Drömörter

Generell information

Drömörter är växter vars psykoaktiva effekter först blir märkbara när man sover. De används ofta för att öka förmågan att uppleva klardrömmar ("lucid dreaming").

Ett annat vanligt namn för dessa växter är oneirogener (eng. oneirogens). från grekiska oneiros som betyder "dröm" och gen "att skapa".

Acetylkolinesterashämmare (AChEI) har visat sig påverka sömnens stadier och återkommer som den psykoaktiva agenten i flera drömörter[1].

Arter

C. zacatechichi och S. capensis är de mest frekvent använda, den sistnämnda sägs vara starkast. E. rheedii förekommer endast i ett fåtal rapporter med varierande resultat. A. vulgaris används av shamaner för att inte gå in i REM-sömn och därmed framkallas klardrömmar.

Många arter i familjen Amaryllidaceae (exempelvis påskliljor och snödroppar) innehåller Galantamin[2] som är en acetylkolinesterashämmare (AChEI). Den skall vara mycket effektiv för att framkalla vakendrömmar (lucid dreaming) i en dos på ca 4 – 8 mg[3][4] i en studie från 2018 fick 42% av deltagarna klardrömmar efter intag jämfört med 14% för placebo[5]. Vissa arter innehåller även giftiga alkaloider (såsom lycorin) så var försiktig om du experimenterar med dessa. Enligt en källa[6] krävs det 10 ton påskliljelökar (förmodligen färska) för att producera 1kg galantamin, vilket innebär 10g lök för 1mg galantamin. Med andra ord skulle en dos vara runt 40-80g lökar. Det är som sagt osäkert vilken giftverkan man får av de andra ämnena från den dosen. Om man nu istället köper Galantamin från hälsokostaffärer/nätbutiker istället så slipper man problemet med eventuella gifter.

Namn Innehåller
Artemisia vulgaris (Gråbo) Tujon .m.m.
Calea zacatechichi Caleicin[7] .m.m.
Släktet Galanthus (Snödroppar), Leucojum aestivum (Sommarsnöklocka) m.fl Galantamin (AChE-hämmare)
Släktet Lycopodium Huperzin A (AChE-hämmare)
Narcissus pseudonarcissus (Påsklilja) Galantamin
Silene capensis (Ubulawu) saponiner
Synaptolepis kirkii (Uvuma-omhlope) Kirkinin [8]

Därtill finns det många andra mindre kända arter som används traditionellt i Afrika för att framkalla drömmar[9][10] bl.a:

 • Acacia elephantorrhiza (Ntolwane)
 • Acacia xanthophloea
 • Agapanthus campanulatus
 • Albizia adianthifolia
 • Alepidea amatymbica
 • Cymbopogon validus
 • Dianthus mooiensis
 • Entada rheedii
 • Helinus integrifolius (Ubhubhubhu)
 • Ipomoea alba
 • Rauvolfia caffra
 • Rhus oblongifolia (Uqume)
 • Strychnos henningsii

Externa länkar

 1. US Patent: 2004/0266659
 2. Wikipedia: Galantamine
 3. Galantamine: Reviewing The Lucid Dreaming Pill
 4. A Guide to Galantamine: The Most Effective and Well-Known Dreaming Supplement
 5. Pre-sleep treatment with galantamine stimulates lucid dreaming: A double-blind, placebo-controlled, crossover study (LaBerge, 2018)
 6. The independent: Drug hopes rest on a host of daffodils
 7. "Ethnopharmacology and Taxonomy of Mexican Psychodysleptic Plants", av Jose Luis Diaz, Journal of Psychedelic Drugs (Jan-Jun 1979)
 8. Kirkinine, a new daphnane orthoester with potent neurotrophic activity from Synaptolepis kirkii. (He, 2000)
 9. A preliminary inventory of plants used for psychoactive purposes in southern African healing traditions (Sobiecki, 2006)
 10. Plantas enteogenas: Listagem de Plantas Africanas

Magiska Molekylers forum: Vad har ni för erfarenhet av drömörter?

Dreams and Medicines: The Perspective of Xhosa Diviners and Novices in the Eastern Cape, South Africa - By Manton Hirst

Sidan ändrades senast 27 mars 2019 klockan 13.59.
Den här sidan har visats 10 259 gånger.

Translate this page: