Aztekerna

Generell information

Aztekerna var en folkgrupp som levde i norra Mexiko och hade sin storhetsperiod runt 1400-talet. Aztekerna byggde imponerande städer och hade ett högt utvecklat intellektuellt kunnande, bland annat om astronomi och använde ett avancerat bildskriftspråk. Hantverksmässigt var de mycket skickliga, mängder av konst i form av huggen sten finns bevarade i ruinstäderna. En rad gudar spelade stor roll för Aztekterna i deras liv.

Deras tillvaro slogs till spillror när spanjorerna kom till Centralamerika. Spanjorerna hade kunskaper om krut och därmed gevär och kanoner. I jakten på guld och skatter mördades många azteker och andra infödingar, gjordes till slavar eller tvingades bli kristna.

Aztekernas bruk av hallucinogener

Xochipilli, blommornas gud

Det som gör indianfolken i latinamerika intressant ur en drogsynvinkel är guden Xochipilli, växternas gud. Guden kopplas samman med ett antal växter som har hallucinogen verkan och användes av Aztekerna:

Växtnamn, Latin Växtnamn, Nahuatl
Nicotiana rustica Picietl
Lophophora williamsii Peyotl
Psilocybinsvampar, i detta fallet Psilocybe aztecorum Teonanacatl
Salvia Divinorum Pipiltzintzintli
Rivea corymbosa Ololiuhqui
Ipomoea violacea Tlitliltzen
Heimia salicifolia Sinicuichi
tros vara Quararibea funebris Cacahuaxochitl

Författaren Gordon Wasson gjorde under mitten av nittiotalet upptäcktsfärder till byar där befolkningen härstammade ifrån Aztekerna. Detta för att föra tillbaks kunskapen om de hallucinogener som används i rituellt syfte under lång tid. Men det var svårt att få folk att börja prata om de heliga växterna och svamparna eftersom spanjorerna tidigt hade förbjudit bruket då det stred mot kristna traditioner. Men det visade sig att bruket under största hemlighet hade fortsatt och överlevt flera hundra år.

Person som äter svampar och gud
Person med svampar i handen

Bilderna ovan kommer från Codex Vindobonensis Mexicanus I, sidan 24.[1] som nedteckades på 1300-talet av Mixtecos och tidvis var en lydstat under Aztekerna. Kolla källan, det finns fler tydliga avbildningar med svampar.


Aztekerna använde sig också av Datura som på nahuatl kallas tolohuaxihuitl, toloache eller toloatzin. Arterna Datura stramonium kallas tlapatl och Datura inoxia kallas mixitl.

Enligt Christian Rätsch har släktet Tagetes har även spelat en roll i azterkernas ceremonier som heligt sakrament. Tagetes lucida kallads yauhtli. Tagetes erecta kallas cempoalxóchitl och Tagetes erecta kallas macuilxochitl.

Externa länkar

  1. Codex Vindobonensis Mexicanus 1

Notes on the Present Status of Ololiuhqui and the Other Hallucinogens of Mexico R. GORDON WASSON

The Aztecs and the Sacred Mushrooms av John Allen

Aztec use of entheogens Wikipedia (en)

Chocolate in Early America

Sidan ändrades senast 17 januari 2021 klockan 12.56.
Den här sidan har visats 13 487 gånger.

Translate this page: