Djur som använder droger

Professorn och psykofarmakologen Ronald Siegel beskriver sin bok "Intoxication: The Universal Drive For Mind Altering Substances" från 1989 att han kommit fram till att berusning är en av människan och djurens grundligast drifter, förutom att äta, dricka och ha sex:

the pursuit of intoxication with drugs is a primary motivational force in the behavior of organisms. Our nervous system, like those of rodents and primates, is arranged to resond to chemical intoxicants in much the same wat6 it responds to rewards of food, drink and sex. Throughout our entire history as a a species, intoxication has functioned like the basic drivers of hunger, thirst or sex, sometimes overshadowing all other activities in life."
— Ronald K. Siegel (1989)[1]

Förmodligen har han rätt. Genom hela djurriket finns det otaliga exempel på arter som berusar sig på olika växter eller fermenterade frukter och bär.


Dokumentären nedan är en bra introduktion till djurvärldens knarkare:

BBC "Weird Nature", avsnittet "Peculiar Potions"

Se även:

Artikeln om Djur som innehåller droger som innehåller många exempel på djur som har använts eller möjligen kan användas som droger.

Människor upptäckte flera droger genom att studera djuren

Vi människor har genom alla tider studerat vilka växter vilda och tama djur äter för att finna nya födokällor och mediciner. På det sättet har vi även hittat många växtdroger[2][1][3].

I Etipoien berättar legenden att fåraherden Kaldi[4] en kväll upptäckte att hans getter istället för att bli trötta hade fullt med energi, de hoppade omkring och jagade varandra istället för att ligga och vila. Han såg att de åt de röda bären från en buske och provade själv några stycken. Han blev vaken och pigg och hans hunger försvann. Busken var Coffea arabica (Kaffe) och snart hade man lärt sig att smaken förbättrades genom att rosta bärens frön.

En annan legend påstår att getter visade människan Catha edulis (kath). Den yemenitiska fårherdern Awzulkernayien såg en get som lämnade flocken, sedan såg han den komma springandes tillbaka extra pigg och energisk till flocken. Senare upprepades samma sak igen och då såg han att geten åt blad från ett träd. När geten åter igen blev pigg och stimulerad tog herden själv och åt av bladen och märkte att de gav honom energi, trots att han haft en lång arbetsdag. Bruket spred sig till andra i byn och senare genom hela landet.

Bland de mindre dokumenterade uppgifterna om människor som lärt sig ta droger genom att studera djur finns uppgifter om att människor lärde sig använda Erythroxylum coca (koka) genom att studera lamadjur som åt bladen från buskarna. I Prologen till boken "Intoxication: The Universal Drive for Mind-Altering Substances"[1] beskriver Ronald Siegel hur han grävde upp en målad krukskärva från en gravplats som avbildar ett lamadjur med tydligt utstående kind vid en buske, samtidigt som en människa tittar på och sträcker ut handen mot busken.

Kopplingen mellan Jaguarer och Ayahuasca är stor bland infödingar i Sydamerika[5][6]. Det finns en legend som säger att människorna lärde sig att äta Banisteriopsis caapi genom att observera Jaguarer[7][2] och på senare tid har det dokumenterats på film:

Jaguar äter B. caapi (Från BBC "Weird Nature", avsnittet "Peculiar Potions")

Möjligtvis kan djur även ha visat människor att rötterna från Tabernanthe iboga är psykoaktiva:

In Bwiti legends the pygmies are said to have found iboga, but it is possible that the pygmies themselves discovered the properties of the plant by watching wild boars digging up and eating the roots, only to go into a wild frenzy, jumping around and fleeing from perhaps frightening images. Similar behaviour has been reported by indigenous peoples for porcupines and gorillas who are said to be fond of the roots (Pope, 1969; Raponda-Walker & Sillans, 1961).
— Cousins & Huffman (2002)[8]

Djur som gillar alkohol

Alkohol är en lättillgänglig drog eftersom den uppstår när jäst (som finns naturligt på frukter och bär) omvandlar sockret till etanol.

Det finns därför massor med rapporter om olika djur som äter jästa frukter och blir fulla. Men det finns även djur som har utvecklat en stor tolerans. Ett exempel på detta är fladdermusen Chiroptera Phyllostomidae som lever i Central- och Sydamerika vars flygförmåga och ekolokalisering inte påverkas av alkohol[9]. Ett annat exempel är spetsekorren Ptilocercus lowii som lever i Malaysia och varje natt dricker fermenterad nektar från palmen Eugeissona tristis. Omräknat till "människomängder" dricker den 115 ml ren etanol (ca 30 cl 40% sprit), utan att visa tecken på att bli full[10].

Apor

Markattor på den karibiska ön St. Kitts har lärt sig att människors glas ibland innehåller alkohol och att dess effekter är eftersträvansvärda. De har därför blivit lite av en lokal plåga då dom ohämmat springer fram och dricker direkt ur drinkarna på exempelvis restauranger och barer:

Alcoholic Vervet Monkeys (Från BBC "Weird Nature", avsnittet "Peculiar Potions")

Professor Peter Gärdenfors berättar för SR Vetandets värld[11] om en by i Uganda som tillverkade bananöl. Chimpanser tyckte om ölen så mycket att invånarna i byn behövde sätta lock på tunnorna. Men eftersom ölen jäste och bildade övertryck av koldioxid så behövde man ha ett hål i locket. Då tog aporna ihåliga grässtrån och använde som sugrör för att kunna fortsätta dricka ölen.

Bin

Bin kan bli fulla på alkohol från nektar som har fermenterat. När de kommer tillbaka till kupan noterar "dörrvakter" att de är fulla och de får "ta några varv" runt kupan innan de släpps in, och om de är för påstridiga biter vakterna av deras ben:

Björnar

En svartbjörn i Colorado misstänks ha ätit äpplen som har jäst och blir full:

Drunken Bear Stumbles Through Colorado

En annan Björn öppnar och dricker sig full på minst 46 öl som den hittat i några campares läger. Den fulla björnen sov av bakfyllan i ett träd men kom tillbaka nästa dag för att dricka mera. Viltvårdarna hade satt upp flera fällor med bete i form av honung, munkar och öl. Björnen fastande i fällan som hade öl...

Washington Department of Fish and Wildlife agents found a black bear passed out on the lawn of the Baker Lake Resort (now the Swift Creek Campground) in the Mt. Baker-Snoqualmie National Forest.

From clues at the scene the agents learned that the bear had passed out in a drunken stupor from drinking too much beer. Dozens of empty beer cans – at least 36 – were found scattered about, full of the bear’s claw and tooth holes.

The bruin went on a binge drinking spree when he found campers’ coolers full of beer, puncturing the cans and guzzling as much cold brew as he could handle before passing out.
— Wideopenspaces (2015-07-19)[12]

Elefanter

I Indien finns det rapporter om att elefanter gillar att berusa sig på alkohol som de stjäl från människor:

6 elefanter i nordöstra Indien dog 2007 efter att ha druckit risöl och dragit upp en stolpe med strömförande ledningar som de kommit i kontakt med[13]. I ett annat fall från 2002 så dog 6 människor i samband med att elefanter plundrade byar på risöl:

"It has been noticed that elephants have developed a taste for rice beer and local liquor and they always look for it when they invade villages," an elephant expert in Guwahati told Reuters news agency.
— BBC 2002-12-17[14]

Dokumentärfilmen "Animals are Beautiful People" av Jamie Uys från 1974 visar hur elefanter och andra djur i Afrika blir berusade på jästa frukter från Marulaträdet (Sclerocarya birrea):

Animals in Africa get drunk by eating ripe Marula fruit

Enligt en studie från 2006 verkar det dock vara en myt[15]. Författarna till studien menar att en elefant skulle behöva äta 1400 jästa marulafrukter för att bli full[16]. Djuren som visas i videoklippet ovan (från Animals are Beautiful People) är uppenbarligen fulla, men skall tydligen ha fått alkoholindränkt mat av filmarna, något som skulle vara skandalöst idag men var helt ok 1974[17].

Fåglar

Fåglar är ofrivilliga alkoholister. Sidensvansen har exempelvis förstorad lever och metaboliserar större mängd alkohol än många andra djur, men löper ändå risk att råka ut för "trafikolyckor" när de flyger efter en stadig måltid på jästa bär:

...ingestion of fermented berries which also has been suspected to have negative effects both on coordination ability and liver condition of waxwings. Indeed, among passerines Bohemian Waxwings have exceptionally large livers of tip to about 9.5% body weight supposed to be necessary for glycogen prospection and storage as well as for detoxification of fruit toxins or alcohol (PULLIAINEN et al., 1981; ERIKSSON & NUMMI, 1983; GLUTZ von BLOTZHEIM, 1985). However, Bohemian Waxwings have a considerably high alcohol metabolisation rate (900 mg/kg/h) as an adaptation to the increasing alcohol content of their food staring mid-winter. Under experimental conditions the birds' blood alcohol never reached levels high enough to impair behavior or movements (ERIKSSON & NUMMI, 1983). Nonetheless, in some waxwings rotund dead after window collisions, blood and liver alcohol contents were up to 730 and 989 mg/kg, respectively (FITZGERALD et al., 1990; STEPHEN & WALLEY, 2000). Such doses might lead to affected coordination, at least temporarily. Because no alcohol test was performed in the case described herein, potential side-effects of alcohol have to remain open.
— Töpfer (2010)[18]

2006 rapporterades det om 40 sångfåglar i Wien som dog på detta sättet:

Experts who conducted tests on 40 songbirds found dead in Vienna say they didn't die of bird flu as initially feared, but slammed into windows after becoming intoxicated from eating fermented berries.

The birds — whose remains were carefully examined to ensure they were not victims of avian influenza — had livers so diseased "they looked like they were chronic alcoholics," Sonja Wehsely, a spokeswoman for Vienna's veterinary authority, told Austrian television Thursday.

All died of broken necks after slamming into windowpanes, apparently after gorging themselves on berries that had begun to rot, turning the juice inside to alcohol, Wehsely said. She said the juice probably continued to ferment as the birds digested the berries, causing them to become disoriented and fly into the panes.
— CBC News (2006-02-02)[19]

Liknande händelser med koltrastar som t.o.m dött av alkoholförgiftning har rapporterats från England[20] och i Svenska Sala finns det en veterinär som låter omhändertagna fulla fåglar nyktra till i ett mörkt rum innan de släpps fria igen[21].

Man kan bara konstatera att det finns en bra anledning till att ordet "fyllekaja" existerar i vår vokabulär:

Fyllekaja

Älgar

I Sverige kommer det varje höst rapporter i media om älgar som äter äpplen i folks trädgårdar och sedan visar tecken på att bli aggressiva, raglar omkring eller hittas intrasslade i allt från gungor[22] till torkvindor[23] och äppelträd[24]. Detta brukar förklaras av att äpplen som utsatts för första frosten börjar ruttna (jäsa) och bildar alkohol, varpå älgarna blir fulla. Den förklaringen har dock kritiserats av forskare[25] och jägarförbundet[26][27] eftersom det krävs enorma mängder äpplen och dokumenterade bevis i form av blodprov etc. saknas.

En journalist på DN räknade ut att teorin kan vara plausibel eftersom det krävs 47 jästa äpplen för att en älg skulle nå en alkoholnivå motsvarande rattfylla[28], vilket är en mängd som en älg klarar av att äta. Journalisten skriver att han förutsätter att älgar är människor, och förmodligen gör kritikerna samma sak när de inte tycker att 47 äpplen för en salongsberusning är ett bevis för att fulla älgar existerar. Men man kan inte förutsätta att älgar är människor, dvs. att samma effekt nås med samma dos/kg. Resultatet av uträkningen, tillsammans med existerande historier om älgar som fastnar i äppelträd, får dålig balans etc. skulle tvärtom kunna peka på att älgarnas "ölsinne" är mycket sämre än människors.

Professor Sverre Sjölander berättar i SR Vetandets värld[11] om ett eget möte med en älg som uppvisat karaktäristiska tecken alkoholberusning.

Förmodligen kan en del rapporter om fulla älgar förklaras med brunst, försvar av kalvar eller äpplen, jaktsäsongens inledning eller rentav hjärnskador, men avsaknaden av bevis för alkoholteorin innebär inte att älgar inte kan bli fulla av jästa äpplen.

Apor

Här ovan har vi sett hur olika apor berusar sig med alkohol. Men det är inte bara spriten som nyttjas av våra primatsläktingar. Gorillor äter även iboga, kolanötter, kakao och växter i släktet Alchornea:

The African apes exploit a number of Kola (Cola) trees (Sterculiaceae), some species utilised by gorillas being Cola gabonensis(fruits), C. nitida(seeds), C. pachycarpa(seeds) and C. rostrata(seeds). It is interesting that in many of these species the gorillas prefer the seeds. Indeed, Raponda-Walker & Sillans (1961) state that the local people emphasize the preference gorillas show for seeds of C. pachycarpa, and even name the plant “cola of the gorillas”. These seeds usually contain caffeine (between 2-2.5%) and theobromine. The amino acid content of Kola ‘nuts’ suggests that protein levels are weak (Outuga, 1975), and this in turn may indicate that gorillas eat the fruits and seeds primarily for their caffeine value.

...

Yet one could expect a chemical benefit for the apes, particularly as gorillas seem to be attracted to caffeine and theobromine bearing plants. In Equatorial Guinea they eat the leaves of Caffea liberica (Rubiaceae) and the fruits of Theobroma cacoa (Sterculiaceae) (Sabater Pi, 1977).

...

In south-eastern Cameroon gorillas eat the flowers and branches of iboga (Bützler, 1980), while in Gabon they eat the fruits, stem and root of the plant (Valker, 1931). There is ample evidence that man globally has discovered the effects of drug plants by observing the behavior of animals (Siegel, 1979; Huffman, 2001).

...

The likelihood is that the exploitation of Tabernanthe iboga by gorillas is very localised. Valker (1931) made his observations within the environs of Sindara on the Ngounie river, south of Lambarene. Raponda-Walker lived at Sindara for five years, so it is conceivable that he also heard reports of gorillas eating iboga roots in this region. Bützler (1980) found his single piece of evidence in one small area of the Dja Reserve in the vicinity of Djoandjla, but never heard of the apes utilising the plant in any other area of Cameroon that he visited.

...

Two other hallucinogenic plants ingested by gorillas and chimpanzees are Alchornea floribunda and A. cordifolia(Euphorbiaceae). Both contain the alkaloids alchornine and alchornidine. Gorillas have been documented to eat the fruits of both species in Equatorial Guinea (Sabater Pi, 1977), while chimpanzees consume the pith and fruit of A. cordifoliain the Republic of Guinea. Local human inhabitants in Guinea use the pith and leaf of this plant as an antiseptic and anti-cough agent (Sugiyama & Koman, 1992). A. floribundais used in the same manner as T. ibogain Gabonese cults. The root has a reputation as an intoxicant and as an aphrodisiac. After reducing it to powder it is mixed in palm wine and left for several days before being consumed to provide energy for tribal festivities or warfare. It is said to provide a state of intense excitement followed by a deep, sometimes fatal depression (Rätsch, 1992)
— Cousins & Huffman (2002)[8]

Apor i Afrika och Sydamerika biter på tusenfotingar vars gift både har en repellerande effekt på insekter och framkallar berusning eller paralysering. Mer om detta tas upp i artikeln om Djur som innehåller droger.

BBC - Weird Nature

Black lemur on drugs - BBC wildlife

Delfiner

Enligt dokumentären "Spy in the Pod" så drogar sig flasknosdelfiner genom att försiktigt bita i blåsfiskar. Delfinerna skickar t.o.m blåsfisken mellan varandra[29].

Blåsfiskar har störst koncentration av nervgiftet tetradotoxin i levern, men undersökningar av sekretet från körtlar i skinnet har också visat sig innehålla giftet[30].

Dolphins purposely 'getting high' on pufferfish - Dolphins - Spy in the Pod: Episode 2 - BBC One

Getter och får

Tjockhornsfår (Ovis canadensis) i Kanada äter en lav som växer på stenar i Klippiga bergen. Vilka lavar som äts är ej fastställt, men de beskrivs som tjocka gula eller gröna "färgklickar". Fåren skrapar av dem med tänderna och deras missbruk går så långt att tänderna nöts ner till tandköttet. De utsätter sig även för stora faror när de hoppar omkring mellan klippavsatser för att komma åt drogen[1].

Giorgio Samorini beskriver i boken "Animals and Psychedelics: The Natural World and the Instinct to Alter Consciousness" hur han plockade Psilocybe semilanceata (Toppslätskivling) i alperna och blev attackerad av getter som åt upp svamparna han hade plockat:

These peculiar ruminants seem to enjoy absolute supremacy in the animal world as far as their passion for disparate drugs is concerned, In the course of my field research on the hallucinogenic mushrooms growing in Italy's alpine meadows (Samorini 1993), I have personally observed on several occasions the greed with which goats will devour the species Psilocybe semlianceata. Once I was actually assaulted by a large billy goat, which gave me a shove with his powerful horns while I was bent over to observe some funghetti. He was one of the more massive animals in a herd of about fifty that was rambling by me, Trusting in their harmlessness (though aware of their curiosity), I simply continued gathering the mushrooms, When I saw that several goats had stopped to watch me, I smiled at them ingenuously and showed them the bunch of mushrooms I had just harvested. The moment I did so, the buck leaped forward and shoved me sharply with his horns, causing me to roll several feet down the slope. During my tumble the paper bag holding the mushrooms I had collected fell out of my hand, Surprised and frightened, I remained at a distance from the buck, who, with several other goats, threw himself on the sack and devoured its contents. When it was empty the animals began rooting through the grass, gobbling up all the mushrooms I had not yet collected.

Ever since, when I've encountered a bunch of goats, I've followed the advice of a knowledgeable goatherd and brandished my stick on high; it is the only way to stop them. And when I stumble onto a psilocybin site already claimed by goats, I make no attempt to drive them off-parly out of respect for them, but partly from fear of being attacked by animals already under the influence of this powerful drug and therefore doubly recalcitrant and dangerous.

Once they locate a cluster of psilocybin mushrooms, goats will not eat grass or any other kind of fungus, feeding exclusively on their drug of choice It seems clear that they know how to recognize it and that they search it out for its psychoactive effects. Goats under its influence exhibit overstimulated behavior, run about awkwardly, and shake their heads wildly back and forth.
— Giorgio Samorini[3]

I serien "Walking the Himalayas" S01E04[31] kliver Levison Wood och hans guide in i ett fält med cannabis där några getter står och betar buds. De påstås bli höga och somnar när de gjort detta.

Fåglar

Oftast verkar fåglar blir berusade av alkohol från fermenterade bär och frukter, men men det är inte alltid som alkohol är orsaken. Vandringstrastar i Kalifornien överdoserar ofta på bären från Heteromeles arbutifolia, varefter de ramlar ner från grenarna, flyger in i husväggar och bilar, kan tas upp från marken och verkar nästan tama. En fågel som obducerades hade magen helt full med bär, men det fanns ingen alkohol som kunde förklara effekten. Även bär från släktet Pyrachanta ger en liknande effekt[1]. Bären från växterna innehåller vätecyanid och cyanogena glykosider.


Vissa fåglar verkar tycka att cannabis är en eftertraktad vara:

Kajan snor jointen och flyger iväg

En skata gör samma sak

En kakadua som också gillar cannabis

Hundar

I Australien har hundar upptäckt att man kan bli ganska mysig om man slickar på giftiga Agapaddor (Rhinella marina)[32]. Paddan utsöndrar ett sekret som innehåller bufotoxiner, däribland bufotenin.

Dobby the dog tripping on cane toads


Det finns även rapporter om hundar som självmant ätit Psilocybinsvampar:

Siegel relates having seen dogs in Hawaii and Mexico deliberately nipping the caps off psilocybin mushrooms and swallowing them, After only a few minutes the creatures were running in circles, shaking their heads, howling and barking, and refusing to obey human commands (Siegel 1989, 68)
— Giorgio Samorini[3]


Som notering kan även nämnas att indianstammar i Sydamerika ger hallucinogener och andra droger till sina hundar för att förbättra deras nattseende och jaktförmågor[33][34].

Hästar

Växter i släktena Astragalus och Oxytropis kallas "locoweed" (loco = galen). Locoweed äts av hästar och kor och ger allvarliga bieffekter. 1873 beskrev O.B Ormsby, en bonde i Bakersfield, Kalifornien att hästarna fick hallucinationer och okontrollerbara, maniska ryckningar. Han förutsåg en epidemi bland hästar och kor eftersom mödrarna skulle lära sina ungar samma ovana. Tyvärr fick han rätt. 1883 så hade 25000 kreatur dött till följd av locoism bara i en liten del av Kansas.

Först 1982 hittade man orsaken, indolizidinealkaloiden swainsonin. Locoweed är giftig nog att kunna döda den som äter tillräckligt mycket, men oftast dör kreaturen för att de blir så beroende att de struntar i att äta och dricka något annat, ett beteende vi kan se hos heroinister och alkoholister.

Växterna har ingen direkt effekt på människor så det är svårt för oss att förstå varför de gillar det så mycket, men det är enkelt att se att djuren blir påverkade. De får svårt att gå, snubblar fram, skakar på huvudena och kan ses attackera eller undvika osynliga föremål[1]. Höga doser ger uppenbarligen hallucinationer. Därtill kan nämnas effekter som minskad aptit, minskad tillväxt, minskad fertilitet och dräktiga djur kan få missfall.

Gräset Stipa robusta har också rapporterats ätas av hästar som blivit dåsiga i perioder upp till flera dagar efter de ätit av det[35]

Katter

Nepeta cataria (Kattmynta) har en psykoaktiv effekt hos katter, associeras med stark vällust, närmast sexuell stimulering men även hallucinationer där de slår efter osynliga objekt i luften etc. Ungefär 70% av katterna får effekt och det är genetiskt betingat. Man kan dela upp katterna i tre grupper: de som får låg effekt visar intresse för växten, de som inte får effekt och inte visar något intresse, och slutligen gruppen som får en mycket stark effekt, exempelvis tigern i citatet nedan. Den sistnämnda gruppen reagerar mycket starkt och kan associera framtida kattmyntadoftande leksaker med rädsla.

A young tiger, however, took one sniff and leaped several feet into the air, urinating in the process, then fell flat on his back. He scrambled to his feet and dashed head first into the wall of his cage.
— Ronald K. Siegel[1]

Drogeffekten beror på en grupp volatila terpenoider som kallas nepetalaktoner.

Videoklipp från Weird Nature episod 6, Peculiar Potions

Även andra kattdjur såsom tigrar, gepard, lodjur och pantrar upplever samma effekter:

Do TIGERS like catnip?

Det finns även filmklipp där katter tagit stora doser kattmynta och uppvisar tecken på kraftig berusning.

Även växten Actinidia polygama (Matatabi) har samma effekt och anses t.o.m vara starkare[1].

Kängurur

På ön Tasmanien i Australien så odlas 20000 hektar opiumvallmo för läkemedelstillverkning. 2009 berättade en myndighetsrepresentant att man hade problem med att Wallaby-kängurur äter frökapslar från opiumvallmo, blir påverkade och går runt i cirklar innan de däckar:

Lara Giddings, the attorney general for the island state of Tasmania, said the kangaroo-like marsupials were getting into poppy fields grown for medicine.

...

"The one interesting bit that I found recently in one of my briefs on the poppy industry was that we have a problem with wallabies entering poppy fields, getting as high as a kite and going around in circles," Lara Giddings told the hearing. "Then they crash," she added. "We see crop circles in the poppy industry from wallabies that are high."

Rick Rockliff, a spokesman for poppy producer Tasmanian Alkaloids, said the wallaby incursions were not very common, but other animals had also been spotted in the poppy fields acting unusually. "There have been many stories about sheep that have eaten some of the poppies after harvesting and they all walk around in circles," he added.

Retired Tasmanian poppy farmer Lyndley Chopping also said he had seen strange behaviour from wallabies in his fields. "They would just come and eat some poppies and they would go away," he told ABC News. "They'd come back again and they would do their circle work in the paddock."
— BBC 2009-06-25[36]

Se även The Guardian 2009-06-25: Wallabies damaging crops in Tasmania poppy fields after getting high

Renar

Renar gillar att äta Amanita muscaria (röd flugsvamp). De verkar även visa ett stort intresse att äta/dricka urin från människor och andra renar som tagit flugsvamp och kan slåss inbördes om vem som ska få en "golden shower"[37][3], vilket är förståeligt med tanke på att muskimol kan "återvinnas" genom att passera upp till 5 människor och fortfarande ha effekt. Det finns även uppgifter om att den omvända vägen har testats (människor som dricker renurin)[38]

Renarna blir påverkade även av små mängder svamp och bland de observerade effekterna kan nämnas att de springer runt utan mål, gör konstiga ljud, skakar på huvudet och isolerar sig från resten av hjorden.


Även rävar har observerats äta flugsvamp i Finland[39][40] men om det var i drogsyfte är oklart.

Externa länkar

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 "The Universal Drive For Mind-Altering Substances" av Ronald K. Siegel (1989)
 2. 2,0 2,1 The Pharmaceutical Journal 2010-12-17: The animal world has its junkies too (Haynes, 2010)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 "Animals and Psychedelics: The Natural World and the Instinct to Alter Consciousness" av Giorgio Samorini
 4. Wikipedia: Kaldi
 5. Common Themes in South American Indian Yage Experiences by Michael J. Harner
 6. "Vine of the Soul" Banisteriopsis caapi (ayahuasca, yage) usage, habitat, effects från "Plants of the Gods" av Richard Schultes, Albert Hofmann och Christian Rätsch (1992)
 7. On the Origins of Ayahuasca (Mirante, 2008)
 8. 8,0 8,1 Medicinal Properties In The Diet Of Gorillas: An Ethno-Pharmacological Evaluation (Cousins & Huffman, 2002)
 9. Drinking and Flying: Does Alcohol Consumption Affect the Flight and Echolocation Performance of Phyllostomid Bats? (Orbach, 2010)
 10. Chronic intake of fermented floral nectar by wild treeshrews (Wiens, 2008)
 11. 11,0 11,1 SR Vetandets värld 2014-09-24: Därför blir djuren berusade OBS! Värt att lyssna på!
 12. Wideopenspaces 2015-07-19: Black Bear Goes on a Bender, Drinks Too Much Beer, and Passes Out on Lawn
 13. Seattle times 2007-10-23: 6 drunk elephants electrocute themselves
 14. BBC 2002-12-17: Drunk elephants kill six people
 15. Myth, Marula, and Elephant: An Assessment of Voluntary Ethanol Intoxication of the African Elephant (Loxodonta africana) Following Feeding on the Fruit of the Marula Tree (Sclerocarya birrea) (Morris, 2006)
 16. National Geographic 2015-12-19: Elephants Drunk in the Wild? Scientists Put the Myth to Rest
 17. The Marula fruit: African booze for wild animals, or total myth?
 18. Suspected road salt poisoning in Bohemian waxwings Bombycilla garrulus (Töpfer, 2010)
 19. CBC News 2006-02-02: Birds Didn't Have Flu, They Were Drunk
 20. LiveScience 2012-11-05: Drunk on Fermented Berries, Birds Drop Dead
 21. P4 Västmanland 2004-10-20: Fulla fåglar dör i onödan
 22. GP 2011-09-19: Gungan blev älgens död
 23. SMT 2014-11-04: Sköt älg med torkvinda i hornen
 24. GP 2011-09-06: Älg räddad ur trädklyka
 25. SR Vetenskapsradion 2014-09-24: Fulla älgar - myt eller sanning?
 26. DN 2013-08-28: Tveksamt om älgarna var fulla
 27. GP 2014-10-05: Forskare tror inte på fulla älgar
 28. DN 2014-09-25: Jomenvisst kan en älg fyllna till på äpplen
 29. The Independent 2013-12-30: Dolphins ‘deliberately get high’ on puffer fish nerve toxins by carefully chewing and passing them around
 30. Tetrodotoxin secreting glands in the skin of puffer fishes. (Kodama, 1986)
 31. Walking the Himalayas S1 » Ep4 - Jan 18, 2016 10:16 in i videoklippet
 32. NY Daily Times 2013-12-17: SEE IT: Some druggie dogs can’t stop getting high on poison toads
 33. Hunting and hallucinogens: The use psychoactive and other plants to improve the hunting ability of dogs (Bennett, 2015)
 34. The Outline: Why some South American indigenous tribes give their dogs psychedelic drugs
 35. Alkaloids of Stipa robusta (sleepygrass) infected with an Acremonium endophyte. (Petroski, 1992)
 36. BBC 2009-06-25: Stoned wallabies make crop circles
 37. Crazy About Mushrooms : Amanita muscaria and the Koryak - Mushroom Use in Siberia
 38. The Bosky Man 2011-09-17: Taking the Piss: Reindeer and Fly Agaric
 39. Instagram (npekonen): Red fox (vulpes vulpes) feeding on amanita mushroom. Finland
 40. Instagram (npekonen): Red fox (vulpes vulpes) and magpie in autumn. Finland

Sidan ändrades senast 22 februari 2020 klockan 06.42.
Den här sidan har visats 9 943 gånger.

Translate this page: