Conocybe

Namn: Hättingar

Generell information

Ett fåtal arter kan räknas till gruppen psilocybinsvampar då dom visat sig innehålla psilocybin och baeocystin.

Aktiva Conocybe blir blå längst ner på foten. Se fotona i länkarna.

Varning! I släktet Conocybe finns det ett flertal giftiga arter och det finns även en förväxlingsrisk med betydligt giftigare släkten (ex.vis galerina). Undvik att leta/plocka Conocybe helt om du inte har mycket stor erfarenhet av att identifiera svampar.

Aktiva arter

Conocybe cyanopus

Conocybe siligineoides dokumenterades av Roger Heim och Gordon Wasson som använd av shamaner hos Mazatekerna i Oaxaca, Mexiko. Efter denna upptäckten 1956 finns inga rapporter eller analyser av arten. [1] trots att bl.a Gaston Guzman har letat efter den i flera år[2]

Conocybe cyanopus har rapporterats från Sverige och övriga norden. Habitatet beskrivs som gräs och mossa. Knarkkorven har hittat en blånande Conocybe (C.cyanopus eller C. smithii) i samma habitat som Psilocybe semilanceata[3][4], men med stora inslag av träflis i substratet.

Även arten Conocybe kuehneriana skall finnas här, möjligen på barkmull.

Conocybe smithii växer i nordvästra hörnet av Nordamerika och skiljer sig mycket lite från c. cyanopus. Ett kännetecken är den har aningen längre sporer. Fyndet av Knarkkorven (se ovan) kan vara C. smithii vilket skulle göra fyndet till det första i Sverige.

Namn Innehåller
Conocybe cyanopus Enligt en referens 0,87% psilocybin, 0,15% baeocystin [5] Beug and Bigwood (1982b) found 0.93% Psilocybin but no psilocin. Christiansen et al. (1984) reported ranges of 0.33-0.55% Psilocybin and 0.004-0.007% Psilocin. Gartz (1992) found 0.78-1.01% Psilocybin, no psilocin, and 0.12-0.20% baeocystin.[6]
Conocybe kuehneriana (=Conocybe velutipes) N/A%. Aktiv. [7]
Conocybe siligineoides N/A%. Obekräfad aktivitet. [8]
Conocybe smithii 0,80% baeocystin. [9]

Externa länkar

  1. Paul Stamets - Psilocybin Mushrooms of the World
  2. Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psychoactive tryptamines (Halama, 2015) alt. länk
  3. Magiska Molekyler: Knarkkorvens fynd av en blånande Conocybe (många foton)
  4. Shroomery: Conocybe cyanopus. (I found them! wohooo!) knarkkorvens fynd
  5. Benedict, Tyler & Watling (1967); Benedict et al. (1962); Beug & Bigwood (1982); Christiansen, Rasmussen & Höiland (1984); Gartz (1992b); Gartz (1993a); Gartz (1996); Ohenoja et al. (1987).
  6. Shroomery: Conocybe cyanopus
  7. Ohenoja et al. (1987)
  8. Conocybe siligineoides - Conocybe
  9. Repke, Leslie & Guzman (1977).

Shroomery: Conocybe kuehneriana = Conocybe velutipes

Shroomery: Många fina foton på Conocybe smithii samt mikropskopi

Shroomery: Conocybe från Mexiko, kan vara siligineoides

Mushroom Observer: Fynd av c. cyanopus

Mushroom Observer: Fynd av c. smithii

Sidan ändrades senast 7 januari 2016 klockan 15.09.
Den här sidan har visats 9 747 gånger.

Translate this page: