938 av läkemedelsföretaget Sandoz i Basel, Schweiz. Man utgick från naturligt förekommande ergotalkaloider i Claviceps purpurea (mjöldryga) i syfte att framställa en migränmedicin. De kraftiga hallucinogena effekterna upptäcktes av kemisten Albert Hofmann när han arbetade i laboratoriet och omedvetet råkade absorbera LSD genom huden. Tre dagar senare intog han LSD med avsikt att undersöka om det var LSD som hade påverkat honom och drogens högst originella egenskaper blev kända.

På 1950-talet lanserade Sandoz läkemedlet "Delysid" vars användningsområden i början var att inducera en temporär psykoseffekt, och senare för att underlätta vid psykoterapi. LSD användes med blandad framgång och omfattning i psykiatrin (se mer i artikeln om terapi). Under 1960-talet upptäcktes drogens psykedeliska effekter av allmänheten. Timothy Leary som var stor inom populärkulturen såg till att drogen blev känd bland allmänheten och LSD blev en populär festdrog. Sjunkande kvalité och oansvariga användare kom drogen att bidra till flera olyckor i USA. Regeringens repressiva narkotikapolitik mot cannabis och det upplevda "hotet" från de nya drogerna ledde till att drogen förbjöds 1967 i USA och p.g.a FN:s narkotikakonventioner blev LSD narkotikaklassad i de allra flesta av världens länder.

Form

LSD förekommer oftast i formen av små papperslappar (s.k blotters). Micro-dots (dottar) är mycket små piller som inte är lika vanliga men anses generellt vara starkare och av bättre kvalitet. Det finns även LSD som kommer i flytande form, då är oftast en droppe normaldos. LSD kan också förkomma droppad på sockerbitar, i kapslar sk. "gel-tabs", och upplöst i gelatinblad, sk. "window-pane".

Hur LSD fungerar

Allmän förklaring av hur 5-HT2-agonister fungerar:

Thalamus i hjärnan fungerar som ett filter för de sensoriska inkommande signalerna till hjärnan. Ungefär 1/1000 av den info som kommer till thalamus går vidare till cortex där vi då blir medvetna om intrycken, det vill säga att om vi inte hade haft detta filter hade vi fått enormt mycket intryck från omvärlden och fått väldigt svårt för att koncentrera oss på saker och ting.

För att förstå det jag skriver lite lättare kanske min schematiska bild kan hjälpa till.

Glutamatsystemet är kroppens "gas". GABA-systemet är kroppens "broms". Dopamin fungerar i detta fallet som broms på thalamusfiltreringen. Dvs: Glutamat ÖKAR filtreringen och Dopamin kommer göra att filtreringen blir sämre och vi får mer intryck från omvärlden.

T ex så har schizofrena personer ett fel i denna thalamusreglering på så sätt att glutamatreceptorn inte fungerar och därmed blir bromsningen av filtreringen inte lika effektiv. Antipsykotiska medel är Dopaminreceptorblockerande och som ni då förstår så kommer bromsen på filtret att minskas och filtreringen bli bättre.

Man skulle ju även kunna tänka sig att man skulle kunna öka aktivatorn (glutamat) på filtret men tyvär så är glutamat exitotoxiskt(dödar nervceller vid för mycket aktivering) så detta skulle inte fungera lika bra.

Vart kommer då LSD in i bilden? Jo LSD är en postsynaptisk 5-HT2 agonist (Se: serotonin). Vid bindning till receptorn kommer GABA att frisläppas. GABA verkar inhiberande(bromsande) på bla Glutamat.

Om då glutamatet bromsas så blir det ju en minskning av gasen/aktiveringen av filtret. Därmed kommer mycket mer av den sensoriska infon att gå vidare från thalamus och vidare till cortex än normalt och vi upplever alla syn/lukt/hörsel/känsel intryck MYCKET mer.
— Trin[1]

Nya studier försöker bringa mer ljus över vad som händer i hjärnan interna signalering när en person är påverkad av LSD. Med Funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) har det blivit möjligt

LSD decreased integrity and segregation of brain networks and this effect correlated with subjective ratings of changes in consciousness, including ego-dissolution. Increased functional connectivity between the visual cortex and high-level cortical regions correlated strongly with ratings of visual hallucinations.
— Carhart-Harris (2015)[2]
The technology showed that LSD led to a chaotic brain state not dissimilar to what is seen in a certain stage of psychosis. They observed neurons that in a normal state, would have fired together, fall out of synchronicity. They also saw networks that were normally distinct fall into overlapping patterns of connectivity.

...

The team found a potential explanation for the hallucinations and distortions that are so common in LSD intoxication — blood flow in the visual cortex at the back of the brain. The MEG picked up a change in brain oscillations as well, specifically a decrease in alpha waves across the brain. These changes were highly correlated with visual hallucinations, suggesting that while under the influence of LSD, “the visual system is tethered more to the internal than external world.”
— Medical Daily (2015-12-11)[3]

En studie från 2016 visar hur aktiviteten i olika delar av hjärnan förklarar de olika effekterna:

The present findings offer a comprehensive new perspective on the changes in brain activity characterizing the LSD state, enabling us to make confident new inferences about its functional neuroanatomy. Principal findings include increased visual cortex CBF, RSFC, and decreased alpha power, predicting the magnitude of visual hallucinations; and decreased DMN integrity, PH-RSC RSFC, and delta and alpha power (e.g., in the PCC), correlating with profound changes in consciousness, typified by ego-dissolution.

...

Increased visual cortex cerebral blood flow (CBF), decreased visual cortex alpha power, and a greatly expanded primary visual cortex (V1) functional connectivity profile correlated strongly with ratings of visual hallucinations, implying that intrinsic brain activity exerts greater influence on visual processing in the psychedelic state, thereby defining its hallucinatory quality. LSD’s marked effects on the visual cortex did not significantly correlate with the drug’s other characteristic effects on consciousness, however. Rather, decreased connectivity between the parahippocampus and retrosplenial cortex (RSC) correlated strongly with ratings of “ego-dissolution” and “altered meaning,” implying the importance of this particular circuit for the maintenance of “self” or “ego” and its processing of “meaning.”
— Carhart-Harris (2016)[4]

Studiens betydelse anses vara hög för förståelsen av hjärnan och hur de psykedeliska drogerna påverkar den:

David Nutt, the government’s former drugs advisor, professor of neuropsychopharmacology at Imperial College London, and senior researcher on the study, said neuroscientists had waited 50 years for this moment. “This is to neuroscience what the Higgs boson was to particle physics,” he said. “We didn’t know how these profound effects were produced. It was too difficult to do. Scientists were either scared or couldn’t be bothered to overcome the enormous hurdles to get this done.”
— The Guardian (2016-04-11)[5]

Forskning och behandling

LSD började användas inom medicinen på 1950-talet och viss forskning fortgick fram till 1970 då drogen blivit förbjuden i nästan hela världen. Man använde bl.a LSD för att framgångsrikt behandla ångest, depressioner, psykosomatiska sjukdomar och alkoholberoende[6]. Men man utförde även experiment på schizofrena och mentalsjukhuspatienter för att se hur deras tillstånd skulle förändras, vilket inte hade samma framgång. Inom psykiatrin togs LSD upp och psykedelisk terapi utforskades av exempelvis Humphry Osmond och Stanislav Grof (läs exempelvis boken [7]).

Mellan ca 1970 och 2010 har det inte förekommit någon klinisk forskning med LSD på människor, med några undantag för mindre terapisessioner i bl.a Schweiz (läs mer om terapi i artikeln om terapi med LSD). Gassers studier om LSD som behandling för dödsångest hos människor med livshotande sjukdomar från 2014[8] markerade att vi gått in i en ny era där forskningen har börjat tillåtas igen[9] och LSD anses nu fått en nyrenässans som medicin. Både som terapeutiskt hjälpmedel för personer i livets slutskede, men det finns även potential för att bota alkoholism och migränanfall. Läs mer i artikeln om medicinska användningsområden för psykedeliska droger. Anledningen till att den är effektiv för att förstärka effekten av bl.a samtalsterapi beror på att den, likt andra psykedeliska droger öppnar upp sinnet och ökar benägenheten att låta sig påverkas genom suggestion[10]

Effekter

Notera att detta inte är givna effekter som alla upplever eller man upplever vid varje tripp. I praktiken innebär det att effekterna kan skilja sig väldigt mycket från olika tillfällen. Exempelvis kan en session med LSD ge återkommande ångestkänslor blandat med panik, medan andra kan ge euforiska upplevelser förgyllt med djupa självinsikter. Trippens karaktär formas väldigt mycket från användarens Set och setting

De vanligaste somatiska effekterna som nämns i en studie från 1955[11] där 14 deltagarna fick 100-225ug LSD är:

 • Illamående i början (30%)
 • Minskad aptit (25%)
 • Temporär mild huvudvärk (20%)
 • Yrsel (45%)
 • Kroppen känns lätt (30%)
 • Skakningar i kroppen (45%)

En studie från 2017[12] använder 5D-ASC-skalan för att visuellt visa hur mycket olika doser LSD påverkar specifika typer av effekter:

Npp201786f1.jpg

Positiva

 • Humörslyft och ökad energi
 • Visuella hallucinationer, både CEV och OEV
 • Skärpta sinnen med mycket större djup och fler nyanser än tidigare
 • Större förmåga att tänka associativt och kreativt
 • Överväldigande och andliga insikter
 • Musik låter annorlunda, rentav bättre och framkallar starka känslor[13]
 • Positiva effekter på minnet och kognitiva funktioner[14]
 • Ökad förmåga att lösa problem, ökad kreativitet, kognitiva funktioner
 • Ökad känsla av välbefinnande även lång tid efter trippen
 • Upplevelser som en lång tid efteråt upplevs meningsfulla och spirituellt signifikanta
 • Upplevelser som kan få en att förändra sitt beteende (till det bättre)

Neutrala

 • Förändrat medvetande, som med alla psykoaktiva substanser
 • Förstorade pupiller
 • Svårigheter att fokusera tankarna/förvirring
 • Mild ökning av hjärtfrekvens
 • Mild ökning i kroppstemperatur
 • Klart förändrad tidsuppfattning
 • Snabbt skiftande humör och känslotillstånd (T,ex, Från ångest till eufori under väldigt kort tid)

Negativa

 • Oro och ångest
 • Vissa spänningar i kroppen, exempelvis i käken
 • Överkänslighet mot ljus och ljud
 • Svettningar, yrsel och illamående
 • Paranoida tankar och panikkänslor
 • Oönskade insikter om livet
 • Oönskade minnesbilder
 • Kan skapa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall blir permanent.

Angående kognitiva nedsättningar under den akuta berusningen:

One problem with acute cognitive testing is that after a clinical dose of LSD (100ug or more) is given, subjects become too impaired to cooperate due to the intensity of perceptual and physical changes. Lower doses may not capture the real cognitive effects LSD may provoke. Nevertheless, many tests have been given and the most representative studies are cited. Psychomotor functions (coordination and reaction time) are frequently impaired after LSD [33–35]. LSD also decreases performance on tests of attention and concen-tration [36,37]. Jarvik et al. [38] found 100 ug LSD to impair recognition and recall of various stimuli. Aronson and Watermann [39] showed learning processes to be unaffected by 75–150ug LSD. Jarvik et al. [40] found that 100 ug LSD significantly impaired performance on arithmetic while 50ug had no such effect. Memory was also affected by LSD as was illustrated with the Wechsler Bellevue Scale [41]. Impairment of visual memory was shown in the Bender–Gestalt test [34]. Thinking processes are more resistant but can be also affected when higher doses of LSD are given [42,43]. Under the influence of LSD, subjects will overestimate time intervals [44]. Lienert [45–49] showed in several intelligence tests, that intellectual functions are impaired under LSD. He interpreted his results as a regression of intellectual functions to an ontogenetically younger state of development. See Hintzen [50] for a complete review of neurocognitive studies with LSD. Turning to chronic neurocognitive after-effects from LSD exposure, Halpern and Pope’s [51] review indicated no evidence for lasting impairments in performance.
— Passie (2008)[15]

Tidskurva

LSD verkar olika fort på olika personer. En del personer kan uppleva full effekt redan en timme efter intaget, men för de flesta brukar trippen komma igång på allvar efter 90-120 minuter. Om man vill öka dosen är det bra att vänta minst två timmar innan man gör det.

Känsliga personer kan märka av eftereffekter flera dagar efter intag av LSD. Vanligast visar sig dessa i form av att sinnena känns skärpta, men kan i värsta fall även bestå av ångest och orostankar.

Det är väldigt svårt att mäta eftereffekter när det gäller LSD men generellt sett kan man säga att de direkta eftereffekterna är över när man kan sova/göra något helt annat. Storleken på dosen spelar in men vid en normal dos brukar det vara svårt att sova de närmaste åtta timmarna efter att trippen avtagit.

Effekt Tid
Accelerationsfas 30 - 120 minuter
Platå 3 - 5 timmar
Landning 1 - 3 timmar
Eftereffekter 2 - 5 timmar

LSD tidskurva.png

Hälsorisker

Lider du av psykoser, paranoia eller schizofreni avråds du generellt sett från att använda LSD eftersom extrema känslomässiga tillstånd kan skapa panikattacker eller svår ångest. Är du gravid avråds från att ta LSD eftersom det kan påverka fostret. Detta eftersom effekterna av LSD endast till viss del är fullständigt undersökta. Det finns dock en dokumenterad fallrapport där en 26-årig kvinna som tog 500ug LSD efteråt visade sig vara gravid i andra veckan vid tillfället. Den höga dosen till trots så fanns inga indikeringar på att barnet hade fått skador från mammans överdos. Barnet växte sedan upp och var enligt mamman lättuppfostrat, fick många vänner, hade bra hälsa och fick bästa betyg i många skolämnen[16].

Den största risken är annars att blottern innehåller en annan substans än just LSD, ett problem som blivit vanligare under 2010-talet. Andra droger kan ha farliga/oönskade bieffekter. Detta kan man delvis förebygga genom att använda sig av reagenter för drogtester för att undersöka varje ny batch man kommer i kontakt med.

Vikten av bra Set och Setting

Eftersom LSD förändrar medvetandet så radikalt är det bra att förbereda sig väl. De flesta väljer att inte ha något vardagligt alls att göra när de ska trippa eftersom de ändå inte är kapabla till det. Bilkörning ska undvikas.

Historierna om människor som har trott att de kan flyga när de tagit LSD och hoppat ut från åttonde våningen som en direkt effekt är en myt. Det finns många rapporter om folk som trott sig vara odödliga och gjort övermodiga saker men det är inte något av de vanligaste problemen med LSD. Däremot har många människor som tagit en stark dos i fel miljö fått svår ångest och som följd av det försökt ta livet av sig.


För att minska risken för obehagliga upplevelser bör man tänka på följande punkter:

 • Ruset pågår under många timmar. Planera inte in några andra aktiviteter under det närmsta dygnet.
 • Umgås med människor du litar på och har förtroende för.
 • Var utvilad och bruka inte andra droger samtidigt. Ät en lätt måltid innan. Förbered drycker (vatten/fruktjuice, "syntetiska" drycker kommer ej uppskattas) och mat (frukter eller annan lätt mat, inget som behöver förberedas/tillagas).
 • Trippa på ett tryggt ställe.
 • Trippa inte om du känner dig stressad eller mår dåligt fysiskt eller psykiskt.

Läs mer om hur man bör förbereda sig och hur man undviker obehagliga trippar i artiklarna om Set och setting och Hur man hanterar en snedtripp.


Avbryta/mildra effekterna Effekterna från LSD kan avbrytas/mildras med hjälp av lugnande medel. Många föredrar dock att försöka härda ut trippen eftersom det känns mer hälsosamt på lång sikt. Det råder därför en delad mening om huruvida man bör avbryta effekterna med antipsykotisk medicin. Vissa påstår att en jobbig upplevelse måste ha sin gång och att utfallet kan blir betydligt mer negativt ifall man avbryter upplevelsen. Ens sinnesstämning riskerar att "frysas" i den negativ fasen vilket kan leda till PTSD-liknande effekter i vardagen.

Återtrippar och andra komplikationer

LSD och dess metaboliter har efter ett par dygn lämnat kroppen. LSD lagras inte i kroppen i nivåer som kan ge en psykoaktiv effekt i framtiden. Det påstås att man kan få återtrippar (flashbacks) av LSD vilket är sant i den bemärkelsen att du rent psykiskt sett kan få starka minnesbilder från din tripp. Men det finns inga aktiva rester kvar i kroppen. Majoriteten av användarna upplever dock inga återtrippar och de få som gör det menar oftast att det bara är positivt. Det är ganska logiskt eftersom de allra flesta som provar LSD ser det som en mycket positiv upplevelse, således är även minnesbilderna från trippen positiva.

Läs mer om psykedeliska drogers påstådda farlighet i artikeln om argument mot psykedeliska droger.

Antidepressiva mediciner

Antidepressiva mediciner tenderar att reagera ganska tydligt med psykedeliska droger. SSRI-preparat (ex Cirpramil, Seroxat och Prozac) tenderar att hämma effekten av LSD, så även bensodiazepiner.

MAO-hämmare (ex Moclobemid och den naturliga växten Peganum harmala) kan intensifiera ruset. Detta är dock omstritt. Vissa hävdar att det är farligt att ta MAO-hämmare tillsammans med LSD.

Lithium och tricykliska anti-depressiva mediciner förstärker ruset men påstås samtidigt innebära hälsorisker.

Källa: bla. Erowid[17][18]

Överdosering

LSD en av de säkraste drogerna som existerar, så risken för överdosering är ganska liten. Det finns inga dokumenterade dödsfall från mänskliga LSD-överdoser.

Den uppmätta dödliga dosen skiljer sig åt mellan olika djur. För kaniner är LD50 0.3mg/kg i.v (intravenös), för råttor 16.5mg/kg i.v och för möss 46-60 mg/kg i.v. Dödsorsaken angavs vara paralys som ledde till andningssvikt. Det finns även en rapport om en elefant som dog efter att ha injicerats med 297mg[19](OBS! 297000 ug!) Makaker har injicerats med 1 mg/kg utan bestående men[15], omvandlat till en människas vikt skulle det vara 60-80mg = 600-800 normaldoser LSD. Beräkningar som gjorts av förhållandet mellan aktiv och dödlig dos för människor ligger därför på 1/1000 (se LD50).

Det finns en rapport på 1974 om åtta personer som av misstag konsumerade en extremt hög dos LSD intranasalt (de gjorde misstaget att tro att det var kokain). De hade en uppmätt plasmanivå på 1000-7000ug LSD/100ml blodplasma och hamnade i ett komaliknande tillstånd med hypotermi, uppkastningar, lätta blödningar i magen och andningsproblem. Men alla överlevde och fick inga bestående skador[20]

En artikel från 2020[16] tar upp ett par andra fall där personer mer eller mindre överdoserat LSD men att de trots detta fått positiva medicinska effekter. I det ena fallet med en bipolär 15-årig flicka intogs 1100-1200ug (ca 10-20 gånger en vanlig dos). Hennes sjukdom förändrades dramatiskt till det positiva. Läkarna kunde avsluta hennes behandling med litium och hon var sedan helt frisk i 13 år. I det andra fallet tog en 46-årig kvinna 55mg (500-100 gånger en vanlig dos) i tron att det var kokain. Hon hade först blackouts i 12 timmar och spydde upprepade gånger. Efter det upplevde hon eufori men spydde fortfarande och var inte kommunicerbar i 12 timmar. 10 timmar senare kunde hon prata och gå på toaletten själv och hon var återställd efter ytterligare 12 timmar. I sin ungdom hade hon fått borelia och led av bestående nervsmärtor i fötter och anklar. Efter LSD-överdosen försvann smärtan. Hon kunde ganska omgående även sluta använda det morfin (40-80mg/dag) som hon använt i 10 år för att stilla smärtan, utan att hon upplevde någon abstinens.

Dosering

Tröskeldosen för människor är 0.5-1.0µg/kg.

Kvaliteten och styrkan på en tripp kan på grund av variationer av potensen (se kapitlet "Statistik - doser på blotters 1960-2018" nedan) ha en betydande inverkan. Dessutom kan en "lagom" dos skilja sig väldigt mycket från person till person. Det är alltid klokt att börja lågt och testa sig fram till en för dig lagom dos under loppet av flera trippar. Tag aldrig mer än en blotter om de kommer från en ny batch som du inte har testat innan. Väger du lite/är kvinna, ta en halv. Är du nybörjare påbörja med 100ug.

Mängden mat i magen påverkar effekten. En studie från 1972[21] visar att när LSD kombinerades oralt med en stor måltid så blir plasmakoncentrationen av LSD hälften så stor som på en tom mage. När en lätt måltid konsumerades så låg plasmakoncentrationen mellan dessa nivåerna. Man kan dra slutsatsen att mängden mat i magen påverkar absorptionen och man får större effekt på en tom mage, men eftersom trippen varar i 12 timmar så bör man äta någonting både före och under trippen.

Effekt Dos
Milda effekter 20 – 40 µg
Medelstark dos 40 – 100 µg
Starka effekter > 100 µg
Mycket starka effekter > 150 µg

Mikrodosering

Precis som med psilocybinsvampar så har mikrodosering blivit en trend på senare år, vilket har uppmärksammats av media i flera långa artiklar[22][23][24][25]

Intresset kom igång på allvar i.o.m författaren James Fadimans bok "The Psychedelic Explorer's Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys", som innehåller ett doseringsprotokoll där man tar en mikrodos var tredje dag, dvs, dag 1 LSD, dag 2 och tre inget och dag 4 LSD. Den metoden har sedan fått stor spridning och brukar rekommenderas[26].

Doserna som tas är ca 1/10 av vad som krävs för att trippa. Graden av påverkan är därmed så låg att den knappt är märkbar, men leder ändå till förbättrade kognitiva förmågor, högre kreativitet, problemlösningsförmåga m.m. Läs mer i artikeln om mikrodosering.

Statistik - doser på blotters 1960-2018

Ofta påstås en blotter innehålla ca 100µg (µg = mikrogram = tusendel av ett milligram), eller mer. Det är tyvärr ofta ett försäljningstrick som bottnar i att den potentiella kunden vill ha mycket för pengarna, men inte har en aning om vad han/hon får, samt att säljaren i de flesta fall har lika låg kunskap och kännedom om hur starka dom är. Genom att köparna med tiden får en "felkalibrerad" uppfattning om dosen så kan det innebära att en lapp med 25µg mycket väl kan uppfattas som 150µg, för den var ju lika stark som de andra 150µg-tripparna man tagit... Det enda man kan själv kan veta är om en viss blotter är om den är svag eller stark. Att uppskatta dosen i mikrogram är omöjligt om man inte tillverkat dom själv från kristallint LSD. Det är därför seriösare att inte prata så mycket om mikrogram hit och dit utan snarare beskriva vilken nivå av effekter som en blotter medför.

På 1960 och 70-talet var blotters starka, ca 200-300 µg. Under 1980-talet hade dosen minskat till 100-125 µg[27] och siffror som DEA publicerat visade att genomsnittshalten LSD per lapp minskade till 40-60 µg på 1990-talet[28]. Siffror från 2000-2010 ligger däromkring[29]. Sammanslagen statistik från Spanien och Schweiz visar att genomsnittsdosen LSD i blotters och microdots 2005 var 42,8µg. Spridningen bland de 17 proverna låg mellan 19µg till 102µg (median var 28µg). Det här har väckt en debatt på bl.a MM om hur starka blotters egentligen är som är läsvärd[30]. Siffror från 2010-talet visar att medelvärdet möjligen ökat något och låg 2018 på 59.9µg (101 prover)[31]. Det skall då noteras att nästan hälften av allt som testats visat sig innehålla under 50μg. 80% av alla testade blotters/tabs ligger under 100μg och det har varit ganska stabilt de senaste 3 åren. 2018 var det bara 4.9% som låg över 150μg. man kan dock notera ett det finns några de senaste åren som legat över 300μg så det finns en stor spridning:

SafeParty LSD.jpg

LSD i kombination med andra droger

Cannabis

Är en utmärkt kombination för många. Till en början brukar det ofta skruva igång tankar lite extra (5 - 30 minuter). Många menar dock på att Cannabis är utmärkt för att göra tillvaron lite lugnare och mjukare. Generellt sett skulle man kunna säga att vana cannabisrökare uppskattar blandningen mer än de som inte är vana.

MDMA (Ecstasy)

Vissa hävdar att de två rusen har en underbar synergieffekt, men det är samtidigt befogat att ge en stark varning till användare av kombinationen. LSD har nämligen visat sig förstärka minskningen av serotonintransportprotein (5-HTT) som orsakas av MDMA[32].

Psilocybinsvampar

Effekten av psilocybinsvamparna blir betydligt kortare men annars är det en fullt fungerande kombination. Kallas Hippie-flip.

Lustgas

Ger en mycket intensiv resa under 1-5 minuter. Stå inte upp när du tar lustgas.

LSD för nybörjare

Förberedelser

Har du inte redan gjort det, så läs den här sidan uppifrån och ner och sätt dig in i informationen.

Det finns tre viktiga ingredienser till en bra tripp: set och setting samt dosering (läs den sidan och avsnittet ordentligt!). Med andra ord, se till att vara mentalt positivt inställd och förberedd. Du ska verkligen vilja göra detta, inte tvinga dig. Samt befinn dig på en ostörd, trygg plats där du känner dig hemma. Slutligen, dosera rätt.

Skaffa en erfaren sitter! Den personen kan hjälpa dig vara förankrad under trippen samt föra anteckningar om upplevelser du har som du själ inte kommer komma ihåg.

Om du vill behandla något under trippen, t.ex. svår uppgift på jobbet, något i relationen, ett barndomsminne, något traumatiskt, något du vill förändra), förbered dig gärna en vecka eller två innan och tänk på det, så får hjärnan lättare att plocka upp det under trippen.

Läs igenom sidan som avhandlar snedtripp, så du vet hur du behöver gå tillväga om det sker.

Trippdagen

 • Se till att hemmet är städat och rent
 • Duscha/bada dig ren och fin.
 • Ställ fram yoghurt o annan lätt mat samt dryck (fruktjuice, inget syntetiskt), så du lätt kan få i dig något när du blir hungrig
 • Ta lappen
 • Medan du väntar på effekt kan du sträcka ut dig lite med några yoga-poser eller meditera
 • Du märker snart att tapeterna böljar och att musiken låter rumsligare
 • Lägg dig ner på din mjuka plats du förberett, blunda, njut av musiken och låt dig föras iväg!
 • Försök komma ihåg vad du upplever för några större uppmålningar i ditt sinne. Det kan vara något av det du behöver fundera på dagarna efter, det som är det du behöver ta tag i. Behandla det dock inte under trippen utan åk med. Stör det dig att försöka komma ihåg, använd en ljudinspelare på din telefon och prata in det. Låt den helst bara spela in hela trippen.

Subjektiva tips om vad man kan göra under ruset

Följande är vad några medlemmar på Magiska Molekylers forum tycker är trevligt att göra under trippen:

 • Res i ditt inre. Upptäck allt fantastiskt du som person kan få fram i dig själv. Ligg i ett mörkt rum, blunda eller använd en ansiktsmask eller ögonbindel. Man kan antingen ha det helt tyst eller lyssna på musik (se nedan).
 • Upptäck omvärlden! Gå en promenad i naturen eller i trädgården (om du har någon). Men blir som ett barn som upptäcker allt med stor nyfikenhet, känner på blommor, tittar på insekter, kramar träd osv.
 • Skapa! Skriv poesi, måla, teckna, spela instrument, skapa musik.
 • Köp god yoghurt, fruktjuice (ej syntetisk dryck!), frukter eller annan lätt mat att äta under trippen, men också att smaka. Eller testa att smaka på en chilifrukt och citron eller lime. Läs om god mat och matlagning på LSD här.
 • Massera varandra om ni är 2 eller fler, gärna med riktig massageolja och några skyddande handdukar under. När ni masserar varandra kan ni uppleva att t.ex. massage av foten kan kännas njutningsfullt som om könet hade masserats.
 • Sex kan också vara extra njutningsfullt för vissa, medans andra kan uppleva det som för fysiskt eller psykiskt ansträngande eller distraherande.
 • Förbered en lång spellista med drömska ljudbilder / meditativ / instrumental musik i god tid innan trippen. Gärna så neutral som möjligt. Musiken påverkar din resa både psykiskt och fysiskt. Om du vill kan du med fördel använda denna färdiga spellista med neutral ambient musik som John Hopkins University har satt ihop för sin forskning och terapiarbete. Ordningen på låtarna är viktig för att passa olika delar av trippen. Läs mer om varför den är ihopsatt som den är. Här finns länkar till fler spellistor som används i psykedelisk terapi.

Tiden efter

Gå igenom de upplevelser du haft. Var där något av större vikt? Var där något konstigt? Analysera det. Vad betyder det för dig. Kanske finns där något av det du behöver ta tag i i ditt liv. Ta hjälp av din tripsitter, kommunicera öppet och tydligt med varandra. Det är du som ska få något ut av detta. Det är den närmaste tiden framöver som du har möjlighet att genomföra den förändring du vill få till.

Kemi

LSD.gif
9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6 -methylergoline-8ß-carboxamide
LSD, lysergsyradietylamid
C20H25N3O
80 - 85 grader Celsius (grundform) 200 grader Celsius (tartrat)
323.44 g/mol
Läs under extrahering

Eftersom 5:e och 8:e kolen är assymetriska finns det 4 isomer av LSD: d-LSD, l-LSD, d-iso-LSD och l-iso-LSD. d-LSD är den potentaste isomern, de övrigas psykoaktivitet är låg eller obefintlig.

Syntes: LSD tillverkas genom att ergotamin eller andra ergotalkaloider omvandlas till lysergsyra. Sedan används en reagent (exempelvis PyBOP) för att binda dietylamid till rätt position på lysergsyran. Slutligen används kromatografi för att separera d-LSD från dess isomer/kirala former (dessa kan med ytterligare bearbetning konverteras till mer d-LSD) och biprodukter.

Förvaring: LSD är en känslig molekyl som bör förvaras mörkt, kallt och under inert atmosfär. Hållbarheten förlängs för LSD:s tartratsalt. En vanlig metod för långtidsförvaring är en i en burk i frysen. Folie går bra att använda för att skydda mot ljus.

Löslighet LSD är lösligt i vatten.

Metabolism LSD bryts ner i kroppen till metaboliterna O-H-LSD (2-Oxo-3-hydroxy-LSD), LAE (Lysergic acid ethylamide), Nor-LSD (N-demethylated LSD), LEO (Lysergic acid ethyl-2-hydroxyethylamide), 2-Oxo-LSD (13- or 14-Hydroxy-LSD glucuronide). Halveringstiden i kroppen är 175 minuter. LSD kan detekteras i blodet i 6-12 timmar och i urinen upp till 4 dagar.

Videoklipp

Här kan du se följande dokumentärer om LSD:

Inside LSD (2009)

Hofmann's potion (2002)

LSD - The Beyond within (1986)

Trådar på Magiska Molekyler om LSD

Fallbeskrivningar - LSD

Varför finns det inte ett överflöd på LSD?

Förvaring av LSD

Externa länkar

 1. Användaren Trin i tråd på Magiska Molekylers forum
 2. 52.4 Results: Of a Multi-Modal Neuroimaging Study of LSD and a Psilocybin for Treatment-Resistant Depression Clinical Trial (Carhart-Harris, 2015)
 3. Medical Daily 2015-12-11: LSD Effects Are Similar To The First Stage Of Psychosis, Could Provide Model For Research
 4. Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging (Carhart-Harris, 2016)
 5. The Guardian 2016-04-11: LSD's impact on the brain revealed in groundbreaking images
 6. Therapeutic Use of LSD in Psychiatry: A Systematic Review of Randomized-Controlled Clinical Trials (Fuentes, 2020)
 7. [https://books.google.se/books?hl=en&lr=&id=pyuGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT1#v=onepage&q&f=false Realms of the Human Unconscious: Observations from LSD Research
 8. Safety and Efficacy of Lysergic Acid Diethylamide-Assisted Psychotherapy for Anxiety Associated With Life-threatening Diseases (Gasser, 2014)
 9. MAPS 2014-03-04: PRESS RELEASE: LSD Study Breaks 40 Years of Research Taboo
 10. LSD enhances suggestibility in healthy volunteers. (Carhart-Harris, 2015)
 11. Lysergic acid diethylamide (LSD-25): X. Effects on reaction time to auditory and visual stimuli. (Abramson, 1955)
 12. Modern Clinical Research on LSD (Liechti, 2017)
 13. LSD enhances the emotional response to music. (Carhart-Harris, 2015)
 14. d-Lysergic acid diethylamide has major potential as a cognitive enhancer (Cini, 2019)
 15. 15,0 15,1 The Pharmacology of Lysergic Acid Diethylamide: A Review (Passie, 2008)
 16. 16,0 16,1 LSD Overdoses: Three Case Reports (Haden, 2020)
 17. Erowid: LSD and Antidepressants av mike-lsd@hyperreal.org
 18. Erowid: National Institute of Mental Health - The Interactions between Hallucinogens and Antidepressants av Kit Bonson
 19. Erowid: LSD Related Death of an Elephant
 20. Coma, hyperthermia and bleeding associated with massive LSD overdose. A report of eight cases (Klock, 1974)
 21. The determination of LSD in human plasma following oral administration (Upshall, 1972)
 22. Wired 2016-08-26: Meet the Silicon Valley-ites taking tiny hits of LSD to boost performance
 23. BBC 2017-04-10: Microdosing: The people taking LSD with their breakfast
 24. Independent 2018-03-17: 'Microdosing' LSD is not just a Silicon Valley trend – it is spreading to other workplaces
 25. DN 2018-03-25: Nya kulturtrenden: Mikrodosera lsd på jobbet
 26. TheThirdWay: Everything You Need To Know About Microdosing LSD
 27. A Critical Review of Theories and Research Concerning Lysergic Acid Diethylamide (LSD) and Mental Health (Abrahart, 1998)
 28. DRCNet Online library of drug policy
 29. Erowid: LSD Samples Analysis
 30. Magiska Molekyler: LSD, ug/blotter, kraftigt överdrivna siffror
 31. SaferParty.ch: LSD Auswertung 2018
 32. Potentiation of (DL)-3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-induced toxicity by the serotonin 2A receptior partial agonist d-lysergic acid diethylamide (LSD), and the protection of same by the serotonin 2A/2C receptor antagonist MDL 11,939 (Armstrong, 2004)

Erowid LSD Vault

Blotter art Foton på blotters (LSD-trippar)

Google bildsökning - LSD

Sidan ändrades senast 14 maj 2020 klockan 11.50.
Den här sidan har visats 153 359 gånger.

Translate this page: