Hälsofarliga varor

De senaste åren har det blivit populärt att förbjuda substanser genom att lägga dem under lagen om hälsofarliga varor istället för narkotikaklassade droger.

Hälsofarliga varor får inte:

 1. Införas till landet,
 2. Överlåtas,
 3. Framställas,
 4. Förvärvas i överlåtelsesyfte,
 5. Bjudas ut till försäljning, eller
 6. Innehas.

Punkt 1 kan ge böter eller fängelse i högst två år. Straffet för punkt 2-6 är böter eller fängelse i högst ett år.

Källa: [1]

Således är det inte förbjudet att vara påverkad av en hälsofarlig vara.

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Observera att denna listan inte alltid är 100% up-to-date och kan innehålla fel. Observera även att flera närliggande molekyler är klassade som Narkotika.

Populärnamnet står inom parentes på slutet av varje rad.

 • (1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (FUB-144)
 • (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)
 • (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
 • (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA)
 • (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (5F-UR-144)
 • (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA)
 • (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl) metanon (UR-144-heptylderivat)
 • (1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
 • (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon (UR-144)
 • (1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)
 • (2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
 • (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
 • (4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
 • (4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
 • Salvinorin A
 • [1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl) metanon (FUBIMINA)
 • [1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (A-834735)
 • [2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)
 • 1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
 • 1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
 • 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
 • 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
 • 1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)
 • 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PHP)
 • 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PVP)
 • 1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
 • 1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
 • 1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC,klofedron)
 • 1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
 • 1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
 • 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
 • 1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)
 • 1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
 • 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)
 • 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
 • 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karboxamid (5F-PCN)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol- 3-karbox-amid (5F-AKB48)
 • 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (STS-135)
 • 1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018)
 • 1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)
 • 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
 • 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
 • 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
 • 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
 • 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (AKB48)
 • 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])
 • 2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
 • 2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4’-metylnorpentedron)
 • 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
 • 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
 • 2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
 • 2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
 • 2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
 • 2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
 • 2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin, MTTA)
 • 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
 • 2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
 • 3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)
 • 4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
 • 4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
 • 4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
 • 4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
 • 4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on(4-HTMPIPO)
 • 4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
 • 4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
 • 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
 • 4-metylhexan-2-amin (DMAA)
 • 5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl) cyclohexyl]fenol (CP 55,940)
 • 5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
 • 5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
 • 5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
 • 5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
 • 6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
 • 7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187)
 • adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl) metanon (AM-1248)
 • alfa-metyltryptamin (AMT)
 • Alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer
 • etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA)
 • etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)
 • kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)
 • kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22indazol)
 • kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
 • kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
 • kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
 • metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metylbutanoat (I-AMB)
 • metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)
 • metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (FUB-AMB)
 • metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA)
 • metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (5F-MDMB-PINACA)
 • metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (5F-AMB)
 • metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)
 • metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)
 • N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl) metyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol- 3-karboxamid (ADB-PINACA)
 • N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA)
 • N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)
 • N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)
 • N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)
 • N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)
 • N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)
 • N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)
 • N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol -3-karboxamid (5F-AB-144)
 • N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)
 • N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (AB-PINACA)
 • N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)
 • N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PICA)
 • N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-PINACA)
 • N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)
 • N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-AKB48)
 • N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)
 • N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)
 • N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
 • N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1p-LSD)
 • N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-butyrfentanyl, 4F-BF)
 • N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)
 • N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA)
 • N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)
 • N-[5-kloropentyl] derivat)
 • N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)
 • N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)
 • N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)
 • N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)
 • N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
 • naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
 • naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
 • naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)
 • naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)
 • naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)
 • naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2015:997)

Källa: Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor[2]

Externa länkar

 1. Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 2. Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Sidan ändrades senast 2 juli 2019 klockan 03.42.
Den här sidan har visats 16 764 gånger.

Translate this page: