Användarhandledning


OBS! Under arbete

Användarhandledningar för dig som aldrig provat psykedeliska substanser.

Generell information

Oavsett om du är här för att du hört talas om den positiva effekten MDMA gett patienter med PTSD; hur cancerpatienter efter en rejäl dos magiska svampar (Psilocybin) tappade sin rädsla för döden; hur folk slutat sitt missbruk av t.ex. alkohol och heroin efter de tagit Psilocybin eller LSD; eller du bara hört om de underbara sinnesintryck som kan fås på psykedeliska substanser eller hur du kan upplösa ditt ego - men du vill veta mer om de innan du tar de: de här sidorna är för dig!

Webben är full av information om dessa substanser. Hur de fungerar, hur de påverkar, hur de ska doseras, etc. etc. Sällan är de sidorna uppbyggda på ett sätt för en nyfiken nybörjare och det är massor av information att vada sig igenom för man vet inte själv vad man behöver läsa på och vad man kan skippa.
Informationen i användarhandledningarna har strukturerats så du ska ledas igenom det du behöver veta, för att så slutligen när du fått all nödvändig information, få veta längden på trippen, hur du ska få bästa möjliga upplevelse och hur mycket du ska dosera. Helt enkelt för att ge dig så mycket trygghet som möjligt och maximera din första kontakt med dessa magiska molekyler.


Nomenklatur/slang

De flesta ord du inte känner igen eller förstår, kan du hitta i Magiska Molekylers. Här är en kort sammanfattning

tripp, resa resandet i den inre sinnevärlden
Snedtripp/Snedtändning när man får oönskade psykiska effekter som förstör trippen
landa trippen är på väg att ta slut
syra, Lucy LSD
Molly, e, Ecstacy, xtc MDMA
magiska svampar svampar som bl.a. innehåller ämnena psilocybin och psilocin
toppis Toppslätskivling. Vanligt förekommande magisk svamp i Sverige
tab, blotter, sockerbit olika former t.ex. LSD kan komma doserad i
mg milligram. Dosen för t.ex. psilocybin och MDMA mäts i mg
ug mikrogram. Dosen för t.ex. LSD mäts i ug


Lagen

I USA har man olika klassificeringar av droger. Dessa klassificeringar är något som många av världens länders ansvariga organisationer tittar på och följer relativt likt.

Schedule 1

”Drugs with no currently accepted medical use and a high potential for abuse.”
Den tyngsta klassificeringen. Alltså droger med ingen accepterad medicinsk användning/syfte och en stor risk för missbruk.

Innebär det att följande borde vara klassat under Schedule 1:

Socker: Beroendeframkallande. Inget medicinskt bruk.

Påverkan på folks hälsa med övervikt (socker) och sämre hälsa, vilket leder till stora kostnader för samhället.

Kaffe: Beroendeframkallande. Inget medicinskt bruk.

Centralstimulantia. Kan ge upphov till magsår.

Cigaretter: Starkt beroendeframkallande; leder till missbruk. Inget medicinskt bruk.

Leder till förstörda andningsvägar, som i sin tur leder till antingen döden eller stora behandlingskostnader för samhället.

Alkohol: Beroendeframkallande. Inget medicinskt bruk (ok, rengöring av sår kanske)

Leder till personlighetsförändring. Neurotoxiskt. Kan vissa fall leda till misshandel, förstörda liv, dödsfall.


Vad tycker du? Om de hade introducerats på marknaden idag, hade de då varit tillåtna? Eller borde de förbjudas då? Eller borde man upplysa allmänheten om de effekter de har, sätta varningstexter på de och göra andra liknande åtgärder?

Heroin är klassad som Schedule 1.

Schedule 2
”Drugs with a high potential for abuse, with use potentially leading to severe psychological or physical dependence. These drugs are also considered dangerous.”

Näst högsta klassificeringen. Här hittar man droger som kokain, amfetamin men också mediciner som Adderall och Ritalin.

Klassificering i universitetsstudie

Jämförelse av olika drogers farlighet

Det finns en studie från 2007 av Professor David Nutt och hans kolleger som är gjord över olika drogers fara för individen själv och för dem runt omkring individen. Se nedan. Bedömningskriterier som tittades på var risk för dödsfall, misshandel av andra, risk för att skada sig själv, hur stor risken var för att bli beroende, m.m. m.m. Den var ganska kontroversiell när den kom och diskuterades bl.a. i den här artikeln i Vox, men är ändå relativt för att jämföra olika ändar av skalan, t.ex. alkohol och heroin, jämfört med t.ex. LSD, psilocybin, MDMA och cannabis.Slutsats, lagen

Alla har vi en syn på hur farliga droger vi är. Och många av oss har en rädsla och stigmatisering kring de. Men kanske har vi låtit oss påverkas av myndigheterna, av ”storebror” som vi ju litar blint på, som vi tror kan det här och vi tror har rätt. Så var befinner sig LSD, cannabis, psilocybin och MDMA enligt amerikansk och annan lag? Gissa!

Jo, som Schedule 1-droger. Starkt beroendeframkallande och ingen medicinsk användning. Är det inte märkligt att LSD och psilocybin, som inte är beroendeframkallande alls, befinner sig här. Du får själv avgöra hur pass korrekt det är. Antingen nu. Eller när du läst på mer. Eller den dagen du skaffat dig en egen erfarenhet och upplevelse av psykedeliska substanser.

Oavsett, de psykedelia som omnämns här är olagliga och det bör du självklart ta i beaktande.

Läs gärna mer om jämförelsen mellan psykedelia och choklad, kaffe, socker mm i den här artikeln på Medium.

Användarhandledningar

Sidan ändrades senast 23 mars 2020 klockan 19.47.
Den här sidan har visats 1 828 gånger.

Translate this page: