Diskussion:Soma

Jag lade till vad Martin Booth har att säga i sin mycket eminenta skrift om den gröna örten... om detta anses olämpligt pga vilken växt han teoretiserar om så tag gärna bort det helst utan att ge mig allt för mycket smisk =)


Alla som provat harmel vet att harmel är soma. Fast jag har då inte provat flugsvamp. /Nikotin

En intressant sak är att Rig Veda också på många ställen behandlar mjöd, som ju tillverkas av en gyllene vätska som man pressar ur saker man plockar på bergssidor (vissa bin bygger sina kupor på bergssidor) på natten (Bina sover då och är inte lika agro). Indierna körde också med den något konstiga sedvänjan att ibland jäsa sitt mjöd på mjölk. Robert Gayre, en av värdens främsta experter på dryckeskultur tar upp detta i sin bok "Wassail! In Mazers of Mead" (Skåla i Mjöd, Heidrun Förlag 2003, Svenska mjödbryggarföreningen) Med detta vill jag inte ha sagt att jag tror att soma var mjöd men jag vill belysa möjligheten att det kan ha varit en av beståndsdelarna i den legendariska drycken. Flera av de egenskaper som tillskrivs soma är också egenskaper som de flesta kulturer tillskrivit mjöd. Krishna och Indra Kallas Madhava (de honungsfödda). Sanskritordet mahdu (mjöd) förväxlas i på många ställen i vedaskrifterna med ordet soma eftersom de båda dryckerna tillskrivs samma egenskaper. I "himmelriket" finns en aldrig sinande källa av mjöd, en tro som återfinns i många religioner, däribland våra egna förfäders tro.

Sidan ändrades senast 6 februari 2006 klockan 21.34.
Den här sidan har visats 2 406 gånger.

Translate this page: