Flygsalva

Generell information

Under medeltiden använde häxorna i Europa en salva beståendes av örter i potatisväxtfamiljen som lösts ut i en fettbas bestående av till exempel bivax eller djurfett. Bruket beskrevs först av en läkare/medicinare under 1400-talet vid namn Johannes Hartlieb.

Potatisväxterna är viktiga ingredienser då många av dem innehåller tropanalkaloiderna skopolamin, atropin och hyoscyamin[1]. Växter vars gifter är dödliga och mycket potenta används också, vilket vi starkt rekommenderar att man utesluter från sitt recept.

Typiska växter som nämns litteraturen:[2][3][4]

  • Atropa belladonna (Belladonna)
  • Scopolia carniolica (Dårört)
  • Mandragora officinarum (Alruna)
  • Arter i släktet Hyoscyamus (Bolmörter)
  • Arter i släktet Conium (Odörter). Varning! Dödligt giftig, förlamar andningsmuskulaturen!
  • Arter i släktet Aconitum (Stormhattar). Varning! Dödligt giftig, framkallar bl.a hjärtrytmrubbningar (arytmi)!

Från Magiska Molekyler

Häxornas flygsalva

Externa länkar

  1. Wikipedia, den fria encyklopedin. Artikeln "Flying ointment" (Hämtad 2009)
  2. Den virtuella floran: Solanaceae - Potatisväxter
  3. Magical herbalism: the secret craft of the wise. Upplaga 2. (1986) av Scott Cunningham. ISBN 0875421202, 9780875421209
  4. Plants of the Gods: Their Sacred, Healing, and Hallucinogenic Powers (2001) av Richard Schultes, Albert Hofmann & Christian Rätsch

Sidan ändrades senast 28 augusti 2015 klockan 17.17.
Den här sidan har visats 7 144 gånger.

Translate this page: