Amanita regalis


Namn: brun flugsvamp, royal fly agaric (en), the king of Sweden Amanita (en)[1][2]

Innehåller: ibotensyra, muskimol

Generell information

ungt exemplar av brun flugsvamp

En i Sverige allmänt förekommande flugsvamp-släkting i barrskog, desto ovanligare söder ut. I Danmark är den till exempel mycket ovanlig. Exemplar har hittats i Tyskland, Ungern, Lettland, Ryssland, Slovakien, Korea och i nedanför trädgränsen i Alaska.[1]

Brun flugsvamp är en mykorrhizasvamp och växer i symbios med björk, tall och gran.[1]

Svampen påminner mycket om röd flugsvamp men har istället en gulbrun hatthud med gulvita vårtliknande hyllerester (prickar). Skivorna är vita och fria (fäster ej i foten), foten är vit med en kraftig vitgul ring, fotbasen är löklikt uppsvälld och har fjällkransar (hyllerester).

Den skiljs enklast från panterflugsvamp med det gulfärgade köttet strax under hatthuden, vilket panterflugsvampen saknar.[2]

Effekter

De psykoaktiva effekterna är sannolikt likvärdiga med de som beskrivs av andra flugsvampar innehållande muskimol och ibotensyra. Läs mer under avsnittet "Effekter" i huvudartikeln om flugsvamp.

Rapporterade effekter

  • illamående
  • kraftiga kräkningar
  • förvirring
  • hallucinationer
  • ökad salivutsöndring
  • svettningar
  • förlorat medvetande (misstänker att de pratar om ett dissociativt tillstånd)

[3]

Externa länkar

  1. 1,0 1,1 1,2 Amanita regalis - Wikipedia
  2. 2,0 2,1 Svampguiden: Brun flugsvamp - Amanita regalis
  3. Elonen E, Tarssanen L, Härkönen M. (1979), Poisoning with brown fly agaric, Amanita regalis

Sidan ändrades senast 26 september 2012 klockan 08.05.
Den här sidan har visats 3 775 gånger.

Translate this page: