Diskussion:Beredning av Green Dragon

"Tillagning" tycker jag antyder upphettning av mat eller liknande, "beredning" är kanske ett lämpligare ordval? /Riot

Det står under rubriken "Andra dosen" "vi kände en stark kontakt med varandra som vi inte har kännt på länge". Min undran är om det inte ska va "hade kännt"? Kommentar från författare?

Sidan ändrades senast 14 april 2007 klockan 08.38.
Den här sidan har visats 2 089 gånger.

Translate this page: