Klardröm

En klardröm, (eng. lucid dream), är ett stadium där man har medvetandet inkopplat under sömnen; dvs man drömmer, man är medveten om att man drömmer och kan styra drömmens riktning och innehåll. Det öppnar många möjligheter att exempelvis överbrygga fysiska lagar som att flyga, passera genom väggar, resa i tid och rum, m.m.

Inte sällan vaknar man kort efter att man blir medveten om att man drömmer. Det går att träna sig att undvika detta.

Klardrömmar kan uppstå spontant, ofta i samband med perioder av oregelbunden sömn eller sömnlöshet. Man kan även locka fram fenomenet genom att innan man lägger sig koncentrera sig på att man skall bli medveten i drömmen. Olika former av övningar för att testa om man är vaken (verklighetskontroller) kan användas regelbundet för att även få genomslag i drömmar, och då göra en medveten om att man drömmer.

Drömörter kan användas för att hålla hjärnan i en högre grad av vakenhet under sömnen vilket underlättar möjligheten att uppleva klardrömmar eller minnas drömmarna när man vaknar.

Sidan ändrades senast 1 februari 2015 klockan 17.14.
Den här sidan har visats 4 596 gånger.

Translate this page: