Acremonium

Innehåller: Ergotalkaloider

Generell information

Parasitsvampsläkte som återfinns i bl.a olika gräs. Den är endofytisk (från grekiskans endon = inom, fyton = växt) vilket betyder att den lever i sin värdväxt, i detta fallet som ett trådformat mycelium som kan ses när växtens insida betraktas under ett mikroskop.

Släktet innehåller ca 100 arter.

Arter

  • Acremonium chisosum har påvisats i Stipa eminens [1]. Man kan misstänka att det är den arten som lever i Stipa robusta som visat sig innehålla ergotalkaloiderna ergin (LSA), isoergin, ergonovin, 8-hydroxilysergsyraamid och chanoclavin [2] [3].
  • Acremonium coenophialum innehåller ergin (LSA) tillsammans med ergovalin [4] samt chanoclavin, agroclavin och penniclavin [5]. Har bl.a rörsvingel som värdväxt.

"In New Zealand there are other species of introduced grass infecting fungi (Latch et al., 1984) which contain psychoactive ergoline alkaloids, these include Acremonium coenophialum Morgan-Jones & Gams (Porter, 1995) which grows on Festuca arundinaceae Schreber and Epichloe typhina (Pers. ex Fr.) Tulasne which grows on F. rubra L. (Porter et al., 1981). Acremonium coenophialum contains ergine as well as ergovaline (Porter, 1995) also with various clavine alkaloids such as chanoclavine, agroclavine and penniclavine (Lyons et al., 1986). Epichloe typhina has been found to contain the psychoactive ergoline alkaloid elymoclavine along with penniclavine, agroclavine, festuclavine, ergovaline and ergovalinine (Porter et al., 1981)."

Externa länkar

  1. White, J. F., Jr., and G. Morgan-Jones. 1987. Endophyte-host associations in forage grasses. VII. Acremonium chisosum, a new species isolated from Stipa eminens in Texas. Mycotaxon 28:179-189.
  2. Alkaloids of Stipa robusta (sleepygrass) infected with an Acremonium endophyte
  3. The Known and Suspected Psychoactive Ergot Alkaloids
  4. Porter, 1995
  5. Lyons et al., 1986

Wikipedia (en)

Google bildsökning

Sidan ändrades senast 16 februari 2012 klockan 20.19.
Den här sidan har visats 4 509 gånger.

Translate this page: