Datura inoxia

Namn: Mexikansk spikklubba (sv.), Amerikansk spikklubba (sv.)[1] , Devil's weed (en.), Toloache. Datura meteloides & Datura innoxia (lat. syn)

Generell information

Datura inoxia ingår i släktet Spikklubbor, familjen Solanaceae. Den får stora trattformade blommor som blir 14-23 cm långa. De är ofta vita, men andra färger förekommer. Frukten är hängande och har små taggar. Till utseendet påminner den mycket sin släkting Datura metel.

Arten kallas Toloache av mexikanska indianer, en modern form av det aztekiska ordet Tioloatzin (som betyder ”böjt huvud”, som refererar till spikklubbans frukt). I Nahuatl indianernas språk så kallas den Tolohuaxihuitl och Tlapatl.

Historia

Det mest omfattande bruket av Datura verkar ha pågått i Mexiko och sydvästra Amerika. Bland indianer i dessa områden, framförallt i Kalifornien, Arizona och New Mexiko sägs Datura inoxia ha varit den mest universella medicinen. Detta är den berömda Toloache från Mexiko, som användes och betraktades som helig av azteker och andra indianer. Än idag så blandar Tarahumara indianerna i Mexiko ner rötter, blad och frön från D. inoxia i tesquino, en ceremoniell dryck som är baserad på maize. Denna dryck används som "en katalysator för att inducera välmående och visioner".

Zuni-indianerna använder växten som smärtstillande och för att läka sår. De applicerar även ett pulver gjort på D. inoxia i sina ögon. Bland Yokutindianerna får man bara äta fröna en gång under sin livstid. De mexikanska indianerna anser att daturan, till skillnad från peyote, är bebodd av hätska andar.

Enligt en Zuni-indianlegend så beskrivs uppkomsten av Anegkakya, Datura inoxia, deras heligaste växt;

In the olden time a boy and a girl, brother and sister (the boy’s name was A´neglakya and the girls name A´neglakyatsi´tsa), lived in the interior of the earth, but they often came to the outer world and walked about a great deal, observing closely everything they saw and heard and repeating all to their mother. This constant talking did not please the Divine Ones (twin sons of the Sun Father). On meeting the boy and the girl the Divine Ones asked, ´How are you? ´ And the brother and sister answered, ´We are happy.´ (Sometimes A´neglakya and A´neglakyatsi´tsa appeared on Earth as old people.) They told the Divine Ones how they could make one sleep and see ghosts, and how they could make one walk about a little and see one who had committed theft. After this meeting the Divine Ones concluded that A´neglakya and A´neglakyatsi´tsa knew too much and that they should be banished from all time from this world; so the Divine Ones caused the brother and sister to disappear into the earth forever. Flowers sprang up at the spot where the two descended-flowers exactly like those that they wore on each side of their heads when visiting the earth. The Divine Ones called the plant `a´neglakya´ after the boy’s name. The original plant has many children scattered over the earth; some of the blossoms are tinged with yellow, some with blue, some with red, some are all white-the colours belonging to the four cardinal points.
— Ethnobotany Of The Zuñi Indians By Matilda Coxe Stevenson[2]

Efter Hernádez erövrat Mexiko omnämnde han daturans medicinska egenskaper men varnade också för att överdrivet användande gjorde patienterna galna med “olika och fåfänga fantasier”.

Vare sig daturans spirituella eller medicinska användning har försvunnit i Mexiko. Bland Yaqui-indianerna tas växten bland annat av gravida kvinnor för att underlätta vid barnafödsel. Den betraktas där som så kraftfull att bara högt uppsatta personer får handskas med den.

Vissa Mexikaner tillverkar fettbaserade salvor på frön och blad från Toloache, som gnuggas in på buken för att framkalla hallucinationer. Salvan kan även ge känslan av att flyga, därav namnet flygsalva.

För tips om användning, se Datura - Praktiska tips och erfarenheter.

Om innehållet

Datura inoxias kemiska sammansättning skiljer sig bara lite från den hos Datura metel. Alkaloidfördelningen i växten är som följer: frukten, 0.12%; bladen, 0,2-0,5%; roten, 0,1-0,2; fröna 0,2-0,5%. Den mest framträdande alkaloiden är skopolamin. Andra alkaloider är meteloidin, hyoscyamin, norhyoscyamin och norscolopamin. Dessutom har två alkaloider som inte tillhör gruppen tropaner påträffats; cuscohygrin och nikotin.

Odling

Växten är flerårig och kan övervintras frostfritt. Den tycker om mycket sol och näring.

Hälsorisker

Alla Spikklubbor innehåller giftiga tropanalkaloider som kan vara dödliga.

Externa länkar

  1. Den virtuella floran: Datura L. - Spikklubbor
  2. Ethnobotany Of The Zuñi Indians By Matilda Coxe Stevenson

Datura FAQ Version 1.11

Sidan ändrades senast 28 augusti 2015 klockan 17.09.
Den här sidan har visats 8 790 gånger.

Translate this page: