Acacia rigidula

Obekraftad.png
Artikeln om Acacia rigidula ingår i kategorin "Obekräftade droger".
Anledningen kan vara att:
 • Det är en experimentell drog som skall intagas med stor försiktighet
 • Den är giftig/farlig eller kan ha okända bieffekter vid aktiv dos
 • Effekten är möjligen så subtil att den inte kan "bekräftas" vara en psykoaktiv drog.

Vi rekommenderar att du gör omfattande efterforskningar om planerar att använda den.


Namn: Blackbrush, Texan Acacia

Innehåller:: En mängd olika alkaloider, bland annat DMT, Meskalin, Dopamin, Nikotin, Amfetamin, Metamfetamin

Generell information

Buske i släktet Acacia som har påståtts ha en av de mest komplexa sammansättningarna av alkaloider som finns i växtriket.

Om innehållet

Tabellen nedan kommer från en studie av Clement från 1998[1] och har fått stor spridning. Men den har inte kunnat verifierats. Bland alkaloiderna som påträffades finns meskalin och andra kaktusalkaloider, vilket är ytterst ovanligt utanför kaktussläktet. Men ännu mer spektakulärt är amfetamin, metamfetamin och ett antal andra syntetiska molekyler som aldrig påträffats tidigare i naturen.

Alexander Shulgin[2] och Trout[3] har kritiserat de spektakulära fynden av ovanliga droger i A. rigidula a A. berlandieri. Det verkar som att Clement använde dåliga metoder för identifieringen av molekylerna. En studie från 2014[4][5] har bara kunnat hitta ett fåtal av molekylerna i listan nedan, och inga av de spektakulära drogerna.

 • 2-Cyclohexylethylamine
 • N-2-Cyclohexylethyl-N-methylamine
 • Phenethylamine
 • N-Methylphenethylamine
 • N,N-Dimethylphenethylamine
 • Amphetamine
 • Methamphetamine
 • N,N-Dimethyl-a -methylphenethylamine
 • p-Hydroxyamphetamine
 • p-Methoxyamphetamine
 • Tyramine
 • N-Methyltyramine
 • Hordenin (anhaline)
 • Dopamine
 • N-Methyldopamine
 • N,N-Dimethyldopamine
 • 3-Methoxytyramine
 • N-Methyl-3-methoxytyramine
 • 3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine
 • N-Methyl-3-hydroxy-4-methoxyphenethylamine
 • 3,4-Dimethoxyphenethylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine
 • 3,4,5-Trihydroxyphenethylamine
 • N-Methyl-3,4,5-Trihydroxyphenethylamine
 • Meskalin
 • N-Methylmescaline
 • Trichocereine
 • 3,5-Dimethoxytyramine
 • 3,4-Dimethoxy-5-hydroxy-b -phenethylamine
 • b -Methoxy-3,4-dihydroxy-5-methoxy-b -phenethylamine
 • 3,4-Dimethoxy-a -methyl-5-hydroxy-b -phenethylamine
 • Tryptamine
 • N-Methyltryptamine
 • N,N-Dimethyltryptamine
 • Nicotine
 • Nornicotine
 • Anhalamine
 • Anhaladine (N-methylanhalamine)
 • Anhalonidine
 • Peyophorine
 • Pipecolamide
 • p-Hydroxypipecolamide
 • 1,4-Benzezediamine and 4-Methyl-2-pyridinamine.

Externa länkar

 1. Toxic Amines and Alkaloids from Acacia rigidula (Clement, 1998)
 2. Acacias and Natural Amphetamine
 3. Acacia berlandieri & Acacia rigidula - Trout's Notes
 4. Determination of selected biogenic amines in Acacia rigidula plant materials and dietary supplements using LC–MS/MS methods (Pawar, 2014)
 5. There is something fishy about Acacia rigidula supplements

Sidan ändrades senast 21 februari 2016 klockan 05.16.
Den här sidan har visats 15 265 gånger.

Translate this page: