Datura stramonium


Namn: Spikklubba (sv), Tlapatl (Nahuatl, aztekernas språk)

Innehåller: De giftiga tropanalkaloiderna atropin, hyoscyamin, skopolamin

Generell information

Ettårig art i släktet Datura, familjen Solanaceae. Växten kan bli upp till en meter hög, förgrenad. Bladen är är spetsiga med tandad kant. Blommar Juli-September. Blommornas färger kan skilja sig bland de olika varianter som finns, men är vanligen vita eller rosa. Spikklubban får uppåtriktade blommor till skillnad ifrån Änglatrumpeten. Vanligen slår de ut under kvällen och står sig några dygn. Hela växten har en distinkt doft.

Frukten liknar en taggig boll (vassa taggar) vilket associeras med vapnet som gett växten sitt namn. När frukten mognat så spricker den upp, och blottar fyra kanaler med mörka frön som finns i rikliga antal per frukt.

Spikklubba förekommer ibland på ruderatmark, exempelvis soptippar eller kulturmark.

Datura stramonium förekommer även i ett flertal olika varianter, däribland:

  • Slät spikklubba (D. stramonium var. inermis)
  • Slät violspikklubba (D. stramonium var. godronii)
  • Violspikklubba (D. stramonium var. tatula). Finns i ett flertal sorter, bl.a. 'La fleur lilac' som blommor med starkt violetta blommor.

Historia

Datura stramoniums ursprung är omtvistat. Vissa anser att arten härstammar ifrån trakterna kring det Kaspiska havet, andra hävdar att växten har sitt ursprung i Centralamerika eller Nordamerika.

Flera indianstammar i östra Nordamerika, bland annat algonquin-indianerna, använde Datura stramonium som hallucinogen. Den giftiga medicinen wysoccan som användes av dessa indianer för att göra män av pojkar tros ha haft Datura stramonium som huvudingrediens. I dessa ritualer stängdes pojkarna in under långa tider och fick ”inga anda substanser än en infusion eller dekokt på några giftiga, berusande rötter…” och de blev fullständigt galna. I detta tillstånd hölls de i 18-20 dagar. Detta gjorde man för att barnen skulle födas om som vuxna, och de tappade allt minne av att någonsin ha varit barn. Annars är det Datura inoxia som använts flitigast i Nordamerika.

Aztekerna i Centralamerika har också använt D. stramonium och kallade den för "Tlapatl".

Datura stramonium infördes i Europa mot slutet av medeltiden (1600-talet), enligt uppgifter från zigenarna. Dessa påstods blanda spikklubba i hästfoder för att liva upp gamla svårsålda hästar. De ska också ha använt växten som afrodisiakum, och växten går därför ibland under namnet kärleksvilla. Detta utnyttjades av bland annat våldtäktsmän och bordellägare för att göra offret viljelöst och ofrivilligt sexuellt upphetsat, ibland också medvetslöst. Växten har dessutom använts som ingrediens i flygsalva.

Inom den officiella medicinen började man inte använda spikklubban i någon större omfattning förrän efter 1762, då en österrikisk läkare lanserade ett extrakt av fröna som medel mot gikt och epilepsi. Senare kom växten att rökas mot astmabesvär, samt ätas för behandling av impotens.

För tips om användning, se Datura - Praktiska tips och erfarenheter.

Odling

Kultivering av Datura stramonium är relativt vanligt, trots att den ofta får stå i skuggan av den mer aktade Brugmansian. Det är inte ovanligt att hitta sticklingar i vanliga blomsterbutiker på våren, ifall man vill undvika egen frösådd.

Precis som med vissa andra växter så kan fröna behöva köldchockas för att gro. I praktiken innebär detta att du ställer in fröna i kylen under ett par veckor och sedan tar ut dom för att på så vis simulera en årstidsförändring som sätter igång fröna.

Sådd sker bäst i Mars, men det går att så tidigare med bra växtbelysning. Frönas grobarhet varierar mycket, så var inte snål med antal frön om de ej är färska. Håll jorden fuktig, men inte genomblöt. Gror vanligen ojämnt mellan 15 - 30 dagar, men kan gro redan efter en vecka. När fröna grott och plantan fått 2 - 5 karaktärsblad är det dags att plantera om.

Spikklubbor stormtrivs i solen och kan odlas utomhus, men är känsliga för stark vind och och övervattning då blommorna kan få fula fläckar. Växer annars som ogräs, ramlar frön ut så kan de gro och bilda nya bestånd nästkommande år.

Om innehållet

De aktiva ingredienserna är framförallt L-hyoscyamin och skopolamin i förhållandet 2:1. Arten innehåller även atropin, men bara i små mängder (mycket lägre mängder än Tex. D. metel och D. inoxia). Den innehåller även en hel del närbesläktade tropaner, Tex. noratropin, apoatropin, meteloidin, norscopolamin, aposcopolamin, tropin och pseudotropin.

Alla delar av växten innehåller alkaloider. Alkaloidhalten är 0,2-0,6 % i bladen och 0,3-0,5 % i fröna (torrvikt).

Hälsorisker

Varning! Innehåller starka nervgifter. Bör inte användas av personer som inte är extremt insatta i ämnenas effekter.

Det finns rapporter om får och kor som dött av att äta den, och människobarn har blivit förgiftade när de druckit nektar från blommorna.

Externa länkar

Datura FAQ Version 1.11

Sidan ändrades senast 28 augusti 2015 klockan 16.52.
Den här sidan har visats 19 134 gånger.

Translate this page: