Granskning av partiernas narkotikapolitik

Se även SVT:s enkät till riksdagspartierna om narkotikapolitiken från 2015[1] där riksdagspartierna svarar på frågor om Sveriges rekordhöga dödlighetsstatistik, om nolltoleransen är framgångsrik och om man vill behålla den.

Centerpartiet

Centerpartiet har en repressionistisk syn i narkotikafrågan. Den svenska politiken ligger fast[2].

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Centerpartiets svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Centerpartiet anser att det är viktigt att minska tillgången på narkotika, minska antalet personer som prövar narkotika och att fler ska kunna sluta använda narkotika. Det bästa är om ingen börjar knarka – därför behöver det förebyggande arbetet mot narkotika öka och restriktiviteten vara hög. Centerpartiet anser att en avkriminalisering av narkotika skulle minska den restriktiviteten och riskera att fler hamnar i missbruk och är således emot en avkriminalisering.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Centerpartiet är för sprutbyte för narkomaner eftersom det motverkar smittspridning utan att antalet narkomaner ökar. Sprututbytesprogram handlar just om att förhindra smitta och sjukdomar och är ingen behandling mot missbruk, till det behövs andra insatser i narkomanvården. Men det ena utesluter inte det andra, det är inget motsatsförhållande.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Centerpartiet är emot att införa så kallade sprutrum i Sverige. Våra ställningstaganden bygger på ett smittskyddsperspektiv. Centerpartiet anser inte att man kan argumentera utifrån ett smittskyddsperspektiv för sprutrum eller heroinförskrivning medan man kan göra det för sprutbyten.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Precis som med ovanstående fråga handlar även detta för Centerpartiets del om smittskyddsperspektivet. Centerpartiet är inte för heroinförskrivning.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

Uttalande i en artikel av Nyheter24 inför riksdagsvalet 2014:

Centerpartiet är bestämda motståndare till en legalisering av cannabis. En legalisering skulle leda till att fler ungdomar än i dag skulle använda drogen. Att bekämpa användning av droger är en mycket viktig fråga för Centerpartiet.
— Susanne von Tiedemann, politiskt sakkunnig[4]

2008 tvingade Centerpartiet sin riksdagsledamot Fredrick Federley att drogtesta sig för att han ett år tidigare hade uttalat sig om att han tidigare i livet hade testat hasch och kokain[5]:

- Jag fick ett erbjudande om att göra drogtester. Det kallades erbjudande men jag visste precis hur det låg till. Om jag inte tackade ja så skulle det omedelbart tolkas som att jag hade tagit droger.

- Jag var så arg att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. Mitt eget parti kränkte mig på det värsta sätt jag blivit kränkt. Men jag insåg att det bara fanns ett val - jag var tvungen att göra som de sa.

Fredrick Federley fick tid hos en klinik vid Fridhemsplan i Stockholm.

- Jag kände mig äcklad av hela situationen. Jag fick lämna blod och tre stora hårtofsar som de klippte ur mitt hår. Nu skulle man analysera mitt drogintag de sista tre månaderna, skriver han i boken.

Provsvaren visade att han inte använt droger - vilket framgick av pappren han lämnade till sin gruppledare i riksdagen.
— Expressen 2010-08-24[6]

Federley har sedan dess medverkat i debatter och skrivit debattartiklar där han kritiserar den förda narkotikapolitiken och propagerar för avkriminalisering[7][8].

Alfred Askeljung som kandiderar till riksdagen 2014 har uttalat liberala åsikter i legaliseringsfrågan. Han är en av få personer i moderpartiet som vågar gå emot partilinjen[9][10][11].

CUF

Centerns ungdomsförbund (CUF) går tvärt emot moderpartiets linje. Att läsa debattinläggen från CUF-företrädare väcker hopp om en positiv framtid[12][13][14].

Att CUF verkligen menar allvar visade man 2013 när förbundet officiellt röstade för en motion om att cannabis skall legaliseras[15]. Tidigare hade motståndet dominerat i förbundet och det fanns fortfarande ett starkt motstånd inför förbundsstämman, förbundsstyrelsen rekommenderade exempelvis att motionen skulle avslås. Men den faktabaserade argumentationen övertygade tillräckligt många och resultatet blev i slutändan att 62 av 111 närvarande röstade ja till förslaget:

Ungdomsförbundet anser att cannabis ska jämställas med alkohol. Försäljningen skulle ske reglerat på Systembolaget eller motsvarande och åldersgränsen skulle vara 20 år, säger Hanna Wagenius, ordförande för CUF.

– Det finns ingen som helst kontroll i dag för vi vet inte hur den svarta marknaden ser ut. En legalisering skulle innebära bättre kontroll och steget till att börja med tyngre droger skulle bli större.

Hanna Wagenius säger att det i dag är samma person som säljer cannabis och heroin och att det inte spelar någon roll om köparen är 14 eller 20.

– I Sverige är det i dag extremt många som dör av tungt missbruk. Jag tror inte att en legalisering skulle medföra så jättestora risker. Kanske att fler provar på cannabis, men inte att fler dör. Jag ser hellre att fler testar än att fler dör av tungt missbruk.

...

– Förbudet har lett till organiserad brottslighet där knarkkarteller skor sig på cannabishandeln. De kriminella kidnappar och dödar människor som en följd. Vi vill inte att knarkkarteller ska tjäna storkovan på användandet av cannabis, säger Hanna Wagenius.
— DN 2013-05-10[16]


Magnus Ek, förbundsordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund uttrycker deras hållning i en debattartikel 2016:

Dagens svenska narkotikapolitik har nått vägs ände. FN:s råd för mänskliga rättigheter kallar den usel, och antalet drogrelaterade dödsfall är i en internationell jämförelse väldigt högt. De som har råkat i missbruk får dessutom ofta undermålig hjälp. Detta har vi i Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF, påtalat länge, men i det svenska debattklimatet har bemötandet i stort sett uteslutande varit indignation, höga röster och skadlig moralism. I dag har debattklimatet i frågan mognat något, men våra ståndpunkter är och förblir desamma: svensk narkotikapolitik behöver läggas om i grunden, och cannabis legaliseras.

...

Med en legaliserad och beskattad försäljning frigörs polisresurser till att hantera mer allvarliga brott, samtidigt som en ny inkomstkälla låter samhället satsa mer på vård och omhändertagande av de personer som börjar missbruka. Precis samma resonemang som gäller för alkoholförsäljning är också giltigt för cannabis.

Försäljningen bör vara kontrollerad i butiker som med särskild licens. Personalen som får sälja cannabis kan krävas ha särskild utbildning och man kan förbjuda butikerna att sälja andra produkter som kan vara skadliga i samband med rus. Med sådana regler kan vi göra mer för att minska cannabisens skadeverkningar än med ett totalförbud.
— Magnus Ek (2016-05-23)[17]

Liberalerna

Liberalerna (f.d Folkpartiet) kallar sig liberala, men när det kommer till narkotikapolitiken är det så långt från verkligheten man kan komma.

Liberalerna har en stark historisk koppling till nykterhetsrörelsen. 1923 skedde en stor splittring av det Liberala samlingspartiet efter att man på landsmötet med hade beslutat att verka för ett totalt alkoholförbud. Förbudsmotståndarna lämnade då Liberala samlingspartiet och bildade Liberala riksdagspartiet. 1935 slogs de båda partierna ihop med de andra liberalerna för att åter igen bli Folkpartiet. Det intressanta här är att omröstningen i partiet skedde kort efter att Sverige genomfört en folkomröstning om rusdrycksförbud 1922, där man med mycket liten marginal hade röstat mot ett förbud. Det andra partiet som bildades i splittringen var Frisinnade folkpartiet och bestod av förbudsförespråkarna. Deras ledare var nykterhetsrörelsens Carl Gustaf Ekman som senare blev statsminister två gånger.

Vi hoppar framåt drygt ett halvt sekel. Förbudsideologin är lika stark som förr.

Politik fp.jpg

Här ovan ser ni en valaffisch från 1988 med partiets dåvarande partiledare Bengt Westerberg och budskapet "Det ska vara förbjudet att knarka". Dåvarande Folkpartiet var drivande i frågan om att skärpa lagarna och var besvikna över att konsumtion av narkotika inte blev kriminaliserat samtidigt som innehav 1988[18], och lyckades driva igenom sin ståndpunkt några år senare. I modern tid har liberalerna lagt förslag om att införa knarkhundar i skolorna[19][20] och drogtesta barn utan deras vårdnadshavares medgivande (som i slutändan röstades emot med liten marginal[21]). I ett utspel 2013 ville Johan Pehrson (rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet) ha hårdare straff för narkotikabrott[22]. Europaparlamentarikern Olle Schmidt och nyss nämnde Johan Pehrson gjorde samma år ett utspel där man har synpunkter på hur andra länder i Europa utformar sin narkotikapolitik[23]. Man kritiserar att Storbritannien fortfarande låter khat vara legalt för att de inte kan hitta vetenskapliga bevis för att khat är skadligt. Liberalerna vet bättre - Man kan inte låta vetenskapen få stå i vägen för övertygelsen om att alla droger är farliga och skadliga...

Kontentan är att Liberalerna hellre pratar om straff och förbud än om vård och frihet under ansvar som metoder för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Individens rättigheter värderar man inte högt:

Vi kan aldrig acceptera något annat än ett narkotikafritt samhälle. Den frihetsförlust som ett förbud mot narkotika innebär väger mycket lätt mot den frihetsförlust som uppstår vid beroende, både för missbrukaren och omgivningen.
— Folkpartiet, politik A-Ö: Narkotika, 2014</ref>

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är dåvarande Folkpartiets svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Folkpartiet är helt emot det. Att tillåta bruk av narkotika går stick i stäv med den restriktiva narkotikapolitik vi står för. Det skulle göra det svårare att tidigt upptäcka ungdomar på väg in i ett missbruk, eftersom polisen då inte längre skulle kunna kräva att få ta urin- eller blodprov på personer som de misstänker är påverkade. Fler ungdomar skulle därmed riskera att fastna i missbruk.

Tidigare när det var olagligt att ha droger på sig, men inte i kroppen, räckte det att snabbt slänga knarket ifrån sig om polisen kom till en krog där det förekommer mycket droger. Även om polisen kunde se att människor var narkotikapåverkade kunde de inte ingripa, eftersom själva bruket inte var olagligt. Den situationen vill vi inte ha tillbaka.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Vi är positiva till att missbrukare ska kunna byta använda sprutor mot nya. På det sättet minskar man risken för spridning av hiv, gulsot med mera utan att underlätta för missbrukare. Vi tycker att varje landsting ska kunna besluta om sprutbytesverksamhet, på två villkor. Verksamheten måste utformas så att den kan utvärderas vetenskapligt, och den måste ha tydlig koppling till vård och erbjudanden om avgiftning och behandling. På det sättet blir sprutbytet inte bara en åtgärd mot smittspridning, utan också en möjlighet att hjälpa missbrukare att få ett bättre liv och komma ur sitt beroende.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi är emot. Eftersom narkotikainjicering är olaglig skulle det försätta både polis och vårdpersonal i en besynnerlig situation.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Det är vi emot.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

LUF

Liberala ungdomsförbundet (LUF) lever upp till sitt namn betydligt bättre än moderpartiet. Adam Cwejman som var förbundsordförande 2009 – 2012 gav uppsving för den liberala andan i LUF. Vid en kongress 2011 ställde sig förbundet positivt till ett förslag om att legalisera cannabis:

Liberala ungdomsförbundet, som är Folkpartiets ungdomsförbund, ställde sig vid kongressen i Landskrona bakom ett förslag som om att cannabis ska vara lagligt att sälja.

Försäljning av övrig narkotika för icke-medicinskt bruk ska fortfarande vara förbjudet, men ingen som brukar eller missbrukar narkotika ska kunna dömas till straff. Däremot anser LUF att domstolar ska ha möjlighet att döma den som missbrukar narkotika till vård. Liberala ungdomsförbundet tog också ställning för att cannabis för medicinskt bruk ska legaliseras.

Adam Cwejman påpekar att det finns vissa otydligheter i beslutet, men gör tolkningen att LUF skulle vilja se en form av licensierade butiker som får rätt att sälja cannabis. Kongressen tog också ställning för att lättare droger som legaliseras ska punktbeskattas, precis som alkohol och narkotika.

– Debatten fördes inte ur ett individuellt frihetsperspektiv, utan handlade om att minska skadorna. Det är inte bra att handeln idag är i händerna på kriminella nätverk och köp och konsumtion sker av skuggfigurer, säger Adam Cwejman till Drugnews.
— Accent 2011-08-03[24]

Cwejman har även deltagit i debatten med andra intressanta inlägg och synpunkter[25][26]

Här följer ett citat från LUF:s handlingsprogram 2013. Förbundsordförandens tolkning här ovan är någorlunda klar, men texten nedan kan tolkas som att endast medicinsk cannabis legaliseras:

Missbruk av narkotika, alkohol och tobak är samhällsproblem, ingen människa gör det aktiva valet att bli missbrukare. Försäljning av all narkotika förutom cannabis, för ickemedicinskt bruk ska vara förbjudet. Domstolar ska kunna döma till vård vid missbruk, men ingen som brukar eller missbrukar narkotika ska kunna straffas.

Cannabis verksamma substans är ett mycket effektivt smärtstillande preparat – med mycket få bieffekter i jämförelse med andra likvärdiga smärtstillande läkemedel, ex morfin. Cannabis bör därför legaliseras för medicinskt bruk.

Vid legalisering av lättare droger ska de punktbeskattas, precis som alkohol och tobak.
— Liberala ungdomsförbundet (LUF) 2013[27]

Bawar Ismail som var förbundsstyrelseledamot i LUF 2013 kritiserar tillsammans med en CUF-medlem Sveriges narkotikapolitik och ifrågasätter om medlen helgar målen:

Även om vi har färre ungdomar som provar illegala droger så är livstidsprevalensen ungefär på det europeiska genomsnittet. Dödsfallen bland narkomaner är dubbelt så höga i Sverige som i jämförbara länder med en skademinimerande narkotikapolitik, såsom Nederländerna, Portugal och Schweiz.

Förbudspolitikens enda företräde är alltså att något färre tonåringar prövar droger än vad som annars skulle vara fallet – samtidigt som fler missbrukare dör. Det torde vara omöjligt att kalla detta för en lyckad politik.
— Bawar Ismail (2013)[28]

2017 skriver ordföranden Joar Forssell i en debattartikel[29] att förbudspolitiken har misslyckats och att LUF uppmanade moderpartiet att anamma skademinimeringsprincipen. Som exempel på åtgärder som bör införas anges bland annat injektionsrum och avkriminalisering av personligt bruk. Frågan lyftes senare på Liberalernas landsmöte 2017, där förslaget röstades ner[30].

Kristdemokraterna

Maria Larsson som var barn- och äldre­minister och ansvarig minister för narkotikapolitiken var förgrundsfiguren i svensk politik för den kristdemokratiska synen på droger under alliansregeringen. Hennes syn på droger är starkt repressionistisk, vilket man exempelvis kan se i debattartiklar som brukar handla om faran med cannabis[31][32][33][34] .

Larsson har även bedrivit en kampanj i FN för att hindra Bolivias ursprungsbefolkning att tugga koka, se kapitlet Genomgång av länder med en tillåtande narkotikapolitik.

Debatt mellan folkhälsoministern Maria Larsson och samhällsdebattören Henrik Alexandersson:


Efter tio med Malou von Sivers från 2012: Debatt om legalisering med Maria Larsson, Magnus Linton och Fredrick Federley:

Ska vi legalisera cannabis? Del 1:

Ska vi legalisera cannabis? Del 2:

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Kristdemokraternas svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Vi vill inte avkriminalisera eget bruk. Vi behöver en restriktig narkotikapolitik.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Det finns delade meningar i frågan inom partiet men det formella beslutet innebär att partiet är emot sprutbyten.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi är emot sprutrum.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Vi är emot förskrivning av heroin.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

KDU

KDU har samma uppfattning som moderpartiet i frågan. Man tycker att den svenska narkotikapolitiken är lyckad. F.d ordföranden Aron Modig uttalade sig ofta om cannabis skadlighet och att nolltoleranspolitiken skall ligga fast[35] och ordföranden sedan 2013 Sara Skyttedal är starkt kritisk till de andra borgerliga ungdomsförbundens liberala åsikter[36].

Kristdemokraten Sofia Modigh som bl.a kandiderat till Europaparlamentet och är medgrundare till Drugsmart visar sina och partiets åsikter i en debatt med liberalen Chris Davies:

Swedish Drug Policy In A Nutshell

Miljöpartiet

Till skillnad från miljöpartierna i övriga Europa så är det svenska miljöpartiet starkt repressionistiska. I presentationen av sin politik anger Miljöpartiet att målet är ett narkotikafritt samhälle[37].

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Miljöpartiets svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Vi har inte någon plan på att avkriminalisera bruket. Vi är dock medvetna om stigmatiseringsproblematiken som det inte finns några enkla lösningar på. Stöd, motivation och behandlingsinsatser måste dock ske snabbare än vad som i dag görs. Den paragraf i lagen som ger möjlighet till behandling istället för fängelse behöver också tillämpas i större utsträckning.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Utifrån hur situationen ser ut i realiteten är vi positiva till sprutbyten under förutsättning att det parallellt finns motivationsarbete och möjlighet till behandling.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi är negativa till det. Det skulle vara att acceptera bruket/missbruket och att ge upp försök att från samhällets sida erbjuda motivation och behandling. I förlängningen kan det leda till att människor som missbrukar "överges", vilket inte är vår politik.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Vi är negativa till det. För oss är det ett uppgivet förhållningssätt, som vi inte tror på.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

Man kan även notera att Miljöpartiet var det enda partiet som i en utfrågning inför valet 2002 tyckte att man skulle skärpa straffet för ringa narkotikabrott[38].

Språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson har berättat att de rökte cannabis när de var unga[39] och riksdagsledamoten Maria Ferm har gått ut med att hon missbrukade kokain i två år[40].

Ett litet ljus i mörkret är ett par debattartiklar från fyra miljöpartister verksamma inom sjukvårds/Landstingspolitiken som publicerades 2013[41][42]. Man uppmanar partiet att sluta kriminalisera missbrukare och börja kämpa för en avkriminaliseringspolitik.

Riksdagsledamoten Anders Schröder uttalar hösten 2017 att han vill att den restriktiva svenska narkotikapolitiken omprövas, och är positiv till legalisering, vilket han har många välgrundade argument för.[43] Den smala svenska åsiktskorridoren och avvikelsen från målet om det narkotikafria samhället gjorde att andra miljöpartistiska företrädare snabbt uttalade att partiet inte delade åsikten, men kritik kom även från debattörer, förbudsförespråkare och justitieministern.[44][45][46] Senare samma år kom det fram att Schröder petas från sin riksdagsplats i valet 2018.[47]

Grön ungdom

Jakop Dalunde, ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm och tidigare språkrör för Grön ungdom, skrev 2011 en debattartikel om avkriminalisering där han anser att man skall sluta jaga knarkare[48]. Från ungdomsförbundet finns det annars inga kommunicerade åsikter som ligger nära i tiden. 2002, när Gustav Fridolin var språkrör för grön Ungdom så presenterade man ett åtgärdsprogram för att rädda unga från missbruket. En av punkterna visar det tydliga motståndet mot en legalisering:

Motverka legalisering av droger. Såväl från en högröstad minoritet i Sverige som starka politiska organisationer ute på kontinenten höjs röster för en legalisering av droger. Flera inom EU vill exportera den holländska legaliseringspolitiken till hela unionen. För oss i Miljöpartiet och Grön Ungdom är det viktigt att aktivt arbeta mot legaliseringen. Samhället måste sätta tydliga signaler för att man inte accepterar att människor förstör sig själva och sin omgivning genom missbruk.
— Aftonbladet 2002-03-26[49]

Moderaterna

Moderaternas narkotikapolitik kännetecknas av viljan att vara hård mot knarkarna. Man står bakom nolltoleranspolitiken och vill gärna vara lite "bättre" än de andra partierna att visa detta. Under den borgerliga regeringen 1993 skärptes straffskalan för narkotikakonsumtion så att polisen fick möjlighet att kräva urin- eller blodprov som bevis på att olovligt narkotikabruk ägt rum.

Justitieminister Beatrice Ask vill skärpa straffen ytterligare för narkotikabrott:

För ungefär två år sedan ändrade Högsta domstolen (HD) sin syn på straffen för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Tidigare hade straffen bestämts efter listor där sorten och mängden narkotika avgjorde antalet månader eller år i fängelse. Om narkotikainnehavet var en del av eget missbruk eller organiserad försäljning spelade ingen roll.

Från 2011 och framåt har HD utarbetat nya kriterier. Förutom sort och mängd så väger domstolarna nu in hur organiserad handeln varit och i vilket syfte någon haft narkotika. När det gäller narkotikabrott som har direkt samband med eget missbruk har straffen ofta sänkts.

...

– Vi har fått en omprövning i domstolarna som skickar signalen att vi har blivit mindre restriktiva i synen på narkotikabrott. Det är inte vad regering och riksdag har tänkt sig, säger justitieministern till DN.

...

Hon säger att domstolarnas ändrade praxis orsakat upprördhet bland landets narkotikapoliser som ifrågasätter om det är meningsfullt att utreda brotten när straffen sänkts.

– Jag vill inte ha det här ifråga­sättandet, om narkotikabrott är allvarliga eller inte allvarliga.

Narkotikabrott renderar ju fortfarande väldigt stränga straff jämfört med andra brott. Räcker inte det?

– Jag tror att stränga straff när det gäller narkotikabrott är viktigt.

Blir människor bättre av att sitta längre i fängelse?

– En del av dem som döms för narkotikabrott är förslagna grovt kriminella som ägnar sig åt att smuggla och försälja livsfarliga kemikalier till människor med stora bekymmer. Det är ett väldigt allvarligt brott. Om det blir bättre eller sämre av fängelse – ja, de kan i vart fall inte hålla på att sälja narkotika när de sitter inne och det är bra så.
— DN 2013-05-30[50]

Beatrice Ask har gång på gång visat att hon har stora kunskapsluckor och ologiska resonemang kring narkotika. I en intervju med Tomas Ramberg från Sveriges Radio[51] menar hon att Sveriges narkotikapolitik är framgångsrik. Trots att narkotikadödligheten är högre än EU:s genomsnitt så är det priset man får betala för att färre ungdomar testar droger än genomsnittet. Det värsta med droger är inte att man kan dö av tung narkotika, det är att man blir "såsig i huvudet" av cannabis. Ask får även frågan kring om det finns vetenskapliga belägg för att en restriktiv narkotikapolitik fungerar. Nej, några sådana känner hon inte till, men den ideologiska övertygelsen väger tyngre än vetenskapen.

Beatrice Ask blev även uppmärksammad i nationell och internationell media i början av 2014 efter att hon tycks ha gått på en nyhet i en satirtidning som påstod att folk dog som flugor efter att Colorado hade legaliserat cannabis. Hon spred länken vidare i social media tillsammans med några moraliserande meningar. Hennes pressekreterare försökte släta över missen med att Ask faktiskt kritiserade satir som förlöjligade drogmissbruk[52][53].


Frågan om heroinisterna i Stockholm skulle få nya rena sprutor i utbyte mot gamla har debatterats i många år. Trots att läkare, media, allmänheten och de andra partierna varit positiva i frågan och att man fick stark kritik för sitt motstånd så var Moderaterna emot förslaget genom hela processen och arbetade aktivt för att förhala beslutet[54][55]. Man menade att om man tillät sprutbyten så skulle det kunna uppfattas som att man legaliserade bruket av drogerna.

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Moderaternas svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Moderaterna är ett parti som står för en restriktiv narkotikapolitik med fokus på förebyggande arbete. Samhällets insatser ska fokuseras på att minska tillgången på narkotika genom en restriktiv narkotikapolitik, det preventiva arbetet ska fokusera på att minska nyrekryteringen bland unga och den som har fastnat i missbruk ska få den hjälp och det stöd som behövs för att kunna bryta beroendet.

Den som befinner sig i ett narkotikamissbruk löper mycket hög risk för att drabbas av allvarlig sjukdom, smitta och förtidig död. Inte sällan befinner sig den som fastnat i ett narkotikaberoende även i ett djupt utanförskap. Vi menar att samhällets insatser därför måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur denna destruktiva och farliga situation.

Vi är med andra ord emot avkriminalisering av eget bruk.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Moderaterna anser att samhällets uppgift är att hjälpa och stödja individer att bryta sitt beroende, inte att tillhandahålla nya sprutor via landstinget.

De som förespråkar ett sprututbyte menar att sådana program leder till minskad smittspridning och underlättar kontakter mellan socialtjänsten och missbrukare. Vi menar att det inte finns några entydiga forskningsresultat för att sprututbytesprogram faktiskt minskar smittspridningen, dessutom finns det andra och bättre sätt att minska smittspridningen och hjälpa personer ur ett narkotikaberoende. Exempel på sådana insatser är en aktiv uppsökande verksamhet, rådgivning, provtagning och vaccinering.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi menar att samhällets uppgift är att hjälpa och stödja individer att bryta sitt beroende, inte att tillhandahålla särskilda rum där missbrukare kan ta droger.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Vi för en politik som syftar till en väl fungerande och evidensbaserad missbrukarvård med förebyggande insatser, valfrihet och tillgänglighet. Detta är avgörande för att fler ska få det stöd de behöver och komma tillbaka till ett drogfritt liv. Vi tror inte att samhället hjälper en missbrukare att komma ur sitt destruktiva beteende genom att på olika sätt underlätta tillgången på narkotika, exempelvis genom att skriva ut heroin på recept.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]


Under avdelningen "extremism" kan följande citat från riksdagsledamoten Hans Hjortzberg-Nordlund passa in. Det kommer från ett anförande som hölls 1999 och föranledde lagen om förbud mot hälsofarliga varor:

De s.k. medvetandevidgande drogerna kan aktivera en stark lockelse till det översinnliga, till nyhinduism, sekter och guruer. Socialt avvikande företeelser, t.ex. satanism, kräver praktiskt taget narkotika med gravskändningar, kyrkbränder och t.o.m. mord som följd.

...

Någon skillnad mellan alkoholbruk och narkotikamissbruk finns egentligen inte ur teoretisk synpunkt. Hur pass vanebildande alkohol är kan vara mycket individuellt. Ur praktisk synpunkt finns däremot betydande skillnader, kanske framför allt därför att alkohol är ett av samhället sanktionerat berusningsmedel. Alkohol kan konsumeras utan vare sig medicinska eller sociala konsekvenser. Alkohol kan visserligen också leda till missbruk med svåra negativa konsekvenser både medicinskt och socialt, men detta är inte regel. Narkotikabruk däremot ingår i vårt land inte i vårt normativa beteende.
— Hans Hjortzberg-Nordlund (m) (1999)[56]

När Anders Borg blev finansminister 2006 så svarade han ärligt på frågan om han någon gång hade testat droger:

När han var yngre var han nyliberal och ville bland annat göra marijuana lagligt.

-När man läser på universitetet blir man lite väl teoretisk, säger finansministern.

Har du själv testat några droger?

- Ja, marijuana. Men det var länge sedan.

I dag tar han avstånd från sin tidigare inställning och påpekar vikten av att narkotiskt bruk, handel och brottslighet bekämpas.
— Aftonbladet 2006-10-07[57]

Det finns få alternativa åsikter inom Moderaterna, förmodligen för att det får konsekvenser att ha avvikande åsikter. Ett exempel är Daniel Somos, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige som med goda argument ställer frågan om det dags att börja sälja cannabis på Systembolaget[58]. Men vad hände sedan då? Jo, han blev struken från valsedlarna till riksdagen trots att han hade överlägset flest röster i provvalet i sin valkrets:

Har fått väldigt mycket uppmärksamhet och besök på bloggen efter inlägget om Karl Sigfrids nedflyttning på riksdagslistan. Men faktum är att det finns fler personer som på ett anmärkningsvärt sätt flyttats runt på listorna. Och när man studerar dessa förflyttningar närmare framträder ett mönster - de har haft en tydlig politisk åsikt i någon enskild sakfråga. Ett exempel är Daniel Somos, som kom överlägsen etta i provvalet för krets 5. Faktum är att han slog tvåan med hela 35 röster.

Så vad har då Somos gjort för ont för att förtjäna att helt strykas från listan? Jo, han har uttryckt en åsikt i narkotikafrågan i tidningen Dagens Samhälle. Åsikten är visserligen inte helt i linje med partiets, men borde vara fullt acceptabel i ett parti som ska fungera som en bred kyrka.
— Bloggaren "Den hälsosamme ekonomisten"[59]

MUF

Miki Subotic, styrelseledamot i Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Halland skrev i början av 2013 en motion där han föreslog en legalisering av cannabis. Moderpartiet som naturligtvis var helt emot detta reagerade starkt på Subotics åsikt och skickade honom och några andra MUF-medlemmar till Kris (Kriminellas revansch i samhället) för att de skulle få se hur farligt det är med knark[60].

Åsikten att förbudet mot droger är hyckleri har tidigare yttrats av andra MUF:are med ungefär samma reaktioner[61][62]


2017 beslutade MUF på en arbetsstämma i Jönköping att deras narkotikapolitik skall utformas med Portugal som förebild, vilket innebär införande av injiceringsrum och sprututbytesprogram samt avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa gillade inte delen med Portugal och säger att han själv inte står bakom delen om att legalisera narkotika för privat bruk, men tycker att missbrukare skall bemötas med vård snarare än tuffa fängelsestraff[63]. Även andra MUF-företrädare är negativa och tror smugglingen kommer öka som resultat, men verkar inte ha koll på sitt eget beslut och blandar ihop legalisering och avkriminalisering[64].

Bakom motionen hittar vi en f.d distriktsordförande för M i Halland.

Markus Bengtsson, Muf i Halland, var den som skrev motionen. I en kommentar till Expressen skriver han att Sverige länge haft den mest restriktiva narkotikapolitiken i västvärlden men utan bättre resultat än andra länder när det kommer till missbruk. I stället borde politiken fokusera på skademinimering, skriver han.

"Narkotika är inget gott och missbruk är rent ut sagt ett helvete. Däremot tycker jag att det är bättre att den som hamnar i missbruk får hjälp och vård i stället för att straffas. Narkotikamissbruk borde vara en fråga för sjukvården och inte rättsväsendet."
— Expressen 2017-10-13[63]


2021 vill MUF utreda legalisering av cannabis[65] och verkar ha nått insikter om hur gängen göds av narkotikahandel och hur man enkelt kan göra något åt det.

Socialdemokraterna

Innan 1980-talet var faktiskt Socialdemokraterna motståndare till kriminaliseringen av narkotikainnehav, men till slut föll man för förbudsförespråkarnas lobbying. Den socialdemokratiska regeringen drev 1988 igenom kriminaliseringen av narkotikakonsumtion. Man röstade emot lagskärpningen 1993, men gjorde ingenting för att ändra den när man åter fick makten 1994.

Förbudsrörelsen är starkt sammanknippad med socialdemokraterna. F.d riksdagsledamoten Yngve Persson grundade RNS tillsammans med Nils Bejerot och var ordförande för organisationen när den byggdes upp under 1970-talet[66][67]. F.d riksdagsledamoten Widar Andersson var under flera på 2000-talet ordförande för Hasselarörelsen och var även narkotikapolitiskt sakkunnig under regeringen Persson[68].

Några citat från kända socialdemokrater:

Yttrandefriheten bör begränsas för dem som dolt eller öppet förespråkar narkotika.
— Widar Andersson (s), Källa: Hassela agitation 1996
Hela den organiserade brottsligheten, den skulle göra oerhörda vinster på en legalisering av cannabis.
— f.d hälsominister Morgan Johansson (s) till RNS
Om tio år är Sverige narkotikafritt
— f.d hälsominister Morgan Johansson (s) till TT 2002-11-25

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Socialdemokraternas svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Vi vill inte avkriminalisera bruket. Det ska vara som idag.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Aktiva missbrukare ska beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom sprutbytesprogram som hindrar smittspridning och som ger möjlighet att komma i kontakt med missbrukaren och erbjuda behandling. Vi vill att alla narkotikamissbrukare ska nås av erbjudande om hjälp och vid behov, vård mot sitt missbruk.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi säger nej till detta.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Nej, vi tror inte alls på detta.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

2002 blev Björn Fries den socialdemokratiska regeringens nya narkotikageneral, eller narkotikasamordnare som det även kallades. Då förmedlade han att målet var ett narkotikafritt samhälle[69] och kom på underliga förslag på bestraffningar som att beslagta ungdomars pass eller mopeder om de åker fast för ringa narkotikabrott[70]. Men med tiden utvecklades Fries från att vara repressionistisk till att numera kritisera den förda narkotikapolitiken[71], propagera för harm reduction[72], efterfråga en ordentlig utvärdering av narkotikapolitiken och uppmana politikerna att överge konsumtionsförbudet[73][74]. Tänk om fler socialdemokrater kunde göra den omvandlingen...

En månad innan valet 2010 så intervjuades f.d justitieministern Thomas Bodström av P3 Nyheter i samband med att han ställde sig positiv till frivilliga drogtester för ungdomar. Han fick frågan om han själv skulle ställa upp på ett drogtest och svarade genast ja. Reportern berättade vilka droger man skulle leta efter och frågade om han var redo för testet nu med en gång, men då fick Bodström genast kalla fötter och avböjde med den stammande ursäkten "Nä, jag känner inte för det nu jag känner det blir för personligt och jag känner mig genomsvettig med skjorta och allting". Senare uppgav han till andra medier att han tyckte det var integritetskränkande att behöva kissa i en kopp och att han inte tagit någon olaglig drog på 30 år[75][76][77]. Detta är naturligtvis mycket anmärkningsvärt och misstänkt. Man kan utan tvekan spekulera kring att det fanns något att dölja eftersom han svängde så tvärt från ja till nej. Det tyckte bl.a Maud Olofsson (c) som kritiserade honom för sitt besynnerliga beslut[78]. Bodström försvarades av dåvarande partiledaren Mona Sahlin[79]. Som en sidonotis kan nämnas att Mona Sahlin erkänt att hon rökte hasch i tonåren[80]. Bodström själv åkte strax efter händelsen till USA där han stannade en längre period. Spekulationerna på diverse forum kom att handla om att han antingen åkte iväg för att undvika ytterligare påträngande försök att göra drogtester, eller att han skrev in sig på ett behandlingshem i USA.

Samtidigt som historian rullades upp så presenterade Bodström Socialdemokraternas nya förslag om hur man kommer tillrätta med narkotikalangningen. Förslagen innebär fler integritetskränkande åtgärder, främst för ungdomar under 15 år[81][82]:

1: Minimistraffet för den som langar ska höjas från dagens sex månader till ett år. När Thomas Bodström var justitieminister i Göran Perssons s-regering höjde han maximistraffet för samma brott.

2: Kontaktpoliser ska rikta in sig mer på langningen.

3: Lagen ska ändras så att polisen får rätt att titta i en minderårigas väska om det finns en konkret misstanke om att där finns alkohol eller andra berusningsmedel.
— Nyheter24 2010-08-25[83]

Till sist ett humorinslag från 2003. Timbuktu skriver låten "Ett brev"[84] till f.d statsminister Göran Persson med textraden "Förresten sluta tracka de som röker holk ibland", och får ett svarsbrev. Här är Perssons (eller hans hip-hop crews) rappa svarsreplik:

Du skriver att Sverige är tolerant
och att jag ska sluta tracka de som röker holk ibland
Sverige är tolerant
ja, det är sant
Och det har jag sagt till George ibland
Som representant av folket, man
Men jag tänker aldrig sluta tracka de som röker holk
Alltför många föräldrar jag mött
har förlorat ett barn
i narkotikans garn
Du vet säkert också
även du har väl sett
människor som i livet hamnat snett
Dissa inte de som tagit klivet ur missbrukarhelvetet. Och inte heller andra som vet.

— Göran Persson (2003)[85]

SSU

Det är svårt att hitta några officiella uttalanden från SSU i narkotikafrågan. Ordföranden för SSU Uppsala uttalar sig här om sitt motstånd till legalisering:

Legalisering av cannabis är en politisk fråga som har debatterats under lång tid. Användning av cannabis leder varje år till att människor drabbas av livshotande skador eller skador som påverkar dem livet ut. SSU Uppsala anser därför att CUF:s förslag att legalisera cannabis är fel väg att gå.

...

Det är sociala investeringar som krävs i människors vardag för att kunna förebygga användandet av cannabis. Det framgår tydligt att vänner är en stor riskfaktor för unga, då är inte lösningen att legalisera en drog.
— Polat Akgül (s) (2013)[86]

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är starkt negativa till alla former av lättade narkotikalagar. Man rättfärdigar övergreppen på droganvändare med att det skickar "rätt" signaler och avskräcker andra från att använda droger:

Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte.
— Sverigedemokraterna[87]

Det är åsikter som delas av de andra partierna, därmed inget utmärkande. Detsamma kan man dock inte säga om straffen som skall dömas ut för återfallande narkotikabrottslingar. Man klumpar ihop dessa med de allvarligaste övergreppen som man kan göra på andra människor, nämligen våldsbrott och våldtäkter, och tycker att alla skall dömas till maxstraff tredje gången de åker fast. Man kan inte hitta någon förklaring till om det skall gälla enbart för grova narkotikabrott, eller om någon som får positivt utslag i ett drogprov faktiskt skall dömas till fängelse:

Sverigedemokraterna vill vidare att principen ”tredje gången gillt” bör gälla för våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott som resulterat i fängelsedom (också villkorlig sådan). Om en person för tredje gången inom en sjuårsperiod begår ett sådant brott bör gärningsmannen per automatik dömas till lagens maxstraff för det av de begångna brotten som har det högsta maxstraffet plus det maxtillägg som ges vid flerfaldig brottslighet.
— Sverigedemokraternas kriminalpolitiska program[88]

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Sverigedemokraternas svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Vår inställning till detta är negativ då vi inte vill tillåta ytterligare en drog i samhället. Det är viktigt att det är förbjudet för att sända ut rätt signaler och för att man lättar ska kunna komma åt dem som nyttjar detta.

Övriga frågor har vi tyvärr inte tagit ställning till.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]


Riksdagsledamoten William Petzäll var invald på SD-mandat i valet 2010. När hans eget drogmissbruk uppdagades så var partiet mycket kritisk till hans vilja att fortsätta sitt arbete. Det ledde till att han valde att lämna partiet och blev politisk vilde. Under Petzälls sista tid i riksdagen så valde han att arbeta med missbruksfrågor[89]. Exempelvis kritiserade han att det är mycket svårt som aktiv missbrukare att deltaga i behandlingsprogram, att vården inte är inriktad på skademinimering och att det finns skillnader i insatserna beroende på var i landet man bor[90][91]. Petzäll skrev även en interpellation om legalisering av cannabis[92], men närvarade inte själv vid debatten. Petzäll fick aldrig den vård han själv ansåg sig behöva och avled 2012 till följd av en överdos[93][94].

Åsikter om beroendevården från William Petzäll


Riksdagsledamöterna Markus Wiechel och Jeff Ahl lämnade under hösten 2015 in en motion där man visserligen betonar att Sverige skall ha en restriktiv narkotikapolitik, men även beskriver positiva effekterna av medicinsk cannabis på ett klarsynt sätt och förordar att regeringen och riksdagen skall utveckla svensk cannabisforskning och se över möjligheterna för läkare att få förskriva cannabis till patienter:

Trots att man idag använder sig av förhållandevis tunga preparat inom sjukvården tvingas flertalet personer avstå en betydligt mindre skadlig men samtidigt bättre fungerande behandling. Idag har människor som på egen hand sökt detta blivit straffade genom böter, samhällstjänst och i värsta fall även fängelse. Det kan inte anses vara rimligt att människor straffas för att söka ett för kroppen lindrigare alternativ än vad staten kan erbjuda. Att många idag saknar en välfungerande medicin efter att ha testat diverse olika tunga mediciner råder det inget tvivel om, eftersom det finns gått om vittnesmål om detta och då många väljer att trotsa lagen på grund av sin sjukdom. De är beredda att göra så för att det anses fungera och saknar flera biverkningar som är vanliga hos patienter som tar andra och i vissa fall farligare mediciner.

....

Det är omoraliskt av en nation att inte erbjuda sjuka människor ett läkemedel som är väl beprövat och erkänt som ett fungerande preparat om sådana finns tillgängliga. Extra illa är det när samhället istället för dessa, i förhållandevis svaga preparaten, är förbjudna samtidigt som man erbjuder patienter farliga och tunga preparat som opiater eller bensodiazepiner. Med en välkontrollerad och receptbelagd utskrivning av cannabis- eller hampapreparat, efter att personer med rätt kompetens utrett dess verkan, kan sjuka människor erbjudas en säker och effektiv lindring mot sin sjukdom.
— Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl 2015-10-06[95]

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet röstade nej till kriminaliseringen 1988 och straffskärpningen 1993.

2007 släppte Vänsterpartiets riksdagsledamöter i justitieutskottet och socialutskottet en rapport[96] där man föreslog att bruket av narkotika skulle avkriminaliseras. Det antogs senare av Vänsterpartiets kongress:

All hantering av droger, såväl langning som innehav bör även i fortsättningen vara olaglig. Det vi vänder oss mot är att själva missbrukaren i sig är kriminell med dagens lagstiftning.

...

En avkriminalisering av det egna bruket ger inga direkta effekter när det gäller antalet fångar, eftersom eget bruk i allmänhet inte ger fängelsestraff. Däremot skulle den få effekter för polisens arbete, som under senare år fokuserat alltmer på den enskilde missbrukaren och minskat sitt fokus på langningen. Att vrida tillbaka denna bild bedömer vi skulle få en större effekt för att minska narkotikamissbruket. Samtidigt stämplas inte den missbrukande automatiskt som kriminell vilket har betydelse för samhällets möjligheter att få kontakt med och hjälpa honom eller henne.
— Kristoffer Housset (v) (2007)[97]

Vänsterpartiets mål är det narkotikafria samhället, men vi tror inte att förbud och repression bör vara den enda vägen dit.

...

Det främsta argumentet för dem som säger nej till avkriminalisering är att den behövs för att kunna ta urinprover och utföra vissa insatser genom socialtjänsten, inte att bestraffa själva handlingen. Det är med andra ord ett svepskäl, något som normalt sett inte skulle vara godtagbart. Ur ett juridiskt perspektiv är därför kriminaliseringen av det egna bruket märkligt.

Vi som skrivit rapporten anser att det fortfarande ska vara olagligt att inneha narkotika. I praktiken innebär detta att det blir olagligt att knarka. Men efter att ha mött många organisationer som arbetar med narkotikafrågorna är min slutsats att kriminaliseringen av eget bruk, som bevisas genom att man ska hitta narkotika i någons blod eller urin, bidrar till en marginalisering av personer av missbruksproblem, vilket lägger hinder för möjligheterna att söka vård.
— Alice Åström (2007)[98]

Nu kan man kanske få uppfattningen att Alice Åström och Vänsterpartiet vill legalisera droger, åtminstone verkar det vara vad Maria Larsson (kd) tror när hon anklagar Vänsterpartiet för att vara drogliberala[99]. Alice Åström försvarar i sin replik avkriminaliseringen och förklarar dess innebörd på ett bra sätt, men har samtidigt tvingats in i tävlingen om att visa repressiva åsikter, och då blottas kontraproduktiviteten i Vänsterpartiets linje. Användarna skall inte straffas för att de är påverkade, men de andra elementen i den illegala hanteringen som är källan till narkotikaproblemet skall rättsväsendet fortsätta att jaga och straffa. Att ta bort straffet från användningen men ha kvar den för innehav är inte så klarsynt, stigmatiseringen av användarna fortsätter och kriminella behåller greppet om narkotikamarknaden:

Vänsterpartiet står för en restriktiv narkotikapolitik som syftar till att förebygga missbruksproblem, minska tillgången på narkotika och ge snabb och väl anpassad hjälp till den som vill sluta missbruka. Men vi tror, till skillnad från den sittande regeringen, att det krävs mer än polisiära åtgärder för att lösa narkotikaproblemet.

Avkriminaliseringen syftar till att flytta fokus från att jaga individen till att hjälpa henne eller honom. Det som ska jagas är istället narkotikan.

...

Det finns all anledning att satsa på en mer effektiv bekämpning av narkotikan. Tullen måste stoppa smugglingen. Polisen måste bedriva ett effektivt arbete mot langningen.
— Alice Åström (2010)[100]

Inför valet 2010 skickade Svenska Brukarföreningen ut en enkät till alla de större partierna. Här är Vänsterpartiets svar på några av frågorna:

Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?

Vänsterpartiet driver frågan om avkriminalisering av eget bruk. Möjligheten att ta urinprov blivit huvudskälet till varför kriminaliseringen finns. Polisen har minskat fokus på langningen för att istället jaga urinprover. Proven leder dock sällan till någon hjälp till den som brukar narkotika.

Kriminaliseringen pekar ut människor med problem, och som samhället misslyckats med att stödja, som kriminella. Dessa får en stämpel som stöter ut dem ur samhällsgemenskapen, vilket har ett tätt samband med utvecklingen av tungt missbruk. Man undviker då också i större utsträckning att söka hjälp.

Vad är partiets inställning till sprutbyten?

Vi är positiva till sprututbytesprogram eftersom de förhindrar smittspridning. Det är också ett bra sätt att få kontakt med personer med missbruksproblem för att motivera och erbjuda hjälp att gå vidare till vård och behandling. Där ska också finnas olika former av annan hälsovård.

Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?

Vi är skeptiska till de exempel som finns internationellt. Vår bild är man inte erbjuder motivering och hjälp på samma sätt som i de svenska sprututbytesprogrammen. I första hand tycker vi man ska fokusera på att utveckla och sprida sprututbytesprogrammen istället.

Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?

Vi har inte diskuterat detta tillräckligt, men vi är mycket tveksamma.
— Svenska Brukarföreningens stora valenkät (2010)[3]

Uttalande i en artikel av Nyheter24 inför riksdagsvalet 2014:

Nej, Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som i dag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället.
— Anders Thoré, politisk sekreterare[4]

Partiledaren Jonas Sjöstedt[101] och f.d partiledaren Lars Ohly[102] har medgett att de rökte cannabis när de var unga.

Ung Vänster

Ungdomsförbundet är anhängare av en restriktiv alkoholpolitik och motsätter sig all liberalisering av droger[103]

Piratpartiet

Piratpartiet grundades 2006 och är mest kända för sin liberala hållning i fildelningsfrågan, men förespråkar även ökad frihet på internet samt är motståndare till myndighetsförtryck i form av FRA och annan övervakning. 2012 uppgav partiet att man vill avkriminalisera narkotika för eget bruk[104][105]. Man tar tydligt ställning för en faktabaserad narkotikapolitik som skall inriktas på skademinimerande åtgärder[106][107], men gör tydligt att man inte är för legalisering:

Polisens möjligheter att hota och trakassera avvikande med sådant som att haffa dem för bagatellbrott eller göra drogtester måste minska. Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk ska därför avkriminaliseras, utan att drogerna i sig legaliseras.
— Piratpartiet[108]

EU-parlamentarikern Christian Engström kritiserar den svenska narkotikapolitiken i en kommenterar[109] till en repressionistisk ledare i DN 2013[110] :

Blir något bättre av att icke-problematiska brukare (som inte skadar någon annan) görs till brottslingar? Blir något bättre av att missbrukare jagas istället för att få vård? Blir något bättre för att missbruk reduceras till en fråga om symptom istället för att man ser till dess orsaker? Blir något bättre av att en vanligt förekommande verksamhet utövas under jord, bortom samhällelig insyn och kontroll?

Piratpartiet har en frihetligt humanistisk inställning i drogfrågan. Vi anser att innehav och användning av narkotika för eget bruk skall avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den sakens skull skall legaliseras.

På så sätt vill vi se en politik som riktar sig på mot de verkliga problemen. Från drogmoralism – till att ge sjuka människor vård. Från att polisen kan använda drogkortet för att trakassera i stort sett vem som helst – till att istället ta tag i den organiserade brottsligheten. Från okänslig repression – till skademinimering. Från att staten lägger resurser på att förfölja icke-problematiska brukare – till att skydda och hjälpa människor som befinner sig i en situation där de är svaga och utsatta.
— Christian Engström (2013-05-22)[109]

F.d partiledaren Rick Falkvinge uttrycker stark kritik mot den svenska narkotikapolitiken i en intervju med tidningen The Local 2014[111] där han även berättar att han använt droger och gillade det:

The Pirate Party, and I as the founder, have a very research-based approach to policy making. Sweden has a borderline narcissistic approach to many policy areas. Sweden, while on forefront in many areas, tends to mistake this for being on the forefront in all areas. And frankly, this is not the case.

There tends to be an idea in Sweden that we are the apex of civilization, but once you cross border in any direction you see this is laughable. Quite a few things in Swedish policy are not allowed to be questioned and drug repression has been one of them. It's high time we start looking at how inhumane and counter productive these policies have been.

Sweden's approach is destructive in the long term. But if it turns out that harsh repression is best, then so be it, but at least this must be based on sound research and open discussion. We believe the absence of research and discussion is a far greater threat than any narcotics
— Rick Falkvinge (2014-04-29)[111]

I Aftonbladets valkompass inför EU-valet 2014[112] är Piratpartiet det enda partiet där alla kandidater vill avkriminalisera cannabis för eget bruk.

Övriga partier

Feministiskt initiativ:

Feministiskt initiativ vill ha genusperspektiv i missbruksvården och fortsatt förbud:

Fi ska verka för att regeringen, inom ramen för EU-samarbetet, kraftfullt motverkar krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol- och drogpolitiska områden.
— Feministiskt initiativ[113]

Liberala Partiet:

Liberala partiet har en genomtänkt narkotikapolitik där man inser förbudets konsekvenser gällande missbruk och kriminalitet. Man vill se en omedelbar avkriminalisering, följt av legalisering och reglering av cannabis och övriga droger:

Konkret innebär Liberala partiets drogpolitik att vi till att börja med kräver att bruket av narkotika avkriminaliseras (det handlar egentligen om en återgång till det som gällde fram till 1989). Vidare vill vi att produktion, distribution och innehav av narkotika legaliseras stegvis och att cannabis legaliseras först. Ett första steg mot detta är att Sverige säger upp FN-konventionen från 1961 som kräver att narkotika ska vara förbjudet.
— Liberala partiet[114]

Ambjörn Hedblom som är vice ordförande uttalar sitt stöd för legalisering av cannabis på SVT Opinion 2014:

Sverige bör i ett första steg tillåta medicinsk marijuana, där apoteken eller systembolaget säljer marijuana under en övergångsperiod. När det visar sig att detta system fungerar kan vi övergå till att låta caféer, barer och vanliga affärer sköta försäljningen. Tillstånd söks på samma sätt som när någon idag vill servera alkohol. Åldersgräns införs och myndigheter kan bedöma försäljarnas lämplighet.

...

Låt skattebetalande och hederliga affärsinnehavare, ansvarsfulla apotekare och kunniga försäljare på systembolaget slå ut de kriminella ligorna med bättre och säkrare produkter, trevligare service och större ansvarstagande.
— Ambjörn Hedblom[115]

Liberati:

Liberati var ett nätverk som bildades 2008 av missnöjda folkpartister som en reaktion mot Alliansens svek i FRA-frågan. Man förordade en liberal narkotikapolitik[116]. Liberati är numera ej aktivt, personerna bakom nätverket gick vidare till andra projekt.

Liberaldemokraterna:

Alexander Bard som var en av förgrundsfigurerna i Liberati hoppade av Folkpartiet 2010 och bildade Liberaldemokraterna[117][118] tillsammans med Carl-Johan Rehbinder. Rehbinder kan ses debattera narkotikapolitik i SVT Debatt 2012[119] och har även skrivit flera läsvärda debattartiklar som liberal debattör[120][121]. Liberaldemokraterna anser att allt bruk och innehav för personligt bruk av droger bör avkriminaliseras.[122]. Partiet har inte visat någon aktivitet sedan 2012.

Källor

 1. SVT 2015-06-01: Enkät till riksdagspartierna om narkotikapolitiken
 2. Centerpartiet.se: Missbruk
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Svenska Brukarföreningen: SBFs stora valenkät
 4. 4,0 4,1 Nyheter24 2014-08-11: Partierna överens: "Nej till cannabis!"
 5. Drugnews 2007-05-09: CUF-ordförande: -Jag tog kokain
 6. Expressen 2010-08-24: Partiet tvingade Fredrick Federley till drogtest
 7. SR Studio ett 2013-06-30: Bekämpa narkotika med strängare straff?
 8. SvD 2011-110-3: Narkotikapolitiken skadar människor
 9. SVT 2013-12-15: Efterlyses: Ärlig debatt om marijuanapolitiken
 10. Dagens samhälle 2014-02-05: Svenska narkotikaförbudet ett historiskt misstag
 11. Nyheter24 2014-02-03: Förbudspolitiken har nått vägs ände
 12. SvD 2011-09-14: Cannabis skapar varken våld eller brott
 13. CUF Stureplan 2011: skrämselpropaganda mot cannabis i Sverige
 14. GP 2012-02-13: Fel att tysta cannabisdiskussionen
 15. CUF: Motion 21: Motion angående att reglera och beskatta cannabis
 16. DN 2013-05-10: Centerns ungdomsförbund säger ja till cannabis
 17. GP 2016-05-23: Inse fakta - cannabis är ingen dödsdrog
 18. Riksdagens protokoll 1987/88:61
 19. P4 Väst 2013-09-18: Folkpartiet i Trollhättan vill ha knarkhundar i skolan
 20. SvD 2012-03-02: Narkotikahundar i Landskronas skolor
 21. Folkpartiet 2011-11-03: Drogtester kan hjälpa unga stå emot grupptryck
 22. SvD 2013-02-20 FP vill straffa knarkbrott hårdare
 23. SvD 2013-12-13: Storbritannien smitväg för khat
 24. Accent 2011-08-03: LUF vill legalisera cannabis
 25. Adam Cwejman: Svar till Haldesten (GP) om skademinimering
 26. Adam Cwejman: Replikskifte på Drugnews
 27. Liberala ungdomsförbundet: Kapitel 6: Välfärd
 28. SVT Debatt 2013-06-10: Vi kan inte låta fler missbrukare dö, KDU
 29. DN Debatt 2017-03-26: Svensk narkotikapolitik är inhuman och misslyckad
 30. Liberalernas landsmöte 2017: Förhandlingspass 6
 31. Maria Larsson (KD) och Dr Robert L. DuPont, 2010: Vi ska rädda barnen från cannabisträsket
 32. Expressen 2010-10-27: Maria Larsson: Ungdomarnas framtid går upp i cannabisrök
 33. Aftonbladet 2013-05-08: Unga underskattar faran med cannabis. Maria Larsson (KD): Drogmissbruket riskerar att öka
 34. GP 2013-06-15: Riskerna med cannabis betydligt större än unga tror
 35. SvD 2011-09-12: Nolltolerans mot cannabis ska gälla
 36. SVT Debatt 2013-06-05: Sara Skyttedal (KDU) om vikten av en restriktiv narkotikalagstiftning: Drogliberalismen inom CUF och LUF är moraliskt förkastlig
 37. Miljöpartiet: Vår politik / missbruk - Ett samhälle utan missbruk och narkotika
 38. Aftonbladet 2002: Så tycker partierna om droger
 39. P3 Sjuhärad 2011-05-22: Språkrören har knarkat - Inte bra, menar MP lokalt
 40. Expressen 2008-06-24: Mp-politikern missbrukade kokain i två år
 41. SvD 2013-05-21: Kriminalisera droger – inte missbrukare
 42. SvD 2013-06-05: Fel peka på barnkonventionen som argument för straff
 43. SR 2017-11-08: MP-ledamot öppnar för legalisering av cannabis
 44. Drugnews 2011-11-08: MP-ledamot öppnar för tillåta cannabis
 45. Accent 2017-11-13: Kritik mot MP-ledamot som vill prata legalisering
 46. Aftonbladet 2017-11-08: Miljöpartiet värvar väljare med knark
 47. Aftonbladet 2017-12-29: Ville debattera knark – petas från riksdagen
 48. Expressen 2011-07-20 : Sluta jaga knarkare - för vårdens skull
 49. Aftonbladet 2002-03-26: Rädda unga från missbruk
 50. DN 2013-05-30: Ask vill skärpa straff för narkotikabrott
 51. Ekots Lördagsintervju (SR) den 10:e december 2011. Lyssna från 13:45
 52. Aftonbladet 2014-01-06: Beatrice Ask hånad efter satirmissen
 53. Flashback: Justitieminister Beatrice Ask tror att man kan dö av cannabis, går på fejkad nyhet
 54. RFHL 2010-06-09: Moderaterna i Stockholms landsting försenar sprutbyte
 55. Nyheter24 2011-05-24: Nu får narkomaner rena sprutor - mot moderaternas vilja
 56. Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:58 Torsdagen den 18 februari
 57. Aftonbladet 2006-10-07: Borg: Jag har prövat marijuana
 58. Dagens samhälle 2013-08-13: Är det dags att börja sälja cannabis på Systembolaget?
 59. Den hälsosamme ekonomisten: Vad man inte får göra i Moderaterna
 60. Hallandsposten 2013-05-07: Unga moderater fick träffa kris efter knark-motion
 61. Piteå-tidningen 2010-04-08: Muf-bas i Piteå har förtroende för Bucht
 62. P4 Värmland 2003-02-18: MUF vill legalisera cannabis
 63. 63,0 63,1 Expressen 2017-10-13: Muf: Avkriminalisera eget bruk av narkotika
 64. Expressen debatt 2017-10-13: Sverige kommer att bli smugglarnas mecka
 65. SvD 2021-10-19: Cannabisutspel av Muf inför M-stämma text-backup
 66. Wikipedia: Nils Bejerot
 67. Wikipedia: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
 68. Wikipedia: Hassela Solidaritet
 69. Aftonbladet 2002-01-23: Björn Fries blir "narkotikageneral"
 70. Aftonbladet 2003-10-30: Ungdomar kan få passet indraget för narkotikabrott
 71. Expressen 2010-10-29: Björn Fries: Kalla inte Sverige för föregångsland
 72. Expressen 2011-04-10: Missbrukarvård måste baseras på vetenskap
 73. Aftonbladet 2010-08-09: Alliansen – populister i sin narkotikapolitik
 74. Dagens arena 2010-10-12: Fries & Johnson: "Sverige behöver en seriös narkotikadebatt"
 75. Expressen 2010-08-23: Thomas Bodström: Har inte tagit olagliga droger på 30 år
 76. P3 Nyheter 2010-08-23: Bodström säger nej till drogtest
 77. Aftonbladet 2010-08-23: Här vägrar Bodström drogtestet
 78. Expressen 2010-08-25: Ministern i knarkbråk
 79. Expressen 2010-08-24: Bodström vägrade drogtest - får stöd av Sahlin
 80. Aftonbladet 2007-03-24: Mona Sahlin rökte hasch i tonåren
 81. SR 2010-08-25: S: Polisen ska få rätt att titta i ungas väskor
 82. SvD 2010-08-26: Integritet på pottkanten
 83. Nyheter24 2010-08-25: Bodström vill låta polisen kolla ungas väskor
 84. Youtube: Timbuktu - Ett brev
 85. Aftonbladet 2003-06-19: Perssons rappa svar: "Jag tänker ta mitt ansvar" (Ursprungligen publicerad i Tidningen Frihet)
 86. UNT 2013-05-17: Legalisering fel väg att gå
 87. Sverigedemokraterna: Vår politik A-Ö: Drog- och alkoholpolitik
 88. Sverigedemokraterna 2011 Kriminalpolitiskt program
 89. William Petzälls blogg
 90. Aftonbladet 2011-10-11: Släng ut moralismen ur narkotikapolitiken
 91. Interpellation 2011/12:145 Åtgärder för skadereducering inom beroendevården
 92. Interpellation 2011/12:190 Legalisering av cannabis
 93. Drugnews 2012-09-01: William Petzäll hittad död
 94. Bloggen Glöm Aldrig William Petzäll
 95. Motion till riksdagen 2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
 96. Vänsterpartiet: Knarkare är också människor (2007)
 97. Kristoffer Housset: Drogpolitik enligt v - alla ska få många chanser
 98. Drugnews 2007-06-08: Alice Åström: “replik/Olagligt inneha = olagligt knarka”
 99. Aftonbladet 2010-07-23: Med vänsterregering blir narkotikapolitiken liberal
 100. Aftonbladet 2010-08-12: Vänsterpartiet är inte drogliberala
 101. Folkbladet 2011-08-11: Jonas Sjöstedt: Jag rökte marijuana
 102. Drugnews 2010-09-02: Ohly prövade droger som ung
 103. Ung Vänster: Åsikter A-Ö - Droger
 104. Piratpartiet: Proposition P27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk
 105. Nyheter24 2012-11-08: Piratpartiet: "Avkriminalisera all narkotika för eget bruk"
 106. Christian Engströms (pp) blog: Piratpartiet tar ställning för en rimligare narkotikapolitik
 107. Christian Engströms (pp) blog: Mer än två fel när DN diskuterar narkotikapolitik
 108. Piratpartiet: Ordningsmakten
 109. 109,0 109,1 Christian Engström 2013-05-22: Mer än två fel när DN diskuterar narkotikapolitik
 110. DN 2013-05-20: Två fel blir inte ett rätt
 111. 111,0 111,1 The Local 2014-04-29: 'I did drugs and Sweden should get real': Pirate Party head
 112. Aftonbladet 2014-05-03: Så tycker egentligen EU-kandidaterna (Diagram 39)
 113. Feministiskt initiativ: Alkohol- och drogpolitik
 114. Liberala Partiet: Alkohol och narkotika
 115. SVT Opinion 2014-08-02: "Svensk narkotikapolitik är ur takt med tiden"
 116. Liberati: Inlägg med taggen Narkotikapolitik
 117. Liberal Debatt 2010-10-11: Alexander Bard om varför han går ur Folkpartiet och lägger ned Liberati
 118. Nyheter24 2010-09-28: Bard sjösätter nytt parti
 119. Youtube: SVT Debatt - Cannabis (03/05/2012)
 120. GP 2013-06-10: "Förbud gör större skada än nytta"
 121. Carl-Johan Rehbinder, TantraBlog 2012-04-10: Trams och fria fantasier om svensk narkotikapolitik
 122. Liberaldemokraterna: Social trygghet

Navigering

Detta är bara en liten del av Legaliseringsguiden. Klicka på länken eller använd rullistan nedan för att läsa mer om narkotikapolitiken, argumenten för en avkriminalisering & legalisering, genomgångar av cannabis påstådda skadeverkningar, medicinska användningsområden och mycket mera. Det går även att ladda ner hela guiden som pdf.

 

Sidan ändrades senast 19 oktober 2021 klockan 16.04.
Den här sidan har visats 37 157 gånger.

Translate this page: