Flashback

Generell information

Definition 1: Forumet Flashback som bl.a har en forumdel för hallucinogena droger. Drogforumen lider tyvärr av brist på kunniga användare och är hemvist åt många destruktiva drogbrukare i tonåren.

Definition 2: Återblickar eller "återtrippar" som plötsligt dyker upp i ens sinne och lika snabbt försvinner. Påverkan är mest psykisk men kan även ta fysiska uttryck. Flashbacks kan vara resultatet av ett posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) eller andra sjukdomar, men också vara återblickar från tidigare övergrepp eller personliga fiaskon och tillkortakommanden. En flashback påstås även kunna uppstå efter bruk av hallucinogena droger såsom LSD. Cannabis påstås ibland också kunna framkalla flashbacks.

Flashbacks anses inte vara ett vanligt förekommande problem bland användare av psykedeliska droger. Få brukare har någonsin upplevt en flashback.

“Flashbacks” are characterized in the WHO International Classification of Diseases, Version 10 (ICD-10) as of an episodic nature with a very short duration (seconds or minutes) and by their replication of elements of previous drug-related experiences. These reexperiences of previous drug experiences occur mainly following intense negative experiences with hallucinogens, but can sometimes also be self-induced by will for positive reexperiences and are in this case sometimes referred to as “free trips” (for complete review see Holland [198].)
— Passie (2008)[1]

Vissa anser att fenomenet är anknutet till HPPD och ligger under den klassificeringen i DSM-IV.

Hur kan man hantera en Flashback som förlamar och tar kontrollen över dig

Generera, Underhåll och Dirigera

Generera klarhet i vad som pågår:

  • Du har fått en flashback.
  • Inse att det är ett tidsbegränsat tillstånd, oftast kortvarigt.
  • Var klar över att det värsta är över
  • Detta är minnen från en annan tid. Återupplevande av sånt som hänt dig tidigare i livet.

Underhåll kroppskontakten

  • Andas lugnt. När man är stressad tenderar man att hyperventilera.
  • Slå fötterna i marken försiktigt eller pröva att gå lite.
  • Orientera dig i näromgivningen så gott det går.

Dirigera: din framtid, (efterbörd)

  • Det går över.
  • Du är inte galen.

Externa länkar

  1. [1]

Diskussion gällande flashbacks Från Magiska Molekyler

Tänkvärt inlägg ang. flashbacks Från Magiska Molekyler

Hur vanligt är det? Från Magiska Molekyler

Flashback Wikipedia (en)

Sidan ändrades senast 20 februari 2016 klockan 06.54.
Den här sidan har visats 7 003 gånger.

Translate this page: