Panaeolus subbalteatus

Namn: Kantbroking (sv) subbar (sv. slang), subbs (eng. slang), Panaeolus cinctulus (lat. syn)

Innehåller: Psilocybin, baeocystin

Generell information

Psilocybinsvamp i släktet Panaeolus som ibland växer på välgödslade gräsmattor, i hagar och vid vägkanter men är vanligare i och omkring stora dynghögar med mycket hästbajs/halm & träspån. Växer oftast i klungor. Är en populär svamp i USA. Kantbrokingen växer i Sverige från sen vår-hösten.

OBS! Kan på gräsmattor lätt förväxlas med P. foenisecii som har samma färgskiftningar på hatten, men är mindre, har ljusare fot och har ett mörkbrunt sporavtryck. Ett flertal andra panaeolus-arter har också svarta sporer och växer i samma habitat.

Kan bilda blå sklerotia[1].

Identifiering

Hatten: 2 - 6 centimeter i diameter. Formen är bred, konvex. Färgen brun till rödbrun när den är fuktig, bleknar när den torkar till en ljusbrun färg. Har ofta en ring av ljusare eller mörkare färg på hatten som visar sig när den är fuktig.

Foten: 3 - 5 millimeter tjock, 5 - 10 centimeter lång, ljusbrun till rödbrun. Ofta vitdammig, senare svartdammig av sporer. Foten är ihålig. Snäpper lätt av vid plockning/brytning.

Skivorna: Ljust bruna eller rödbruna på mycket unga exemplar. Mörknar till näst intill kolsvarta när de blir äldre. Sporavtryck och sporer är kolsvarta.

Om innehållet

Ämne Innehåll (% av torkade svampar)
Psilocybin 0.08 (foten) - 0.70 %
Psilocin 0.00 %
Baeocystin 0.05 (foten) - 0.46 %
Serotonin 0.08 - 0.30 %

Källa: Magic mushrooms around the world av Jochen Gartz

Källor som anger värden per prover eller medelvärden är svåra att finna. Då potensen upplevs snarlik eller aningen svagare än cubensis så kan man uppskatta värdet av psilocybin till hälften av värdena ovan, dvs. 0.35% psilocybin och 0.23% baeocystin.

Svampar från dynghögar anses av brukare vara starkare än svampar från gräsmattor.

Övriga

Observera att värdena nedan är från gamla referenser och vissa halter är så låga att de inte kunnat uppmätas.

Plats och antal Analysmetod Psilocybin Psilocin Baeocystin Referens
Odlade PC + N/A N/A Ceruti Scurti et al., 1972
Finland, n=3 HPLC/HPLC 0.06–0.14% 0-0.004% N/A Ohenoja et al., 1987[2]
Finland, n=1 HPLC/HPLC 0.01% (färsk) 0 N/A Ohenoja et al., 1987 [2]
Italien PC + 0 N/A Fiussello and Ceruti Scurti, 1972b
Mexiko PC + 0 N/A Ott and Guzmán, 1976
Kanada not specified + + N/A Ola´h, 1968
USA, n=6 TLC N/A N/A 0-0.005% Repke et al., 1977b[3]
USA, n=3 HPLC/TLC 0.16–0.65% 0 N/A Beug and Bigwood, 1982[4]
n=6 HPLC;TLC 0.08–0.14% 0 0.008 – 0.033% Stijve and Kuyper, 1985
Brazilien, n=3 HPLC 0.033–0.08% 0 0 Stijve and de Meijer, 1993
Ryssland TLC 0.05–0.36% N/A 0-0.11% Gurevich, 1993
Both psilocybin and its dephosphorylated derivative psilocin were first detected in C. cyanescens by Heim, Hofmann, and Tscherter (1966), in C. tropicalis and C. cambodginiensis by Ola'h (1969, 1970), and in P. subbalteatus by Ola'h (1970). Baeocystin, a mono-analogue of psilocybin and psilocin, has also been detected in all four of the above mentioned species (Heim et al., 1966; Ola'h, 1970; Repke et al., 1977). Other tryptamines, such as norbaeocystin, [b]N, N, dimethyltryptamine[/b], 5-hydroxytryptamine (serotonine), 5-hydroxytryptophan, and other indole related compounds have also been detected in these four species (Hall, 1973; Repke et al., 1977; Stijve, pers. comm., 1991).
— Allen & Merlin[5]

Dosering

Effekt Dos
Lätt 2 - 4g
Medel 4 - 8g
Stark 8 - 12g
Mycket stark > 12g

Trådar på Magiska Molekyler

Panaeolus subbalteatus 2016

Panaeolus subbalteatus 2014

Panaeolus subbalteatus 2013

Panaeolus subbalteatus 2012

Panaeolus subbalteatus 2011

Panaeolus subbalteatus 2010

Panaeolus subbalteatus 2009

Panaeolus Subbalteatus 2008

Externa länkar

  1. Shroomery: Looking for some bonafied Subbalteatus / Cinctulus Grow Logs
  2. 2,0 2,1 The Occurrence of Psilocybin and Psilocin in Finnish Fungi. (Ohenoja, 1987)
  3. Baeocystin in psilocybe, conocybe and panaeolus. (Repke, 1977)
  4. Psilocybin And Psilocin Levels In Twenty Species From Seven Genera Of Wild Mushrooms In The Pacific Northwest, U.S.A. (Beug Bigwood, 1982)
  5. Species Identification And Chemical Analysis Of Psychoactive Fungi In The Hawaiian Islands. (Allen & Merlin)

Shroomery: Identifiering och foton på P. subbalteatus

Shroomery: Subbedhunter's Complete Guide to Panaeolus Subbalteatus

John Allens sidor om P. subbalteatus Se speciellt Close Encounters of the Panaeolus Kind

A Short Note on the Home Cultivation of Panaeolus subbalteatus

Sidan ändrades senast 27 februari 2017 klockan 13.08.
Den här sidan har visats 26 071 gånger.

Translate this page: