Argyreia nervosa

Namn: Hawaiian Baby Woodrose, HBW, HBWR, Elephant climber, Elephant creeper, Elephant vine (eng.), Elefantvinda (sv.)

Innehåller: LSA & andra ergotalkaloider

Generell information

Växt i familjen Convolvulaceae, släktet Argyreia som ursprungligen kommer från Hawaii. Har stora hjärtformade blad och trumpetliknande vita/rosa-lila blommor. Fröna innehåller LSA, ett ämne som är närbesläktat med LSD

Effekter

Effekterna varar 5-8 timmar. Mer information om effekter under artikeln LSA.

Bieffekter

HBW är känd för att ge bieffekter i form av kraftig body load. Musklerna drar ihop sig och kroppen känns paralyserad. Det kan vara jobbigt/svårt att förflytta sig. Många beskriver en form av träningsvärk i musklerna efter trippen. Dessa effekter kan bero på andra ergotalkaloider än LSA. Cannabis lindrar, men tar inte bort dessa bieffekter helt. Bieffekterna framträder tydligast om fröna äts utan att ha extraherats. Då förekommer även magsmärtor och illamående med kräkningar. Det finns även uppgifter om cyanogena glykosider i fröna som kan bidra till bieffekterna.

Potens och dosering

Blad och frön

Potensen varierar från olika fröframställare, därför kan inte tabellen nedan garantera effekten. Vissa uppger sig få starka effekter på 5 frön, andra kan äta 15-20 utan starka effekter. Anledningen kan vara att fröna som säljs är gamla, färska sägs vara starkare. En annan faktor kan vara ursprungslandet. Vissa källor hävdar att den strain som finns i Indien och närliggande länder ej är verksamma[1], medans Madagaskar och Hawaii producerar de starkaste. Om man beaktar hypotesen att ergotalkaloiderna i uppstår genom parasitsvampar som lever bland många släkten och arter i familjen Convolvulaceae och sprider sig med fröna[2] så kan det vara förklaringen till skillnaderna. Vissa länder saknar helt enkelt rätt parasitsvampsarten, eller rätt strain av dessa.

P.g.a variationen så är det vist att börja med en låg dos (3-5 frön) för att kontrollera potensen på batchen du skaffat dig.

Effekt Antal frön
Tröskeldos 1 - 4
Svag 3 - 6
Mellan 5 - 8
Stark 7 - 12
Mycket stark 12+

Källa: [3]

Preparering

Frön

Att extrahera de vattenlösliga önskade ämnena från fröna och lämna kvar de oönskade med frömassan rekommenderas. Hela frön kan inte tuggas och ger magsmärtor om de sväljs:

  • Krossa fröna i en rejäl mortel
  • Lägg mjölet i ett snapsglas med vatten, sätt på lite plast och låt det stå kallt (i kylskåpet) i minst 3 timmar, ett dygn om det handlar om korn snarare än mjöl.
  • Filtrera bort fröresterna och drick vattnet eller låt det dunsta in.

Detta förfarandet minskar graden av bieffekter. Det finns dock rapporter som tyder dock på att alla önskvärda alkaloider inte kommer med i vattnet, och att upplevelsen blir annorlunda (mindre psykedelisk) mot att äta allt frömaterial. Sprit extraherar ett bredare alkaloidspektrum, men då får man bieffekterna på köpet.

Om innehållet

Ämne  % av det totala alkaloidinnehållet  % vikt av torkade frön
Ergine (LSA) 22.68 0.136
Isoergine 31.36 0.188
Ergometrine 8.20 0.049
Lysergic alpha-OH-ethylamide (LSH) 5.79 0.035
IsoLysergol 3.98 0.024
Chem. anal. showed that the seeds of A. nervosa contain the highest percentage of indole alkaloid constituents (0.5-0.9%) of the genera of the Convolvulaceae thus far studied. A total of 19 indole alkaloids were identified by thin-layer (TLC) and paper chromatog. procedures. Of these, lysergene, festuclavine, setoclavine, isosetoclavine, agroclavine, elymoclavine, ergine, and isoergine were isolated by column chromatog. procedures and characterized by TLC and ir analyses. Penniclavine, chanoclavine I, chanoclavine II, ergometrine, ergometrinine, lysergic acid a-hydroxyethylamide, isolysergol, racemic chanoclavine II, molliclavine, lysergol and isolysergic acid a-hydroxyethylamide were identified by TLC only. Of these, lysergene, setoclavine, isosetoclavine, chanoclavine II, racemic chanoclavine II, isolysergol, and molliclavine were identified for the 1st time in species of the Convolvulaceae. Ergine (0.136%) and isoergine (0.188%) were found in the highest concn. In addn., 11 unidentified indole alkaloids were detected, these being found in very low concn. Although the pericarp showed the same alkaloid pattern as the seeds, the concn. was much lower (0.0015%). No alkaloids could be detected in the vegetative tissues of nonflowering specimens.
— Jew-Ming Chao and Ara H. Der Marderosian. Journal of Pharmaceutical Sciences 62(4):588-91. 1973

Odling

Det går att odla Argyreia Nervosa i Sverige. Den vill ha en stor kruka. Man har den utomhus på sommaren och tar in den på vintern. Fröna skrapas, läggs i vatten i ett dygn och läggs sedan ett par cm under jorden. Första året bildar den inga blommor och blir ca 30 - 60cm hög. Nästa år växer den snabbare och blommar.

Externa länkar

  1. TLC Analysis performed on Heavenly blue Morning glory, Pakistani HBWR and Dominican Rep. Rivea C seed samples
  2. Växter i familjen Convolvulaceae, psykoaktiva släkten och arter
  3. Erowid: Hawaiian Baby Woodrose Seed Dosage

Erowid HBW Vault

Argyreia nervosa - Google Bildsökning

Svensk kulturväxtdatabas, Svenska botaniska föreningen

Edot forums: HBWR nausea question och HBWR experiment report Om extraheringar och uppkomsten av magproblem som kan upplevas om man äter fröna hela.

Sidan ändrades senast 22 februari 2015 klockan 11.38.
Den här sidan har visats 23 984 gånger.

Translate this page: