Eugenol

Generell information

Eugenol är en fenol som återfinns i den eteriska oljan från bl.a kryddnejlika, kalmus, muskot, Släktet Piper (Pepparväxter).

Eugenol har antiseptiska och lokalbedövande egenskaper. Oljan kan användas för att dämpa tandvärk, bedöva vid ingrepp etc. I Indonesien används kryddnejlika i kombination med tobak till cigaretter som sägs lindra astmaanfall. Eugenol används även i parfymer och som smaksättningsmedel.

Eugenol är en prekursor till 4-hydroxi-3-metoxiamfetamin (HMA) (som är en nedbrytningsprodukt (metabolit) som utsöndras från personer som tagit MDMA) och allylbensener som kan användas som prekursorer till mer kända fenetylaminer.

Det finns ett fåtal rapporter om att eugenol ensamt kan användas för att uppnå berusningstillstånd. I en rapport på Erowid[1] där drygt 30 gram kryddnejlikor intogs oralt beskrivs effekten som en bedövande trötthet, sedering, alla saker man gör kräver mycket ansträngning, känslan av att kopplas bort från världen m.m.

Eugenol är en MAO-hämmare (MAO-A) och har antidepressiva egenskaper.[2]. Effekten kan även potentieras av att den påverkar GABA-A-receptorer[3]

Kemi

Eugenol.png
4-Allyl-2-methoxyphenol
Eugenol
C10H12O2
-9 °C
256 °C
164.20 g/mol
1.06 g/cm3
Läs under extrahering

Externa länkar

  1. Erowid Experience Vaults: Cloves - Playing with Them
  2. Eugenol and its structural analogs inhibit monoamine oxidase A and exhibit antidepressant-like activity. (Tao, 2005)
  3. Identification of eugenol as the major determinant of GABAA-receptor activation by aqueous Syzygium aromaticum L. (clove buds) extract (Sahin, 2017)

Sidan ändrades senast 21 december 2018 klockan 16.11.
Den här sidan har visats 6 832 gånger.

Translate this page: